Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Το υπ.Υγείας «σκοτώνει» τη γραφειοκρατία στα…χαρτιά! Πως θα εξαφανίσει το χαρτί στις συναλλαγές

Τετάρτη 27 Δεκέμβριος 2017

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου 

Λιγότερη γραφειοκρατία με λιγότερο χαρτί και περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, επιδιώκει το υπουργείο Υγείας.

Με βάση τους στρατηγικούς στόχους του 2017 που είχε θέσει το υπουργείο Υγείας, οι οποίοι όπως φαίνεται προς ώρας μένουν στα …χαρτιά, θα έπρεπε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους να απλουστευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του κατά́ 30%, με στόχο έως το 2020 να μειωθεί́ κατά́ 60%.

Αυτό που επιδιώκεται είναι βέβαια η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Γραφείο «χωρίς χαρτί́» στα…χαρτιά

Ταυτόχρονα το υπουργείο Υγείας με βάση τους στόχους που το ίδιο έθεσε θα πρέπει σιγά σιγά να εξαφανίζονται τα έγγραφα και οι συνδιαλλαγές να γίνονται περισσότερο ηλεκτρονικά.

Ένας στόχος που ονομάζεται από το υπουργείο Υγείας ως Γραφείο «χωρίς χαρτί́».

Η μείωση του χαρτιού θα έπρεπε να είχε φθάσει το 20% μέσα στο 2017 τόσο του υπουργείου όσο και των εποπτευόμενων Φορέων, με στόχο έως το 2020 να αυξηθεί́ στο 60%.
Ψηφιακά αρχεία

Παράλληλα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιδιώκει να ψηφιοποιήσει τα αρχεία ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα. Σύμφωνα με τους στόχους θα πρέπει να υπάρξει θεσμοθέτηση και έναρξη διαδικασιών για εφαρμογή́ Ψηφιακών Αρχείωνκαι Μητρώων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, με στόχο την καθολική́ εφαρμογή́ έως το 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου