Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

ΙΣΠατρών: Ανοιχτή επιστολή προς ΕΟΠΥΥ για συμψηφισμό ΕΟΠΥΥ 2012-15

Ιατρικός Σύλλογος ΠάτραςΠρος Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ

Κοινοποίηση:

Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, κ Μπερσίμης Σωτήριος
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ Ρηγάτος Θεοφάνης
Διεύθυνση Οικονομικών ΕΟΠΥΥ, κ Μπαρούς Κων/νος
ΠΟΣΙΠΥ
ΠΕΕΒΙ
ΠΙΣ, ΙΣ

Απαντώντας στο μήνυμα που στάλθηκε στα μέλη μας σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης εναντίωσης στο συμψηφισμό, σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι δηλώσεις εναντίωσης των μελών μας κατά του συμψηφισμού στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ είχαν ημερομηνία προγενέστερη από αυτήν της έκδοσης του Ν.4498/2017, ΦΕΚ Α 172/16.11.20. 

Στο άρθρο 19 παρ.1 του νόμου περιγράφεται ότι ο συμψηφισμός πραγματοποιείται αυτοδίκαια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον ενημερωθούν οι πάροχοι για οφειλόμενα σε αυτούς ποσά και εφόσον δεν αρνηθούν την υπαγωγή στη διαδικασία μέχρι τις 22.11.2017. 

Επομένως αυτοδίκαια δεν έχουν νομικό έρεισμα οι προγενέστερες ατομικές δηλώσεις εναντίωσης κατά του συμψηφισμού.

Ακολούθησε τροποποίηση του νομικού πλαισίου διεκδίκησης εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, και επιδόθηκε αρμοδίως, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξώδικη διαμαρτυρία του, εγείροντας τα νόμιμα δικαιώματα των μελών μας επί της λανθασμένης βάσης υπολογισμού του συμψηφισμού οφειλών ΕΟΠΥΥ 2012-15 με clawback rebate.

Τονίζουμε ότι η υπεράσπιση των νόμιμων διεκδικήσεων είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη και δεν μπορεί να αποτελέσει αίτιο ενεργοποίησης καταχρηστικών ή εκβιαστικών συμπεριφορών εκ μέρους του Οργανισμού ή της πολιτείας.

Μετά τιμής,

Η Πρόεδρος           Ο Γραμματέας


Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Πατριαρχέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου