Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΣΙΠΥ: Επείγουσα ενημέρωση για Εξουσιοδοτήσεις

Αθήνα,29/11/2013

Επείγουσα ενημέρωση για Εξουσιοδοτήσεις


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε προαναγγείλει μετά την συνεννόηση με τον Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας σας επισυνάπτουμε τις εξουσιοδοτήσεις που θα πρέπει να απευθύνετε στον Ιατρικό Σύλλογο που ανήκετε ανά την Ελλάδα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σας για τα φυσικά πρόσωπα ή αντίστοιχα του νόμιμου εκπροσώπου για τις εταιρείες.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να διευκολύνουν τα μέλη τους στην κατάθεση των εξουσιοδοτήσεων και σε συνεννόηση με τον Π.Ι.Σ. να μεριμνήσουν για τον συντονισμό των ενεργειών τους για την διαπραγμάτευση για λογαριασμό των μελών τους :

1) με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2) με τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες 
3) Καθώς επίσης και για τη διαμόρφωση και διαχείριση των όρων των νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι οικονομικές συγκυρίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον κλάδο όλων των εργαστηριακών γιατρών και θεωρούμε ότι θα υπάρξει καθολική συμμετοχή των μελών μας.Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου Ι. Κλεινάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου