Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Οι στόχοι για το 2018 στην Υγεία


Αποτέλεσμα εικόνας για Σάκης Παπαδόπουλος

By: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Του Σάκη Παπαδόπουλου, Βουλευτή, Συντονιστή ΕΠΕΚΕ Υγείας ΣΥΡΙΖΑ

«Βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και επιτυχείς μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση μακροχρόνιων αδυναμιών του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα» διαπιστώνει η Κομισιόν σε έκθεσή της – που δημοσίευσε την 23/11/17 – για το προφίλ υγείας των 28 Κρατών – Μελών.

Στις επιτυχίες περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός μοναδικού αγοραστή υπηρεσιών ( του ΕΟΠΥΥ ), η τυποποίηση της δέσμης των παροχών που αποζημιώνονται, οι σημαντικές μειώσεις στις φαρμακευτικές δαπάνες, οι προσπάθειες για την αύξηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων – για τη βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων – για την ευρύτερη εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων γραμμών.

Αναγνωρίζει ακόμη ως σημαντικό επίτευγμα την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην υγεία για πρώτη φορά, ενώ στέκεται ιδιαίτερα στην κατάρτιση του νέου ελληνικού σχεδίου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επισημαίνει τη σπουδαιότητα θέσπισης εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, επιβολής της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και προώθησης αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι επισημάνσεις της έκθεσης για «την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών για δαπάνες υγείας με άμεσες πληρωμές από τους ασθενείς, για την φοροδιαφυγή, για τις σπατάλες και την διαρκή πρόκληση της διαφθοράς που πρέπει να καταπολεμηθεί».

Για το 2018, η Κυβέρνηση, το 2018 στοχεύει στη προώθηση σημαντικών τομών – μεταρρυθμίσεων – παρεμβάσεων αναβάθμισης του ΕΣΥ και των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Παρεμβάσεων που επιτρέπουν:
 • οι χαμηλές ακόμη δαπάνες του κρατικού προυπολογισμού ( 5,1 % του ΑΕΠ )
 • οι πόροι του ΕΟΠΥΥ,
 • η σωστή διαχείριση των κονδυλίων,
 • η αξιοποίηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων – πρωτοβουλιών όπως αυτές της Περιφερειάρχη Αττικής ( ιατροτεχνολογική αναβάθμιση των Δομών ΠΦΥ της 1ης και 2ης ΥΠΕ ύψους 4.590.500 ευρώ και ανανέωση στόλου διακομιδών ΕΚΑΒ ύψους 4.340.000 ευρώ ) – δωρεών όπως αυτές του Ιδρύματος Νιάρχου – προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
 • η εξοικονόμηση πόρων με σχεδιασμένες δράσεις και με το νέο σύστημα των κεντρικοποιημένων προμηθειών, της λειτουργίας της ΕΚΑΠΥ, της δημιουργίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προμηθειών.
Θέλουμε με το σύνολο των πόρων και του ορίου δαπανών του προϋπολογισμού του 2018 (είναι μειωμένο το ποσό που εγγράφεται κατά 350 εκατ. ευρώ, αλλά αναπληρώνεται από 400 εκατ. ευρώ ταμειακού υπόλοιπου στα Νοσοκομεία και από αυξημένη μεταβίβαση πιστώσεων από τον ΕΟΠΥΥ προς το ΕΣΥ – 700 εκατ. ευρώ έναντι 533 το 2016 ), να υλοποιήσουμε :
 • τη τολμηρή μεταρρύθμιση στη ΠΦΥ με Οικογενειακούς Γιατρούς και Ομάδα Υγείας από Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Επισκέπτες Υγείας, Διοικητικό προσωπικό. Χρηματοδοτείται για 4 χρόνια από το ΕΚΤ με 300 εκατ. ευρώ. Επιδιώκουμε τη λειτουργία των προβλεπόμενων 239 ΤΟΜΥ, την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας στα οποία περιλαμβάνονται και οι Μονάδες του ΠΕΔΥ – των Περιφερειακών Ιατρείων με προκήρυξη 450 θέσεων γιατρών ΕΣΥ. Η μεταρρύθμιση αποκρυσταλλώνει τη στρατηγική στροφή του ΕΣΥ στον άνθρωπο κι όχι στην ασθένεια, συνάδει με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΠΟΥ.
 • Οργανώνουμε Αυτοτελή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για τη στελέχωση των οποίων προκηρύσσονται 500 θέσεις γιατρών ΕΣΥ.
 • Στηρίζουμε τα υποστελεχωμένα Τμήματα των Νοσοκομείων, τις ΜΕΘ – τις ΜΑΦ – τις ΜΕΝΝ με τις δυνατότητες που δίνει η ΠΥΣ που έχει εγκρίνει 2000 θέσεις γιατρών ΕΣΥ και με μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού – εργαστηριακού – διοικητικού προσωπικού.
 • Οργανώνουμε Κεντρικά Εργαστήρια του ΕΣΥ.
 • Αναδιοργανώνουμε τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, το ΚΕΣΥ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τις ΥΠΕ – συγκροτούμε ΠΕΣΥ – διευρύνουμε τη σύνθεση των ΔΣ των ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ
 • Βελτιώνουμε τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ αξιοποιώντας και τις αυξημένες μεταβιβάσεις πόρων από τον ΕΟΠΥΥ ( 700 εκατ. ευρώ στα Νοσοκομεία)
 • Καλύπτουμε σημαντικά κενά του ΕΚΑΒ, του ΕΟΦ, του ΙΦΕΤ, του ΕΟΠΥΥ, του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του Ε.ΚΕ.Α.
 • Επιταχύνουμε την αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών – των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων – στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της Υγείας : Άτλας Υγείας – Υγειονομικός Χάρτης, Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς, Ηλεκτρονικά Αρχεία Χρονίως Πασχόντων – Νεοπλασιών – Πασχόντων από Σπάνια Νοσήματα – Αιμοδοσίας – Επαγγελμάτων και Επαγγελματιών υγείας, ηλεκτρονική ζήτηση εργαστηριακών εξετάσεων, ηλεκτρονικά ραντεβού
 • Εφαρμόζουμε Διαγνωστικά και Θεραπευτικά πρωτόκολλα.
 • Νομοθετούμε την ΗΤΑ (μηχανισμός αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας )
 • Προωθούμε τη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, τη καταπολέμηση των ναρκωτικών, τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τις κλινικές μελέτες, τη παρέμβαση του ΕΣΥ στον ιατρικό τουρισμό
 • Μειώνουμε την επιβάρυνση των ασθενών για εργαστηριακό έλεγχο
 • Αλλάζουμε τη φαρμακευτική για την αξιολόγηση, διαπραγμάτευση και αποζημίωση των φαρμάκων σε σχέση με το κλινικό όφελος και με την αποτελεσματικότητά τους
 • Εφαρμόζουμε τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των δικαιούχων του ΚΕΑ και των δικαιούχων του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80%.
 • Αξιοποιούμε τις δράσεις του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας με 297 εκατ. ευρώ και τους πόρους του ΕΚΤ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με 83 εκατ. ευρώ.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους επισημαίνει ότι « την γενική στόχευση ως προς την κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού υπηρετεί η εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και η διανομή του κοινωνικού μερίσματος». Το ΚΕΑ που διανέμεται τώρα με βάση τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν μέχρι την 31/10/ αφορά 602.000 άτομα. Ο σχεδιασμός αφορά 750.000 άτομα.

Στις δαπάνες του κοινωνικού προυπολογισμού περιλαμβάνονται και εκείνες για τη παιδική φτώχεια ( 320 εκατ. ευρώ ), για την αύξηση των σχολικών γευμάτων, για λειτουργία 380 νέων βρεφονηπιακών σταθμών, για τη δημιουργία δομών αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών και δομών παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας, για τη προστασία της 1ης κατοικίας υπερχρεωμένων νοικοκυριών ( 100 εκατ. ευρώ ), για τη λειτουργία των 240 Κέντρων Κοινότητας – των Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων – των Γηροκομείων – των Κ.Η.Φ.Η. – των Κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας παιδιών με αναπηρίες …

Αισιοδοξούμε ότι ο Προυπολογισμός του 2018 θα είναι ο τελευταίος που συντάσσεται σε συνθήκες ασφυκτικών περιορισμών. Δεν θα είναι όμως ο τελευταίος της Κυβέρνησης, όπως διαλαλεί η ΝΔ. Θα είναι αυτός της μετάβασης στην ενάρετη περίοδο για την εθνική οικονομία, στην ολιστική ανασυγκρότηση για τη χώρα, στην άμβλυνση των ανισοτήτων για τη κοινωνία.

2 σχόλια:

 1. Πω πω... όλα αυτά θα κάνετε παιδί μου...! Τι λέτε τώρα... κι ο κόσμος ακόμα πληρώνει από την τσέπη του; Γιατί, Κι εσείς, όταν σας πονεί κάτι, λ2νε οι κακές γλώσσες ότι τρέχετε στον ιδιωτικό τομέα... Κακοήθειες...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και να σκεφτειτε οτι αυτον τον τυπο τον γνωριζα απο την κλινικη που βρισκοταν και δουλευε. Μα οταν βγαινουν βουλευτες παθαινουν κατι; Θα ειναι μαλλον κατι που ριχνουν στο νερο της βουλης για να δημιουργουν συγκεκριμενους τυπους ανθρωπου για να συνεχιζεται το αριστερο και θεαρεστο εργο της βουλης. Αρε Σακη πως καταντησες ετσι. δεν ξερω απο που παιρνεις τα στοιχεια αλλα θα σου πω ενα πραγμα, στην πατριδα μας συνεχιζουν να ευημερουν οι αριθμοι τουλαχιστον μια συμβουλη μην εκτιθεσαι τοσο, γιατι οταν ξεφουσκωσει αυτη η ιστορια και χαθουν οι εδρες θα εισαι απο τους πρωτους που θα γυρισουν πισω και τοτε θελω να δω πως θα βγαινεις να περπατας στους δρομους οταν θα πινεις πλεον Τρικαλινο νερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή