Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Επίδομα βιβλιοθήκης γιατρών: Κατεβάστε την αίτηση για την επιστροφή φόρουΝέα εκκαθάριση φόρου εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, μπορούν να ζητήσουν οι γιατροί του ΕΣΥ, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Με την 2306/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι μη νόμιμα περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα το ποσό που ο ιατρός ΕΣΥ λαμβάνει ως πάγια μηνιαία αποζημίωσης για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης.

Με βάση την απόφαση αυτή, με επείγουσα ανακοίνωση του ο ΙΣΑ καλεί τους ιατρούς του ΕΣΥ να υποβάλουν την αίτηση προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ τους ζητώντας τη νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, με βάση την απόφαση αυτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου