Κυριακή 22 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου Ι.Σ. Έβρου για το βιοσυντονισμό

Α.Π. 462ΗΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 17-8-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπέπεσε στην αντίληψη του Ιατρικού Συλλόγου πρόσκληση πολιτών (διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σε εκδήλωση με θέμα «ΙΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ», με την υποστήριξη εταιρείας η οποία προφανώς προωθεί την διακίνηση μηχανημάτων βιοσυντονισμού (ή βιοανάδρασης), στο τέλος δε της εκδήλωσης θα διενεργηθούν τεστ της γενικής κατάστασης της υγείας των παραβρισκόμενων, όπως αναφέρεται.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου λόγω της αυξητικής τάσης που εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό στη χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμού για διαγνωστικούς η άλλους σκοπούς, οφείλει να πληροφορήσει τους πολίτες ότι με βάσει την 63736/24-08-2016 απόφαση του Υπ. Υγείας τα ακόλουθα:

1. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από την συμβατική κλασσική ιατρική.

2. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής

3. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου

4. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού απαιτεί την σήμανση CE

5. Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στην Υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 (ΦΕΚ1918/Β/2010) «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

6. Η ύπαρξη της τεχνολογίας του βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση ιατρικές εξετάσεις που γίνονται σε χώρους εκτός νόμιμα αδειοδοτημένων ιατρείων είναι παράνομες και διενεργούνται χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου. Ο ιατρός που πιθανώς συμμετέχει σε τέτοιες ενέργειες υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.

Ο Ι.Σ. ΕΒΡΟΥ συνιστά στους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά μη τεκμηριωμένες επιστημονικά μεθόδους. Ο θεράπων ιατρός τους είναι ο μόνος επιστημονικά υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που έχουν.

Παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν υπηρεσίες με χρήση τέτοιων μηχανημάτων, να ενημερώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (για γιατρούς τον Ιατρικό Σύλλογο) προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου