Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Υπουργείο Υγείας: Τι αλλάζει στις ειδικότητες των νέων γιατρών- Όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου

Το υπουργείο Υγείας προωθεί με νομοσχέδιο που κατατέθηκε αλλαγές στις ειδικότητες των νέων γιατρών

HR

Ριζικές αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση και στην απόκτηση ειδικότητας φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας» που κατατέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία ενώ δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων και τήρηση της σειράς χρονικής προτεραιότητας.

Παράλληλα ορίζονται ομάδες νοσοκομείων ανά ειδικότητα και οι προς εξειδίκευση γιατροί θα ασκούνται κυκλικά σε όλα τα νοσοκομεία της ίδιας ομάδας, με στόχο την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας. Επιπλέον, ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας.

Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης των αποφοίτων Ιατρικής, μέσω προγράμματος εξάμηνης αμειβόμενης κλινικής άσκησης σε κλινικές καθώς και σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία. Μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης, οι νέοι γιατροί θα είναι καλύτερα εφοδιασμένοι για την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό), ενώ θα μπορούν και πιο εύκολα να προσανατολιστούν στην επιλογή ειδικότητας

Tι προβλέπει το νομοσχέδιο

Υπουργείο Υγείας Άρθρο 16 Καθορισμός ομάδων νοσοκομείων και θέσεων ιατρών για απόκτηση ειδικότητας

1. Για την τοποθέτηση ιατρών προς άσκηση για απόκτηση ειδικότητας, δημιουργούνται ομάδες νοσοκομείων ανά ειδικότητα, οι οποίες αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστον νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), στην οποία υπάγονται τα τμήματα και οι μονάδες νοσοκομείων, που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για πλήρη ή μερική άσκηση ανά ειδικότητα, εκ των οποίων ένα (1) είναι το νοσοκομείο αναφοράς.

Οι ιατροί επιλέγονται για τοποθέτηση σε τμήμα ή μονάδα νοσοκομείου από την ομάδα νοσοκομείων του πρώτου εδαφίου, μετά από αίτησή τους προς το νοσοκομείο αναφοράς και κατόπιν αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης για απόκτηση ειδικότητας, ο ιατρός υποχρεούται σε κυκλική τοποθέτηση στα αντίστοιχα τμήματα και μονάδες, εντός της ομάδας νοσοκομείων, στην οποία έχει ενταχθεί.

2. Για την τοποθέτηση ιατρών προς άσκηση για απόκτηση ειδικότητας διατίθεται συγκεκριμένος κατ’ έτος αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο, ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας.

Υπουργείο Υγείας: Άρθρο 18 Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας

« Οι ιατροί, ελληνικής υπηκοότητας ή υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας και δεν έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, χωρίς να απαιτείται να έχουν προηγουμένως εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου.

Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις απονέμεται ο τίτλος ειδικότητας με ημερομηνία κτήσης την ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων, μετά από εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή δωδεκάμηνης υπηρεσίας σε νοσοκομείο, που πραγματοποιείται είτε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) είτε κατόπιν αίτησής τους, η οποία υποβάλλεται σε μία από τις επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) και σε συνέχεια της οποίας δύνανται να τοποθετούνται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., σε κενή οργανική θέση ειδικευμένων της οικείας ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας.

Σε συνέχεια της απόφασης τοποθέτησης, υπογράφεται σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεταξύ του ιατρού και του οικείου νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια ισχύος της οποίας οι ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Η διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας που πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας λογίζεται ως προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού και με την ολοκλήρωσή της ο ιατρός απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας, οι ιατροί δύνανται να μετακινούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας, σε νοσοκομείο ή δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της ίδιας Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της, ή σε νοσοκομείο ή δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας άλλης Υ.ΠΕ., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ..

Με την προσκόμιση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της δωδεκάμηνης υπηρεσίας, η οποία χορηγείται από τον φορέα ή τους φορείς τοποθέτησης και, κατά περίπτωση, μετακίνησης του ιατρού, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.

Για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου μετά από ολοκλήρωση δωδεκάμηνης υπηρεσίας, που πραγματοποιείται είτε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 είτε κατ’ εφαρμογή της παρούσας.».

5 σχόλια:

 1. Ειναι θετικο και θα λυσει πολλα προβληματα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι ιατροί επιλέγονται για τοποθέτηση σε τμήμα ή μονάδα νοσοκομείου από την ομάδα νοσοκομείων του πρώτου εδαφίου, μετά από αίτησή τους προς το νοσοκομείο αναφοράς και κατόπιν αξιολόγησης.
  Ποιός αξιολογεί,με τι κριτήρια;
  Βαθμός πτυχίου;Βαθμός μαθήματος;
  Απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων;(ίδιο το 9 σε Αθήνα ίδιο σε Αλεξανδούπολη,ίδιο στο Ηράκλειο;)
  Απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων(στο ίδιο τσουβάλι ΗΒ,Βουλγαρία,Κύπρος;)
  Μπάχαλο θα γίνει.
  Προτρέχω γιατί ξέρω τι λαμογιά θα γίνει.
  Προκήρυξη των θέσεων ανά 6μηνο και πανελλαδικές εξετάσεις για όλους.
  Μεταβατική περίοδος 2 ετών στην οποία στον βαθμό των εξετάσεων θα προστίθενται μόρια αναλόγως της περιόδου αναμονής που έχουν ήδη κάποιοι συμμετέχοντες .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο συριζα μπροστα τους ηταν οαση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Προορίζουν τον ειδικευόμενο για λαντζέρη ......όλοι έξω Συνάδελφοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή