Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Καθυστερήσεις στην κρίση των γιατρών που έχουν ενταχθεί στο ΠΕΔΥΗ κρίση για κατάληψη θέσης ΕΣΥ και η ένταξη όλων των ειδικοτήτων σε νοσοκομειακή θέση, είναι οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις γιατρών στο ΠΕΔΥ.

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επιστημονικού Υγειον ομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ Αττικής (πρώην γιατροί των μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ), τονίζοντας ότι "αντίθετα έχει προχωρήσει εκβιαστικά η ένταξη σε ΠΑΑ όσων έμειναν στο σύστημα, εκτός αυτών που παραμένουν με δικαστικές αποφάσεις με το προηγούμενο καθεστώς".

ONMED

Ο ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ διεκδικεί το δικαίωμα επαναπρόσληψης σε προσωποπαγείς θέσεις με την προηγούμενη εργασιακή τους σχέση όσων απολύθηκαν και όσοι διαλέξουν αποκλειστικά την άσκηση του επαγγέλματος ως αυτό-απασχολούμενοι, να έχουν δικαίωμα σύμβασης με ΕΟΠΥΥ με κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Οι γιατροί διαφωνούν με τη λύση της πρόσληψης επικουρικών γιατρών και ζητούν την κάλυψη κενών θέσεων με γιατρούς που θα έχουν εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου