Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

«Πράσινο φως» από το Υπουργείο Οικονομίας για 115 ΤΟΜΥ
Περισσότερα από 32 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για να υλοποιηθεί η ανάπτυξη και λειτουργία των πρώτων 115 Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίνεται η υλοποίηση των Τοπικών Ομάδων σε οκτώ περιφέρεις της χώρας με τη χρήση ίδιων μέσων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΠΦΥ. Ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίστηκε σε 32.259.779,53 ευρώ για τη λειτουργία 115 ΤΟΜΥ.

Ειδικότερα, με υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γ Ιωαννίδη, εγκρίθηκαν αποφάσεις αυτεπιστασίας, δηλαδή της διενέργειας των εργασιών από τον άμεσο ενδιαφερόμενο:

28 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (3η ΥΠΕ), 7.854.555,02 €.
5 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3η ΥΠΕ), π/ϋ: 402.599,11 €.
5 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (6η ΥΠΕ), π/ϋ: 402.599,11 €.
17 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Πελοποννήσου (6η ΥΠΕ), π/ϋ: 768.836,97 €.
14 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (2η ΥΠΕ), π/ϋ: 927.277,51 €.
12 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η ΥΠΕ), π/ϋ: 366.237,86 €.
25 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Κρήτης (7η ΥΠΕ), π/ϋ: 012.995,55 €.
9 Τ.ΟΜ.Υ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (5η ΥΠΕ), π/ϋ: 524.678,40 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου