Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης για όλους τους καρκινοπαθείς


Ο υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνης Μπέζας


ΠΡΩΤΟΘΕΜΑ. 
Το πρόβλημα που υπήρχε μέχρι σήμερα ήταν ότι ενώ αποζημιώνονταν οι μετακινήσεις για τις χημειοθεραπείες, δεν αποζημιώνονται οι μετακινήσεις για ακτινοθεραπεία. Την αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης των καρκινοπαθών για χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία αποφάσισε ο ΕΟΠΥΥ. Εντός της ημέρας αναμένεται ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ της απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού, η οποία και επέχει θέση εγκυκλίου.

Αυτό ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνης Μπέζας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών μετακίνησης των ασθενών με καρκίνο.

«Ο Οργανισμός μέχρι σήμερα, αποζημιώνει σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ τη δαπάνη μετακίνησης ενός ασθενούς, όταν αυτός έχει εισαχθεί με βραχεία νοσηλεία, στην περίπτωση δηλαδή που γίνεται χορήγηση χημειοθεραπευτικών σχημάτων, στα Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή αποζημιώνει και τη δαπάνη μετακίνησης του συνοδού, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου του ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας του.

Όταν μάλιστα υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου, πλήρως δικαιολογημένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και έγκριση από τον Διευθυντή της υγειονομικής μονάδας του ΕΟΠΥΥ, δικαιολογείται και η μετακίνηση με αεροπλάνο. Δηλαδή, ο Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου» αναφέρει στην απάντησή του ο υφυπουργός, παραθέτοντας το μέχρι πρότινος ισχύον καθεστώς.

Ποιο ήταν το πρόβλημα που υπήρχε; Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ αποζημιώνονταν οι μετακινήσεις για τις χημειοθεραπείες, δεν αποζημιώνονται οι μετακινήσεις για ακτινοθεραπεία, γιατί οι ακτινοθεραπείες (συνεδρίες ακτινοβολιών, x-knife, γ-knife) δεν συμπεριλαμβάνονταν στις βραχείες νοσηλείες, για τις οποίες τα Νοσηλευτικά

Ιδρύματα εκδίδουν εισιτήρια – εξιτήρια σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ. Γινόταν δηλαδή μια στενή, περιοριστική ερμηνεία του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας με αποτέλεσμα η ακτινοθεραπεία να θεωρείται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στη βραχεία νοσηλεία και επομένως δεν μπορούσαν, με βάση το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ, να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης για ακτινοθεραπεία.

«Με την από 1610/5-11-13 απόφασή του το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ και αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Εταιρείας, αποφάσισε ότι οι συνεδρίες της ακτινοθεραπείας πραγματοποιούνται με βραχεία νοσηλεία, όπως ακριβώς και η χορήγηση των χημειοθεραπευτικών σχημάτων στα Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας.

Η Διεύθυνση Παροχών του ΕΟΠΥΥ εισηγήθηκε στο Δ.Σ. του Οργανισμού την ένταξη της ακτινοθεραπείας στη βραχεία νοσηλεία και το Δ.Σ. του Οργανισμού, την αμέσως επόμενη ημέρα 6-11-2013, αποφάσισε την ένταξή της στη βραχεία νοσηλεία και την αποζημίωση των μετακινήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ» κατέληξε ο κ. Μπέζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου