Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Κορονοϊός: «Βροχή» τα πρόστιμα σε μαγαζιά για ανεμβολίαστους πελάτες

Φωτογραφία αρχείου

Συνολικά 284 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό κατέγραψαν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) σε 197.529 ελέγχους που διενήργησαν την Παρασκευή 27 Αυγούστου.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 115.750€. Η Ελληνική Αστυνομία διενήργησε 108.915 ελέγχους.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν σε μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, μη τήρηση αποστάσεων και μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου.

Στην περιφέρεια Αττικής, η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300 € σε επιχείρηση λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης ανάρτησης εγγράφου με το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εισερχομένων εντός του καταστήματος και η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5 x 300 €) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμπολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€.

-Πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 €.
-Πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.
-Πρόστιμο ύψους 5.000€ σε διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης για υπεράριθμους παριστάμενους, χρήση μουσικής και εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
-Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5 x 300 €) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.
-Πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
Μια σύλληψη και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε πολίτη, καθώς μπήκε σε υποκατάστημα τραπέζης χωρίς μάσκα, δηλώνοντας αρνητής της νόσου.

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 1.500€ και σχηματισμό δικογραφίας κατά του Δήμου Λεβαδέων για διασκεδαση ορθίων σε συναυλία.

Στην περιφέρεια Ηπείρου η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση τριών πελατών εντός του καταστήματος χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στους πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3 x 300 €).

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3 x 300 €) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των επιτρεπόμενων αποστάσεων μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων καθώς και για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.400€ (18 x 300 €) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους, έναν ιδιοκτήτη και πελάτες.

Στην περιφέρεια Κρήτης η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 €.
-Πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικό εμπολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€.
-Πρόστιμο ύψους 2.000 € και αναστολή λειτουργίας επτά ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και χρήση μουσικής.
-Πρόστιμο ύψους 5.000 € σε διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης για μη τήρηση των οριζόμενων μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.
-Πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3 x 300 €) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους, έναν ιδιοκτήτη και πελάτες.

Οι έλεγχοι σε προνοιακές δομές

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές προνοικές δομές πραγματοποιήσαν συνολικά ελέγχους σε τρεις ΜΦΗ και μία Προνοιακή Δομή, σε Πάτρα και Αττική, όπου σε σύνολο 174 εργαζομένων οι 142 διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (135 εμβολιασμένοι και 7 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό 81,61%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του σύνολου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της δομής. Είκοσι τέσσερις εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή και οκτώ ήταν σε νόμιμη άδεια. Δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερεις συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες.

Το Λιμενικό διενήργησε ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα ελέγχους από τους οποίους προέκυψαν συνολικά πέντε παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.100€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου