Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014

Ι.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ''ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.''

   
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 25-7-2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣΟ Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά ενημερώνει τους Ιατρούς, για τις Δικαστικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προς αντιμετώπιση των διαδοχικών μισθολογικών περικοπών στις αποδοχές του συνόλου των Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. από την 1-8-2012 και εφεξής.

Σαφώς κρίνεται από τους Νομικούς η άσκηση προσφυγής ουσίας (αντί Αγωγής), επί της οποίας θα εκδοθεί διαπλαστικού χαρακτήρα Απόφαση επί της ουσίας της υποθέσεως περί την μισθολογική αξίωση των Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., μελών των αντιστοίχων Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών, οι οποίες είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), για επαναφορά των αποδοχών τους στο προ των μισθολογικών περικοπών του μήνα Αυγούστου του έτους 2012 επίπεδο.

Ακόμα περαιτέρω, θα επιδιωχθεί δε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3900/2010(ΦΕΚ Α΄213) (πρότυπη δίκη), η εισαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια), με πράξη Τριμελούς Επιτροπής των Προσφυγών που θα έχει ασκήσει ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, δεδομένου ότι τίθεται ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος, το οποίο θα έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, όπως είναι εν προκειμένου οι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.

Αντίθετα η Αγωγή κατά την κρίση των Νομικών (πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης π.χ. δικαστικό ένσημο κτλ.), αποβαίνει μη αποτελεσματική επειδή αναφέρεται σε συγκεκριμένο παρελθόν χρονικό διάστημα (δηλαδή από 1-8-2012 έως και την ημέρα της αγωγής και όχι μόνιμο που δικαιωματικά επιδιώκουμε να είναι το Μισθολόγιο των Ιατρών του Ε.Σ.Υ). Δεν παράγει ευρύτερο δεδικασμένο, πέραν του γεγονότος, ότι θα απαιτηθεί πολύχρονη δικαστική αντιδικία, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, με άγνωστο μάλιστα, το αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά θεωρεί ότι οι νόμιμες διαδικασίες που περιγράφησαν ανωτέρω γίνονται από τις Νοσοκομειακές Ενώσεις με επικεφαλής την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. – ΕΙΝΑΠ κτλ, οι οποίες θα πρέπει να στηριχθούν από όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους, γεγονός που και ο Σύλλογος θα πράξει. 

Σας γνωρίζουμε ότι επειδή υπάρχει σχετική αναστάτωση, 

(η οποιαδήποτε παραγραφή χρηματικής αξίωσης ισχύει έως το τέλος του έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνεται η διετία) η καταληκτική επομένως ημερομηνία υποβολής Αγωγής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014, που ως τόσο θα έχουμε από τις αναφερόμενες ανωτέρω ενέργειες, ενδείξεις για περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης που μπορεί να είναι και η προσωπική Αγωγή.

Ζητάμε από τους Ιατρούς του Κλάδου ΕΣΥ μέλη μας να είναι σε συχνή επικοινωνία – συνεργασία παρακολουθώντας τις σχετικές ανακοινώσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΡΩΦ ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου