Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΟΠΥΥ: μειωμένα φάρμακα και περίθαλψη το 2014ΟΝΜΕD.GR.
Κατά 430 εκατ. ευρώ περίπου, μειώνονται τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησής του, η οποία σημειώνει, ότι ο προϋπολογισμός του 2013 θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και ο Οργανισμός δεν θα δημιουργήσει ελλείμματα που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, τους φορολογούμενους και τους ασφαλισμένους.

Όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2014 συγκριτικά με το 2013 στα έσοδα παρουσιάζεται μία μείωση της τάξης των 2,18 δις ευρώ το 2014 σε σχέση με το 2013. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έκτακτη και ειδική χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,77 δις ευρώ που έλαβε ο ΕΟΠΥΥ το 2013 για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού μέχρι 31/12/2011.

Έτσι τα πραγματικά έσοδα μειώνονται κατά 430 εκατ. ευρώ περίπου. 

Ειδικότερα η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από το Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2014 έχει προϋπολογιστεί σε 774 εκατ. Το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2013 ανερχόταν αρχικά σε 808 εκατ. ευρώ. Άρα η πραγματική μείωση (αρχικό προϋπολογισθέν 2014 σε σχέση με το αρχικά προϋπολογισθέν 2013) ανέρχεται σε 34 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι ο Οργανισμός έλαβε εκ των υστέρων για το 2013 επιπλέον πιστώσεις 300 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του, διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης για το 2013 σε 1.108 εκ. ευρώ.

Παράλληλα σε ότι αφορά την φαρμακευτική δαπάνη η διαφαινόμενη μείωση της, που ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 34% (διαφορά περίπου €1 δις) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για φαρμακευτική δαπάνη του 2013 ανέρχονταν σε € 2.371 εκατ. (καθαρό ποσό, ύστερα από την αφαίρεση rebate και claw back) και εκεί κρατήθηκαν. Το επιπλέον ποσό μέχρι το 3.076 εκ. ευρώ που φαίνεται στον απολογισμό του 2013 αφορά σε μεταφορά πιστώσεων για υποχρεώσεις του 2012. Το 2014 η πραγματική διαφορά των 330 εκ. ευρώ θα καλυφθεί από την μείωση των τιμών των φαρμάκων που θα προέλθει από την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας.

Οι παροχές ασθένειας του Οργανισμού φαίνεται ότι έχουν μείωση της τάξης του 25% και εδώ όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Για το 2013 προβλέπονταν 1.671 εκ. ευρώ και αυτά θα δοθούν τελικά. Τα 2.179 που εμφανίζονται στο σχέδιο του απολογισμού του 2013 αφορούν σε μεταφορές προϋπολογισμού και σε υποχρεώσεις του 2012. Έτσι η πραγματική διαφορά με τον προϋπολογισμό του 2014 είναι περίπου στο 2% (31 εκ. ευρώ).

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποσά που αναφέρονται για το 2014 αφορούν έσοδα και δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί, ενώ για το 2013 είναι απολογιστικά στοιχεία. 

Ο Οργανισμός έχει λάβει σημαντικά θεσμικά μέτρα για τον έλεγχο των δαπανών, για τον δραστικό περιορισμό της παραβατικότητας, την σπατάλη και των υπερχρεώσεων, έτσι ώστε να τηρηθεί απαρέγκλιτα ο προϋπολογισμός του 2014. Συγκεκριμένα, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι, καθιερώθηκε και ξεκινάει κλινικός έλεγχος και ενεργοποιείται η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου