Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Πώς ένα επίδομα 400 ευρώ στα Τμήματα Επειγόντων απειλεί τη στελέχωση των ΜΕΘ

Τι επισημαίνουν γιατροί με σχόλιά τους στη δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.
IATRONET

Την επέκταση και στους εντατικολόγους του επιδόματος των 400 ευρώ, που θεσμοθετείται για γιατρούς σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ζητούν οι γιατροί που συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου προβλέπεται η καθιέρωση αφορολόγητου επιδόματος 400 ευρώ σε γιατρούς ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων και 250 ευρώ σε ειδικευόμενους γιατρούς.

Στη δημόσια διαβούλευση υπάρχουν σχόλια με τα οποία επισημαίνεται πως εάν αυτό δεν υπάρξουν αντίστοιχα κίνητρα και στους γιατρούς ΜΕΘ, οι εντατικολόγοι θα επιλέξουν να εργαστούν στα "Επείγοντα", με κίνδυνο να αδειάσουν οι εντατικές. Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα από τα σχόλια:

"Το άρθρο 23 δεν προβλέπει το οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία (ΜΕΘ), ενηλίκων ή Παίδων, μετά από εξετάσεις η οποία ήταν προβλεπόμενη από 2012 για διορισμό σε ΤΕΠ. Είναι πιθανό ότι θα αποτελέσει αντικίνητρο και αίτιο μετακίνησης, μεταφοράς η και αποχώρησης πολύτιμου εκπαιδευμένου και καταρτισμένου Ιατρικού προσωπικού που θέλει συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες σε ΤΕΠ. Επίσης, δεν έχει προβλέψει κανένα αντίστοιχο κίνητρο στο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται σε ΤΕΠ ή ΜΕΘ και ειδικά αν έχει λάβει την πιστοποίηση Νοσηλευτικής Ειδικότητας στην Επείγουσα και Εντατική θεραπεία. Το νοσηλευτικό προσωπικό, με το φιλότιμο και την εκπαίδευση του αποτελεί την ραχοκοκαλια στηρίξης των Τμημάτων ΤΕΠ και ΜΕΘ".

"Οι ιατροί με εξειδίκευση εντατικολογίας, που εργάζονται σε ΜΕΘ ή στα ΤΕΠ, θα πρέπει επίσης να λάβουν το ίδιο επίδομα. Είναι απαράδεκτο οι ιατροί πάνω από τους οποίους πέρασε και περνάει η πανδημία να αδικούνται κατάφωρα. Επίσης, οι ΜΕΘ αυτή τη στιγμή στερούνται εξειδικευόμενων λόγω και των ακληρών συνθηκών εργασίας που αντιμετωπίζei το προσωπικό. Το επίδομα στους ιατρούς των ΜΕΘ αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου και εξσφαλίζει την συνέχεια της ομαλής λειτουργίας των ΜΕΘ".

"Πρέπει να προβλεφθεί το συγκεκριμένο επίδομα να χορηγείται και στους στρατιωτικούς ιατρούς που κατέχουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική και εργάζονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Θα αποτελέσει κίνητρο για την ενασχόληση των νέων ιατρών με την Επείγουσα Ιατρική".

"Εφόσον δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, εναλλακτικά και κατ’εξαίρεση θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα κατωτέρω:Η έμμισθη άσκηση δεύτετης ειδικότητας εφόσον αυτή είναι άγονη χωρίς να χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ήδη μόνιμη θέση στο ΕΣΥ.

Η δυνατότητα άσκησης δύο ειδικοτήτων, εφόσον η μία είτε και οι δύο είναι άγονες.
Διευρυμένη άρση του καθεστώτος αποκλειστικής απασχόλησης για τις άγονες ειδικότητες (πχ ανεξαρτήτως συμμετοχής στην ολοήμερη λειτρουργία των νοσοκομείων).
Οι άγονες ειδικότητες να απαιτούν λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας πριν την αναβάθμιση της βαθμίδας.
Απαλλαγή από την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου (εφόσον ο ενδιαφερόμενος την έχει ολοκληρώσει ενώ θα δικαιούταν απαλλαγή, διπλασιασμός των μορίων που συνεπάγεται η εκπλήρωσή της).
Αύξηση του άμεσα πληρωτέου πλαφόν των εφημεριών (άνω των 7) για τις άγονες ειδικότητες.
Μείωση της στρατιωτικής θητείας για τους άρρενες που ασκούνται σε άγονη ειδικότητα.
Παροχή εκπαιδευτικού υλικού κατά τα πρότυπα του Εύδοξου σε όσους ασκούνται σε άγονες ειδικότητες".

"Καλό θα ήταν να θεσπίσετε ανάλογα οικονομικά κίνητρα και στους ιατρούς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) καθώς και για τους νέους ιατρούς που θα σκεφτούν την εξειδίκευση στην Εντατικολογία. Αυτό θα είναι μια ανταμοιβή για τους ήδη υπάρχοντες Εντατικολόγους και επιπλέον θα βοηθήσει να στελεχωθούν οι καινούργιες ΜΕΘ της χώρας, που χρειάζονται εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για να λειτουργήσουν σωστά".

"Οι ιατροί του ΕΚΑΒ που είναι κάτοχοι του τίτλου εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική ασκώντας την επείγουσα ιατρική καθημερινά, στις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, Αεροδιακομιδές, ιατρεία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας Αερολιμένα 'Ελ. Βενιζέλος' (λειτουργεί ανελλιπώς 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο!), παρακαλούν όπως η υπό διαβούλευση παρόντος σχεδίου νόμου, άρθ. 23, παρ. 1, να διαμορφωθεί ως κάτωθι:

'Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και στους επικουρικούς ιατρούς οι οποίοι υπηρετούν σε τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και στο ΕΚΑΒ και κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο υπηρετουν μηνιαίο επίδομα, ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ'".

"Πιστεύω ότι αυτές οι ρυθμίσεις αποκλείουν αδίκως ενα μεγάλο αριθμό ιατρών που διορίστηκαν στα ΤΕΠ με την εξειδίκευση της εντατικής θεραπείας και υπό την αρχική τους ειδικότητα. Δημιουργούνται ιατροί πολλων ταχυτήτων"

"Πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχο επίδομα και για όσους ιατρούς εργάζονται σε ΜΕΘ και κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο".

Άρθρο 23

Στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής:

Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στους επικουρικούς ιατρούς, οι οποίοι υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ και κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, καταβάλλεται, από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν, μηνιαίο επίδομα ύψους 400 ευρώ. Το μηνιαίο επίδομα του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται και στους ιατρούς που υπηρετούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου", ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική.

Στους ιατρούς, οι οποίοι ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση στην ειδικότητα της επείγουσας ιατρικής, καταβάλλεται, από τον φορέα στον οποίο έχουν τοποθετηθεί για άσκηση, μηνιαίο επίδομα ύψους 250 ευρώ, με την ολοκλήρωση κάθε έτους εξειδίκευσης. Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους μετά από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου εξειδίκευσης, το μηναίο επίδομα του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου παράτασης.

Στους ιατρούς, οι οποίοι υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ ή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου" χωρίς να κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, καταβάλλεται, από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν, μηνιαίο επίδομα ύψους 250 ευρώ. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου εδαφίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος δεν λάβει τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική εντός έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων χρονικών προϋποθέσεων για την απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, με ή χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική.

4. Το επίδομα των παρ. 1 έως 3 είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ".

Δημ.Κ.

2 σχόλια:

  1. Υπαρχουν και οι χωρες του πολιτισμενου κοσμου στις οποιες θα καταφυγουν οι γιατροι και παλι

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Mε ψιχουλα και φιλοδωρηματα δουλεια δεν γινεται .οποιος ειναι σοβαρος και μπορει να φυγει ,πολυ καλα θα κανει

    ΑπάντησηΔιαγραφή