Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Ο ΙΣΑ κατέθεσε μελέτη για την επιδότηση των ιατρών μέσω ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης


Μελέτη επιχορήγησης των γιατρών μέσω ΕΣΠΑ κατέθεσε ο ΙΣΑ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γιώργου Πατούλη για την επιχορήγηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ των ιατρών και συγκεκριμένα των φορέων ΠΦΥ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ως αρμόδιος φορέας για την αδειοδότηση των φορέων ΠΦΥ διεξήγε μελέτη σχετικά με τα έξοδα επάνδρωσης και διατήρησης φορέων ΠΦΥ, την οποία παρουσίασε και κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης ενημερώνοντας τον διεξοδικώς για την επιτακτική ανάγκη επιχορήγησης των ιατρείων, πολυϊατρείων και εργαστηρίων για τη παροχή των ποιοτικότερων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε με έμφαση επίσης ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και εξαιτίας του αποκλεισμού των νέων ιατρών από το δικαίωμα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ η επιδότηση των ιατρών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι αναγκαία και αδιαμφισβήτητη.

Ο Υφυπουργός δήλωσε ότι θα προωθήσει την υπαγωγή και των ιατρών στους άξονες του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ανέδειξε και το ζήτημα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών αλλά και της προώθησης στη χώρα μας του ιατρικού τουρισμού.

Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης αλλά και για τη πιστοποίηση φορέων ιατρικού τουρισμού. Νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και με τον υπουργό ανάπτυξης κ Νικόλαο Δένδια για να δρομολογηθεί άμεσα το σοβαρότατο αυτό ζήτημα ενόψει και της κατάθεσης της σχετικής μελέτης ως αναγκαίας προδικασίας για την κατοχύρωση των σχετικών προγραμμάτων για τους ιατρούς μέλη του ΙΣΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ      ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

-----------------------------------------------------------------------------

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης 
κ. Νικόλαο Δένδια 

Προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο 

Αθήνα, 25/7/2014 

ΑΠ 45856 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (παρ.2), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38, τ.Α ́) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 τ.Α ́) και ισχύει σήμερα, ορίστηκε ότι : «2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων». 

Έτσι ο ΙΣ κατέστη αρμόδιος για την «αδειοδότηση» όλων των φορέων ΠΦΥ. 

Κατ΄ εξουσιοδότηση της παραπάνω διατάξεως ήδη με την Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-3-2012(ΦΕΚ 713 Α΄) «Περί καθορισμού δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων» Υπουργική Απόφαση, ορίστηκαν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ώστε ο Ιατρικός Σύλλογος, ως αρμόδιος φορέας να χορηγεί άδεια (βεβαίωση) λειτουργίας των ιατρείων και πολυϊατρείων στην περιοχή ευθύνης του. 

Προσφάτως δε με την Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 (ΦΕΚ 1802 Β’) Υπουργική Απόφαση «Περί Καθορισμού δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης» ορίστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά και η διαδικασία για την αδειοδότηση από τους ιατρικούς συλλόγους και των διαγνωστικών εργαστηρίων, εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ανταπεξέλθει πλήρως στις αρμοδιότητες του αυτές αδειοδοτώντας μεγάλο αριθμό φορέων ΠΦΥ μέσα στη προβλεπόμενη προθεσμία, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις. 

Έχοντας λοιπόν διετή και πλέον εμπειρία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παραθέσουμε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία ιατρείου, τα οποία διαθέτουμε ως αρμόδιο όργανο για την αδειοδότηση των φορέων ΠΦΥ. 

Τα οικονομικά στοιχεία που σας παραθέτουμε αποτελούν το μέσο όρο από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν και έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. 

Σκοπός της καταγραφής είναι ο ΙΣΑ να στηρίξει «τη χρηματοδότηση των γιατρών από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020», καθότι οι γιατροί εξαιρούνται προς το παρόν της χρηματοδότησης, ενώ για να εξοπλίσουν με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα τα ιατρεία τους, με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή σύγχρονων αλλά και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το συμφέρον των ασθενών τους, χρειάζονται ιδιαιτέρως υψηλά ποσά . 

Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιηθήκαν φάκελοι διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να καταγράψουμε το κόστος της ίδρυσης ιατρείου κλινικών, εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων. 

Συγκεντρώσαμε, καταγράψαμε και επεξεργαστήκαμε στοιχεία από τιμολόγια επιστημονικού εξοπλισμού ανά ειδικότητα και από συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων. Από τα τιμολόγια αποτυπώθηκε το μέσο κόστος δαπάνης. 

Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001 ΦΕΚ Α'70/10.4.2001 και συγκεκριμένα στο παράρτημα Β ορίζονται μόνο ο ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός που οφείλει να διαθέτει κάθε βιοπαθολογικό, ακτινολογικό εργαστήριο ή κάθε εργαστήριο φυσική ιατρικής και αποκατάστασης προκειμένου να λάβει βεβαίωση λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου, τα οποία μάλιστα κατεγράφησαν το 2001. 

Η άσκηση της σύγχρονης ιατρικής τόσο στα ως άνω διαγνωστικά εργαστήρια, αλλά και στο σύνολο των ιατρείων και πολυϊατρείων συνεπάγεται τεράστια δαπάνη, γεγονός που καθιστά αναγκαία οι ιατροί και ιδίως οι συγκεκριμένες ειδικότητες που παραθέτουμε στη συνημμένη μελέτη, αλλά και οι νέοι, να ενταχθούν στο σύστημα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

Ενόψει των ανωτέρω και με την πεποίθηση ότι στη χώρα μας πρέπει να χορηγούνται οι πλέον σύγχρονες και ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες σας παραθέτουμε τη μελέτη που διενεργήσαμε ώστε να προωθήσετε την υπαγωγή των ιατρών στις δράσεις του νέου εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2014-2020. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου