Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Τέλος η αποκλειστική απασχόληση για τους γιατρούς του ΕΣΥ - Πότε θα επιβάλλονται ποινές

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες δεν επιτρεπόταν στους γιατρούς να εργάζονται και εκτός νοσοκομείων

)
νοσοκομείο - ΕΟΠΥΥ (Eurokinissi

Ελεύθεροι να εργαστούν και στον ιδιωτικό τομέα θα είναι σύντομα οι γιατροί του ΕΣΥ που μέχρι σήμερα ήταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Ethnos.gr

Το νομοσχέδιο του Άδωνι Γεωργιάδη φέρνει πλήρη ανατροπή στο σύστημα υγείας, αφού για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ το 1983, δίνεται το πράσινο φως στο ιατρικό προσωπικό να εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα.

Παρότι αναμένεται να εκδοθεί και διευκρινιστική υπουργική απόφαση, ήδη πολλοί γιατροί έχουν κάνει συμφωνίες για να εργαστούν σε ιδιωτικές κλινικές αλλά ακόμη και σε εταιρείες ως σύμβουλοι.

Το επιχείρημα του υπουργού Υγείας είναι ότι με τον τρόπο αυτό το σύστημα θα γίνει ελκυστικό για τους γιατρούς και έτσι θα παραμείνουν στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ θα έρθει και νέο επιστημονικό προσωπικό αφού θα έχει πλέον τη δυνατότητα να εισπράττει και άλλα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα.

Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες -από τότε που δημιουργήθηκε το ΕΣΥ- δεν επιτρεπόταν στους γιατρούς να εργάζονται και εκτός νοσοκομείων. Ο φόβος είναι πάντα ότι θα προωθούνται οι ασθενείς από το δημόσιο σύστημα στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου οι γιατροί να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη. Κάτι που επιχειρεί το νομοσχέδιο του Άδωνι Γεωργιάδη να διασφαλίσει με κανόνες τους οποίους επιβάλλει, αλλά είναι άγνωστο εάν αυτοί οι κανόνες θα τηρηθούν τελικά.

Με βάση το νομοσχέδιο του Άδωνι Γεωργιάδη οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι εξής για την άσκηση του ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ:

«Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας άσκησης του ιδιωτικού έργου παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις:της μη άσκησης κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας και κάθε διασυνδεόμενης με αυτό Μονάδας Υγείας από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου, και
της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη:

α) για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα, ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής/κέντρου υγείας,

β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα, ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και

γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, το σύνολο των πράξεων του τμήματος.
Οι τιμωρίες

Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπονται και ποινές για όσους δεν τηρούν τους κανόνες, όχι και ιδιαιτέρως σκληρές αφού μπορεί απλά να τους αφαιρεθεί πλήρως το δικαίωμα για ιδιωτικό έργο

Ειδικότερα προβλέπεται:

δ) Η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περ.

ε) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας της περ.
ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και συνεπάγεται, εκτός από την άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και την άμεση καταγγελία της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο αζημίως.

Επιπλέον, η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άνω διαδικασίας, συνεπάγεται την απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της υποπερ. αβ) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο (2) έτη και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος. Η κύρωση της απαγόρευσης υποβολής νέας αίτησης επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και μετά από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κλήσης.

Η επιβολή κύρωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του ΕΣΥ.

1 σχόλιο:

  1. Στις ευρωεκλογες με 10% τουλαχιστον κατω ,θα τεθουν ολα σε νεα βαση

    ΑπάντησηΔιαγραφή