Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Μενάνδρου 34, Αθήνα ΤΚ 104 31
Τηλ.:210-5239243 Fax 2105237280
Αθήνα 30/7/2014 Αρ.Πρωτ.57 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με το Δελτίο Τύπου του ΠΙΣ 29/7/2014 όπου αναφέρεται:

“ Η ένταξη των ιατρών του ΠΕΔΥ σε ΠΑΑ καθυστερεί αδικαιολόγητα, η τακτοποίηση ζητημάτων τους, επιστημονικών και εργασιακών, δεν προωθείται και η πρόσληψη των επικουρικών παραμένει προς υλοποίηση στο μέλλον”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας δηλώνει :

Η άποψη του ΠΙΣ ότι το ΠΕΔΥ καρκινοβατεί, μεταξύ άλλων επειδή καθυστερεί η ένταξη των γιατρών ΠΕΔΥ σε ΠΑΑ δεν είναι σωστή και δεν εκφράζει την πραγματικότητα και τις θέσεις των συλλογικών οργάνων των γιατρών του ΠΕΔΥ. Αυτό που καθυστερεί είναι η κρίση για κατάληψη θέσης ΕΣΥ και η ένταξη όλων των ειδικοτήτων σε νοσοκομειακή θέση, ενώ αντίθετα έχει προχωρήσει εκβιαστικά η ένταξη σε ΠΑΑ όσων έμειναν στο σύστημα, εκτός αυτών που παραμένουν με δικαστικές αποφάσεις με το προηγούμενο καθεστώς.

Εμείς ζητάμε το δικαίωμα επαναπρόσληψης σε προσωποπαγείς θέσεις με την προηγούμενη εργασιακή τους σχέση όσων απολύθηκαν και όσοι διαλέξουν αποκλειστικά την άσκηση του επαγγέλματος ως αυτό-απασχολούμενοι, να έχουν δικαίωμα σύμβασης με ΕΟΠΥΥ με κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Η δε πρόσληψη επικουρικών γιατρών που αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου αποτελεί Κυβερνητική θέση που δεν μας βρίσκει σύμφωνους και για λόγους αρχής. Η πλήρης υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων με τη θεσμοθέτηση του “επικουρικού” γιατρού αποτελεί πισωγύρισμα και υποκρισία από την Κυβέρνηση. Ζητάμε την κάλυψη κενών θέσεων με γιατρούς που θα έχουν εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας 

Δηλώνουμε ότι ο Σύλλογος, πρωτοστάτης στους αγώνες, θα αντιστέκεται σε θέσεις οπισθοδρόμησης και θα αγωνιζόμαστε :

1.Για την υγειονομική κάλυψη όλων των κατοίκων αυτής της χώρας ανεξάρτητα από ασφαλιστικό status και

2.Για τα δικαιώματα των γιατρών της ΠΦΥ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου