Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

ΕΣΔΥ: Η φροντίδα υγείας απαιτεί συνέργειες, μεταρρυθμίσεις και... ευτυχίαΗ συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες στη φροντίδα υγείας, αλλά και η υπέρβαση της “κατακερματισμένης” ιατρικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα η κατακερματισμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κυριάρχησαν στις εργασίες του 13ου Πανελλήνιου Συνέδριου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.
Onmed.gr

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί του υγειονομικού τομέα από όλες τις βαθμίδες της περίθαλψης, επαγγελματίες υγείας, στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας κ.α.

Η θεματολογία του συνεδρίου ήταν ευρύτατη και κάλυψε τα πλέον επίκαιρα ζητήματα που προκύπτουν από νέες και επικείμενες νομοθετικές πράξεις, συζήτησε τη διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας, έθεσε την προβληματική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ παρουσιάστηκαν και αποτελέσματα του ερευνητικού έργου της ΕΣΔΥ.

Ειδικότερα, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου συζητήθηκε η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας με αφορμή τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ΑΤΥ στη χώρα. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ κύριος Ηλίας Γιαννόγλου παρουσίασε τις προκλήσεις που θέτει η εφαρμογή τους, ενώ από τους υπόλοιπους ομιλητές παρουσιάστηκαν παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία, αναλύθηκε η αξιολόγηση των καινοτόμων φαρμάκων και αναζητήθηκε ο ρόλος των ασθενών στη λήψη αποφάσεων για την ΑΤΥ.

Το ζήτημα της κατανομής των πόρων του συστήματος υγείας με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας για την υγεία των ασθενών πραγματεύτηκε η συνεδρία “Προτεραιοποίηση των επιλογών στην αντιμετώπιση του καρκίνου”, στην οποία παρουσιάστηκαν στοιχεία έρευνας της ΕΣΔΥ για το φορτίο νοσηρότητας και θνησιμότητας του καρκίνου, το κόστος και τη χρηματοδότησή του στη χώρα, όπου εκτός από τους ερευνητές συμμετείχε και ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος κ. Ιωάννης Μπουκοβίνας.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις και συζήτηση κατά την οποία τονίστηκε η αναγκαιότητα για συνεργασία και συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων, ασθενών, ιατρών και επιστημόνων των οικονομικών της υγείας, ώστε να ασκηθούν πιέσεις για ταχύτερη διαπραγμάτευση για τα φάρμακα κατά του καρκίνου.

Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναγνωρίστηκε ότι είναι σημαντικός στα χρόνια νοσήματα, όπως ο καρκίνος, αλλά επίσης διαπιστώθηκε πως η σημερινή εικόνα της ΠΦΥ είναι εικόνα κατακερματισμού. Στη συνεδρία με τίτλο “ΚΥ+ ΠΕΔΥ+ ΤοΜΥ+ Ιδιωτικός Τομέας: Η δύσκολη εξίσωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας” επιχειρήθηκε μια αποτύπωση της ΠΦΥ σήμερα, με σκοπό να διατυπωθούν προβληματισμοί αλλά και προτάσεις προς ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο πρότυπο ΠΦΥ. Ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση για τα ζητήματα της ΠΦΥ μεταξύ των κυρίων Γ. Πατούλη και Π.-Μ. Μερκούρη, ενώ τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ΠΦΥ και ειδικότερα, το παράδειγμα του Δήμου της Αθήνας, ανέδειξε στη διάλεξή της η κυρία Μαρία Στρατηγάκη.

Η μελέτη «Υγεία και Ευημερία» της ΕΣΔΥ που πραγματοποιήθηκε σε δύο κύματα (το 2016 και το 2017) και παρουσιάστηκε στις 14/12, δίνει μια εικόνα για τις στάσεις και τις συμπεριφορές του ελληνικού πληθυσμού απέναντι σε διάφορα ζητήματα υγείας για την τελευταία διετία: την πρόληψη, τα χρόνια νοσήματα, την αντίληψη για τη νόσο αλλά και την «ευτυχία». Επιβεβαιώθηκε ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της ενημέρωσης και της γνώσης του κοινού για την πρόληψη και ότι είναι αναγκαία η δημιουργία οργανωμένων προγραμμάτων πρόληψης· όσον αφορά τα χρόνια νοσήματα, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, πως αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στις νεότερες ηλικιακές ομάδες και ότι υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού του συστήματος υγείας με επικέντρωση στην πρόληψη και πολυνοσηρότητες· πάντως, η πιθανότητα συχνότερης χρήσης υπηρεσιών υγείας, για σοβαρά προβλήματα υγείας & για προβλήματα υγείας υψηλότερου κινδύνου διαπιστώθηκε ότι ήταν υψηλότερη το 2015 σε σχέση με το 2011.

Όσον αφορά τη σχέση «ευτυχίας» και υγείας, τα εμπειρικά ευρήματα έδειξαν πως η «ευτυχία» έχει αντίκτυπο στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και τη δημόσια υγεία μεριμνώντας έτσι, για περισσότερο ευτυχείς ανθρώπους, έχουμε περισσότερο υγιείς ανθρώπους. Εν τέλει, «οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ατόμων στην κοινωνία μας έχει αντίκτυπο στην υγεία τους, και συνιστά πολιτική υγείας».

Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας απασχόλησε μια συνεδρία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επικεντρώθηκε στην περίπτωση των Βιο-ομοειδών (biosimilars).Αφού αναλύθηκε τι είναι βιο-ομοειδή, επιχειρήθηκε να απαντηθεί το ερώτημα τι προσδοκά η ιατρική κοινότητα από αυτά καθώς και ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή τους στο ΕΣΥ υπό την έννοια της αξίας value for money. Τα βιο-ομοειδή παρουσιάζονται ως μια ευκαιρία, υπό το πρίσμα των περιορισμένων προϋπολογισμών, καθώς αποτελούν οικονομικότερη λύση από τους παράγοντες αναφοράς. Το μέλλον είναι υποσχόμενο, καθώς οι νέες θεραπευτικές κατηγορίες (π.χ. ογκολογία) αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα της δαπάνης. Ο ρόλος του ιατρού για ενημέρωση για τα βιο-ομοειδή, και για την εξομάλυνση των δυσλειτουργιών τονίστηκε ότι είναι καταλυτικός.

Το τοπίο της “Ηλεκτρονικής υγείας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας: το σήμερα και το αύριο των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας”συζητήθηκε την τελευταία μέρα του συνεδρίου, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας και ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννη Μπασκόζου, του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ. Αναστάσιου Τάγαρη, και της κ. Χαρίκλειας Κάτσινου, Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ, Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης Υπ. Υγείας, που παρουσίασαν το έργο των φορέων τους.

Οι εκπρόσωποι του χώρου της πληροφορικής της υγείας, Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλ. Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ), Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος HL7 Hellas και Γεώργιος Κακουλίδης, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα συμφωνώντας -μεταξύ άλλων- στο ότι είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας με τη δημιουργία οδικού χάρτη ανάπτυξης και συντήρησης εθνικών προδιαγραφών και αρχών διαλειτουργικότητας, καθώς και προδιαγραφών για τους ιατρικούς φακέλους, αλλά και η δημιουργία μοναδικού σημείου επαφής. Επίσης, έγινε αναφορά στον κανονισμό για τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων (GDPR) που θα τεθεί σε ισχύ το 2018 και τις επιπτώσεις του.

Το φετινό συνέδριο διοργανώθηκε από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.) καθώς και με την υποστήριξη άλλων επιστημονικών φορέων και επιστημονικών εταιρειών, όπως η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου