Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Εξαιρούνται από τις νυχτερινές εφημερίες οι ειδικευόμενες γιατροί, με παιδί κάτω του ενός έτους

Οι ειδικευόμενες γιατροί – μητέρες που έχουν παιδιά μικρότερα του έτους εξαιρούνται των νυκτερινών εφημεριών, εκτός αν ρητά δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - IATRONET

Εκτός της νυχτερινής εφημερίας μπορούν να μένουν οι ειδικευόμενες γιατροί, με παιδί κάτω του ενός έτους.

Μπορούν, ωστόσο, να εργαστούν κανονικά και με πλήρες ωράριο, εφόσον δηλώσουν ρητά πως δεν επιθυμούν να έχουν ειδικό καθεστώς απασχόλησης μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Τα παραπάνω προβλέπει, μεταξύ άλλων, εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του υπουργείου Υγείας, η οποία εκδόθηκε με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την απασχόληση νεαρών μητέρων γιατρών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010, η ειδίκευση των γιατρών προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εφημεριών.

Στον νόμο 3754/09 αναφέρεται πως για τις ανάγκες κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών και ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας δεν εφαρμόζονται ελαστικά ωράρια και ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Στο Προεδρικό Διάταγμα 176/1997, ωστόσο, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενη γυναίκα - εφόσον έχει πληροφορήσει σχετικά τον εργοδότη της - και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος από τον τοκετό, με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά τη νύχτα, μετακινείται σε αντίστοιχη θέση ημέρας.

Αυτό μπορεί να συμβεί, εφόσον υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία της.

Με βάση τα παραπάνω, οι ειδικευόμενες γιατροί – μητέρες που έχουν παιδιά μικρότερα του έτους εξαιρούνται των νυκτερινών εφημεριών, εκτός αν ρητά δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν.

Εκπαιδευτής

Για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα ειδίκευσης και μετά τη συμπλήρωση έτους από τον τοκετό, εναπόκειται στον εκπαιδευτή τους να ορίζει τον αριθμό των εφημεριών που πρέπει να κάνουν οι μητέρες - γιατροί, αφού λάβει υπόψη του το μειωμένο ωράριό τους και το ότι είναι μητέρες βρέφους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η σχετική διάταξη του νόμου 3754/09 αποσκοπεί στην αποφυγή της ανατροπής της απρόσκοπτης εκτέλεσης του προγράμματος των εφημεριών και της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και δεν υπερισχύει των διατάξεων προστασίας της μητρότητας.

Για την προστασία των μητέρων, μάλιστα, εφαρμόζεται και η κοινοτική οδηγία 92/85/ΕΟΚ, για “...τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων…”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου