Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

Αποκαταστήστε τους ιατρούς που υπέστησαν έωλη επιστημονικά και νομικά επίθεση και τιμωρία


Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014 18:04

Προς τον
κ. Δημήτριο Κοντό
Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
Κηφισίας αρ. 39

Αθήνα, 23-7-2014

Θέμα: Αποκαταστήστε τους ιατρούς που υπέστησαν έωλη επιστημονικά και νομικά επίθεση και τιμωρία

Κύριε Πρόεδρε,

Με την από 24-6-2014 εξώδικη πρόσκλησή μας ζητήσαμε συγκεκριμένες ουσιαστικές απαντήσεις αναφορικά με την κατά την άποψή μας αβάσιμα επιστημονικά και ατεκμηρίωτη νομικά αποστέρηση ιατρών μελών μας από το δικαίωμα συνταγογράφησης.

Ζητήσαμε πρωτίστως να πληροφορηθούμε ποιο είναι τάχα εκείνο το νομικό ή επιστημονικό έρεισμα, με βάση το οποίο, η υπηρεσία σας κρίνει ότι καθένας από τους ιατρούς μέλη μας (μόνο σε αυτούς βεβαίως αναφερόμαστε) «υπερσυνταγογραφεί» και συνακόλουθα τους αποστερήσατε του δικαιώματος συνταγογράφησης. Τους αποστερήσατε δηλαδή από το δικαίωμα άσκησης του λειτουργήματός τους για σημαντικό χρονικό διάστημα, θίγοντας το κύρος τους έναντι των ασθενών, των συναδέλφων και της ελληνικής κοινωνίας ολόκληρης.Απάντηση επ΄ αυτού του καίριου ζητήματος δεν λάβαμε και στα πλαίσια της μεταξύ μας συνεργασίας, την οποία επικαλείστε, παρακαλούμε να την έχουμε το συντομότερο δυνατό.

Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αν η εξοντωτική αυτή ποινή χαρακτηρίζεται ως «διοικητικό μέτρο», συνιστά κατ΄ ουσία τη χειροτέρα των ποινών για κάθε συνάδελφό μας. Ως δημόσια αρχή δε έχετε κατά νόμο υποχρέωση εφόσον κρίνετε ότι οποιοδήποτε μέλος μας έχει παραβεί διάταξη νόμου, να μας το γνωρίσετε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΙΣΑ με κάθε τρόπο έχει ταχθεί υπέρ του ελέγχου και της άσκησης της ιατρικής με κανόνες, κανόνες όμως που έχουν επιστημονικό και νομικό έρεισμα και μετά από διαφανείς διαδικασίες. Ελπίζουμε αυτή η αρχή να χαρακτηρίζει, τουλάχιστον εφεξής, και τις δικές σας ενέργειες.

Θα παρακαλούσαμε τέλος, επιπλέον, να μας γνωρίσετε πως θα αποζημιώσετε τους ιατρούς μέλη μας που θα αποδειχθεί ότι ουδένα κανόνα (επιστημονικό, διοικητικό ή νομικό) παρέβησαν για την ηθική, επιστημονική, επαγγελματική και οικονομική βλάβη που υπέστησαν, για τις δικές μας ενέργειες

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ       ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου