Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Σε διαβούλευση ως τη Δευτέρα οι τιμές των φαρμάκωνΝέο σύστημα δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Δημοσιεύθηκαν από τον ΕΟΦ οι τιμές για την γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων μετά και την αλλαγή της αγορανομικής διάταξης για τον προσδιορισμό των μοναδικών και των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων.

Δημοσιεύθηκαν από τον ΕΟΦ οι τιμές για την γενική ανακοστολόγηση των φαρμάκων μετά και την αλλαγή της αγορανομικής διάταξης για τον προσδιορισμό των μοναδικών και των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων.

IATRONET

Οι τιμές αυτές εκδόθηκαν μετά και την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος GREDISΙΙΙ, που αποτελεί τη βάση δεδομένων των φαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα μας. Το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον ΕΟΦ να προχωρήσει στην εναρμόνιση του συστήματός του με τα αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 02/05/2014 και δεδομένα τιμών στα κράτη - μέλη της ΕΕ ημερομηνίας,
ως πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών - μελών και
τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.

Από την ανατιμολόγηση αυτή εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια, τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Συμπεριλαμβάνονται προϊόντα που παρουσιάζουν πωλήσεις τα τελευταία 3 χρόνια.

Οι παρατηρήσεις από πλευράς των φαρμακευτικών θα υποβληθούν on line, ενώ θα ακολουθήσουν και συναντήσεις της διοίκησης του Οργανισμού σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου, για διαβούλευση και διόρθωση λαθών.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του Οργανισμού προς το Υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου