Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΝΕΛ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με έκπληξη λάβαμε γνώση της πρόθεσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγειάς για τη συνέχιση της επιστράτευσης των ιδιωτών συναδέλφων σε Δομές Υγειάς της Αττικής. Η ΕΠΝΕΛ εκφράζει την αντίθεση της στην εν λόγω απόφαση, η οποία στην ουσία καλύπτει επιφανειακά́ τα αναδυόμενα προβλήματα λειτουργιάς των ΤΕΠ και κλινικών των νοσοκομείων, ενώ δημιουργεί νέα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας την οποία και αποδυναμώνει.

Καθόλο το διάστημα της επιστράτευσης, οι συνάδελφοι κληθήκαν να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα δύσκολους ρόλους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη παρακολούθησης των ασθενών που τους επισκέπτονται στο ιδιωτικό τους ιατρείο. Η παράταση της επιστράτευσης, εκτός από την σωματική και ψυχική εξάντληση των συναδέλφων, θα επιφέρει και συνθήκες αθέμιτου επαγγελματικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε ιατρούς της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, ενώ θα αποδυναμώσει σημαντικά́ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εν μέσω πανδημίας.

Για την αντιμετώπιση των αναφερθέντων προβλημάτων, η ΕΠΝΕΛ υπενθυμίζει ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο την ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία της συνέχισης της επιστράτευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου