Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Ο Χρήστος Ιατρού πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Συντάκτης:
Virus

Με υπουργική απόφαση συγκροτείται και ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Επιτροπή Ελέγχου Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)». Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού.

Τα μέλη της μη αμειβόμενης Επιτροπής είναι τα εξής:
 1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Καρδιολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
 2. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας.
 3. ΙΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Νεφρολόγος, Διευθυντής Κέντρου Διάγνωσης Θεραπείας και Έρευνας Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ», Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Κλινικής Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ».
 4. ΚΑΤΤΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
 5. 5. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».
 6. ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής Δ΄ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».
 7. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Δερματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ».
 8. 8. ΣΑΡΙΔΑΚΗ – ΖΩΡΑ ΖΑΧΑΡΕΝIΑ, Διευθύντρια Α΄ Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).
 9. ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Υπεύθυνη Ρευματολογικής Μονάδας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».
 10. 10.ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Νευρολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Πρόεδρος Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας.
 11. 11.ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
 12. 12.ΚΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
 13. 13.ΠΡΙΝΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Φαρμακοποιός, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
 14. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οικονομολόγος Υγείας, Προϊστάμενος Υπηρεσιών, Νοσοκομείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ».
 15. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Επιστημονικός Συνεργάτης και Διδάσκων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης, ορίστηκε γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η διοικητική υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αθηνά Κτιστοπούλου με αναπληρώτρια την, διοικητική υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κωνσταντίνα Πρασσά. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. παρίσταται η Δήμητρα Λίγγρη Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Νομική σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των ατομικών αιτημάτων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 265 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής»(ΦΕΚ Α΄5 και Α΄8). Στο έργο της θα επικουρείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενου ελέγχου ατομικού αιτήματος, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό έλεγχο φάρμακο.

Με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. ορίζεται ένα μέλος από τα μέλη της, πλην του προέδρου, ως εισηγητής για κάθε αίτημα, καθώς και τουλάχιστον ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί, με ομόφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, να μην ορίσει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Σ.Η.Π. οφείλουν, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τον έλεγχο κάθε αιτήματος, να δηλώνουν εγγράφως στη γραμματεία της Επιτροπής εάν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή συμβιούντες ή συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας άμεσο οικονομικό συμφέρον είτε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), προϊόν του οποίου ελέγχεται είτε με τον ασθενή στον οποίο αφορά το ατομικό αίτημα,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 265Α του ν. 4512/2018(ΦΕΚ Α΄ 5 και Α΄ 8).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου