Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος κατώτατος μισθός - Πόσο «κοστίζει» σε εργοδότες, ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ και ΕΦΚΑ


Σε ισχύ από σήμερα ο νέος κατώτατος μισθός των 830 ευρώ (706 ευρώ καθαρά), αυξημένος κατά 6,41 ευρώ, που ανεβάζει την μηνιαία επιβάρυνση του εργοδότη σε 1.189,46 ευρώ (μαζί με δώρα και επιδόματα).

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες επηρεάζονται θετικά από τη νέα αύξηση και συγκεκριμένα:
560.000 που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό
άλλοι 500.000 που εργάζονται σε προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
όσοι λαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, τα οποία για εννέα μήνες πλέον θα τα λαμβάνουν και οι μη μισθωτές και οι αγρότισσες,
πάνω από 500.000 πολίτες που είναι δικαιούχοι του τακτικού επιδόματος ανεργίας.

Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 830 ευρώ, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 37,07 ευρώ.

Επιπλέον, όλοι οι μισθωτοί υπάλληλοι θα έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα μισής μονάδας για κάθε μονάδα που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, η νέα αύξηση κατά 6,4% στον κατώτατο μισθό από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ θα επηρεάσει κατά 3-3,5% και τους υπόλοιπους μισθωτούς, λόγω του υψηλότερου κατώτατου μισθού.

Έσοδα για τον ΕΦΚΑ - Δαπάνη για ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ

Ο νέος υψηλότερος μισθός φέρνει επιπλέον έσοδα στον ΕΦΚΑ από τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά έξτρα επιβάρυνση στη ΔΥΠΑ και στον ΕΟΠΥΥ καθώς καλούνται να καταβάλλουν αυξημένα επιδόματα και παροχές που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση εσόδων στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 219,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σε σύνολο 2.485.842 απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, με διαφορετικό καθεστώς απασχόλησης (πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής), ένας στους τρεις (ποσοστό 29%) αμείβεται με αποδοχές έως του ύψους του νέου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται, κατά προσέγγιση, κατά 140 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε ποσοστό 6,41%, ήτοι από 780 ευρώ σε 830 ευρώ και από 34,84 ευρώ σε 37,07 ευρώ, με μέσο ποσοστό εισφορών 36,16%, επί 14 μήνες, οδηγεί σε ετήσια αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών κατά 897,4 εκ ευρώ και κατά συνέπεια σε εκτιμώμενη ετήσια αύξηση των εσόδων των ανωτέρω φορέων ύψους 324.5 εκ. ευρώ.

Επίσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ από:
την αύξηση των καταβαλλόμενων ποσών του επιδόματος ανεργίας και όσων επιδομάτων είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, εκτιμώμενου ύψους 104,9 εκατ. ευρώ, καθώς και
αύξηση των δαπανών των προγραμμάτων απασχόλησης που είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, η οποία όμως δεν μπορεί να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από το πλήθος των προγραμμάτων, των δικαιούχων και τη διάρκεια του κάθε προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου