Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

Στα δικαστήρια οι νοσοκομειακοί γιατροί για τις περικοπές των αποδοχών τους


HEALTH VIEW.GR
Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι γιατροί καταγγέλλοντας τις περικοπές που έχουν υποστεί οι αποδοχές του ειδικού μισθολογίου των γιατρών της ένωσης Γιατρών Αθήνας και Πειραιά. 

Η ΕΙΝΑΠ, σε συντονισμό και με τις υπόλοιπες Ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας και την ΟΕΝΓΕ, θα προχωρήσει σε άσκηση Προσφυγών Ουσίας σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο της ΟΕΝΓΕ, με σκοπό να εισαχθούν όπως και οι υπόλοιπες των άλλων Ενώσεων στο ΣτΕ, προκειμένου να υπάρξει ενιαία απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω του μείζονος ενδιαφέροντος του θέματος, για την περικοπή των αποδοχών του Ειδικού Μισθολογίου των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Θα ασκηθούν 8 αυτοτελείς προσφυγές, αντιστοίχων αντιπροσωπευτικών νοσοκομείων της Αθήνας και του Πειραιά. Τα νοσοκομεία που επιλέχθηκαν είναι:

Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Γενικό Κρατικό Νικαίας, Θριάσιο, Σισμανόγλειο, ΚΑΤ, Αγλαΐα Κυριακού και Παίδων Πεντέλης.


Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την προετοιμασία κάθε Προσφυγής είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας των προσφευγόντων Ιατρών (10 κατ’ ανώτατο όριο για την κάθε Προσφυγή). Στη λίστα να εκπροσωπούνται όλοι οι βαθμοί (Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής, Επιμελητής Α’, Επιμελητής Β’, Ειδικευόμενος).

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (πρόσφατο) για κάθε προσφεύγοντα (να ζητηθεί από το οικείο νοσοκομείο).

3. Αναλυτικές Μισθοδοτικές Καταστάσεις των προσφευγόντων Ιατρών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2013 και Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2014, καθώς επίσης και των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2012, ήτοι του τριμήνου προ της εφαρμογής των μισθολογικών περικοπών (1.8.2012).

4. Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014 των προσφευγόντων Ιατρών.

Η ΕΙΝΑΠ θα καλύψει τα έξοδα των προσφυγών όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της ενώ πέρα των προσφυγών ουσίας θα ασκηθούν και Αγωγές από δικηγορικό γραφείο που θα επιλέξει το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ και το οποίο θα αναλάβει την άσκηση Αγωγών των συναδέλφων, τα έξοδα των οποίων θα καλύψει επίσης η ΕΙΝΑΠ χωρίς να επιβαρυνθούν οι γιατροι- μέλη. Η προθεσμία για την άσκηση Αγωγών είναι η 31/12/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου