Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Κορονοϊός: Αλλάζει η διαχείριση των κρουσμάτων Covid-19 στα νοσοκομεία – Όλες οι αλλαγές

Γιάννα Σουλάκη - ΙΑΤROPEDIA

Στην αναδιάταξη χώρων, εξοπλισμού, και ανθρωπίνων πόρων για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των μη covid περιστατικών και ταυτόχρονα για την διασφάλιση της σωστής και ολοκληρωμένης περίθαλψη των νοσηλευόμενων ασθενών με covid -19, προχωρά το υπουργείο Υγείας.

Σε εγκύκλιο προς τις διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσοκομείων που υπογράφει ο γγ Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, δίνονται οδηγίες προς τις Νοσηλευτικές Δομές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών λοιμώξεων, για την περίοδο 2022-23.

Οι αλλαγές στη διαχείριση των περιστατικών covid

Ειδικότερα, οι Κλινικές covid που λειτουργούν στα δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους, προσαρμόζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών τους. Κλινικές covid μπορεί να λειτουργήσουν και σε Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με εισήγηση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

Στις Κλινικές covid νοσηλεύονται αποκλειστικά ασθενείς με τεκμηριωμένη εργαστηριακά λοίμωξη από SARS-CoV-2 και συμπτώματα ή/και εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με covid -19, οι οποίοι χρήζουν νοσηλείας και ειδικής θεραπείας.

Ασθενείς που νοσηλεύονται ή πρόκειται να νοσηλευτούν σε μη covid κλινικές του νοσοκομείου και οι οποίοι σε προγραμματισμένο ή τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο βρεθούν θετικοί για τον ιό SARS-CoV-2 , εκτιμώνται κλινικά και εργαστηριακά από Ειδικό Ιατρό, για να διαπιστωθεί εάν έχουν αναπτύξει νόσο covid-19 και εάν χρήζουν ειδικής θεραπείας. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο ασθενής έχει αναπτύξει νόσο covid-19 που χρήζει ειδικής θεραπείας μεταφέρεται στην κλινική covid του νοσοκομείου για νοσηλεία (εφ’ όσον πρόκειται να εισαχθεί) ή για συνέχιση της νοσηλείας του (εάν νοσηλεύεται ήδη). Εάν δεν υπάρχει Κλινική covid στο νοσοκομείο τότε με σύμφωνη γνώμη Ειδικού Ιατρού και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων μεταφέρεται σε Κλινική covid άλλου νοσοκομείου.
Θετικοί στην Covid χωρίς βαριά συμπτώματα, δεν μεταφέρονται σε κλινική Covid

Σε περίπτωση που ασθενής είναι μεν θετικός για τον SARS-CoV-2, αλλά δεν έχει κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα συμβατό με νόσο covid-19 ή έχει αλλά είναι εξαιρετικό ήπια και δεν χρήζει ειδικής θεραπείας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, τότε δεν μεταφέρεται σε Κλινική covid, αλλά παραμένει στην Κλινική του.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ορίζει ειδικό θάλαμο απομόνωσης εντός της Κλινικής όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του ασθενούς σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση ανίχνευσης περισσοτέρων του ενός κρουσμάτων στην ίδια Κλινική, επιτρέπεται η συννοσηλεία τους στον θάλαμο απομόνωσης. Δεν επιτρέπεται η νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο ασθενών θετικών και αρνητικών για SARS-CoV-2.

Σε ασθενείς με ήπια λοίμωξη SARS-CoV-2 που δεν χρήζουν θεραπείας και νοσηλεύονται στον θάλαμο απομόνωσης της κλινικής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά είναι υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο covid-19 μπορεί να τους χορηγηθεί πρώιμη προληπτική θεραπεία σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, εντός του θαλάμου απομόνωσης όπου νοσηλεύονται και χωρίς να μεταφερθούν σε κλινική covid. Εξαίρεση αποτελούν οι Αιματολογικές Κλινικές και οι Μονάδες Μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, στις οποίες δεν επιτρέπεται η νοσηλεία ασθενών με θετικό εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2.. Οι ασθενείς αυτοί, εάν χρήζουν νοσηλείας μεταφέρονται σε Κλινική covid ανεξάρτητα εάν έχουν αναπτύξει νόσο covid-19 ή όχι, ή εάν δεν χρήζουν νοσηλείας τους χορηγείται εξιτήριο, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

Σε περίπτωση που οι ασθενείς αυτοί είναι υψηλού κινδύνου ή πρόσφατα μεταμοσχευμένοι, νοσηλεύονται σε ειδικούς θαλάμους ή θαλάμους μόνωσης, που έχουν εξευρεθεί στο νοσοκομείο με την ευθύνη των γιατρών που τους παρακολουθούν και της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου.
Χειρουργεία και ΜΕΘ

Σε περίπτωση που έχει προγραμματισθεί τακτικό χειρουργείο και ο ασθενής εμφανίσει θετικό εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2 χωρίς συμπτώματα ή εργαστηριακό ευρήματα νόσου covid-19, το χειρουργείο αναπρογραμματίζεται και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Τα επείγοντα χειρουργεία σε ασθενείς με θετικό εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2, δεν αναβάλλονται αλλά διενεργούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.

Οι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχουν θετικό εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2, μεταφέρονται σε ΜΕΘ-covid του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που βρίσκονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ.

Εξωτερικοί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και δεν δύνανται να λάβουν δια του στόματος αντιϊκή αγωγή, αλλά χρειάζονται πρώιμη (προφυλακτική) θεραπεία με ενδοφλέβια ρεμδεσιβίρη, δύνανται να την λαμβάνουν σε όλα τα νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Οι ασθενείς που προσέρχονται στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου και είναι θετικοί για τον ιό SARS-CoV-2, πρέπει να εξετάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΤΕΠ με τήρηση των μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε Μαιευτικά και Παιδιατρικά Νοσοκομεία, οι ιδιαιτερότητες δε που μπορεί να προκύψουν διευθετούνται από τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων αυτών.
Covid και ψυχιατρική νοσηλεία

Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2, που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων, εφόσον η κατάσταση της ψυχικής υγείας τους δεν επιτρέπει την εφαρμογή από μέρους τους των μέτρων απομόνωσης, δύνανται να νοσηλεύονται στις κλινικές covid των νοσοκομείων αυτών, ακόμη και εάν δεν χρήζουν ειδικής θεραπείας για την νόσο covid-19, υπό την προϋπόθεση της ασφαλούς νοσηλείας.

Στα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία είναι δυνατή η ανάπτυξη θαλάμων ή τμημάτων για την απομόνωση των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτά με επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2 και είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου είναι υπεύθυνη και επιβλέπει την ορθή τήρηση των ανωτέρω κανόνων λειτουργίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και μπορεί να επιφέρει τις αναγκαίες προσαρμογές ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε Νοσοκομείου. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα (όπως ανακατανομή χώρων, προσωπικού, εξοπλισμού και λοιπές διευθετήσεις) για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου υπό τις νέες συνθήκες.

Η λειτουργικότητα των ανωτέρω μέτρων θα επανεκτιμάται συνεχώς από το Υπουργείο Υγείας, σε συνάρτηση με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και θα γίνονται παρεμβάσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Υγείας τον επιχειρησιακό τους σχεδίασμά έως την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την λειτουργία τους υπό τους παραπάνω όρους έως τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου.
Γ.Κωτσιόπουλος: Προσαρμόζουμε το ΕΣΥ στα δεδομένα της πανδημίας

«Με τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο που αποστείλαμε την Παρασκευή, στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και αφορούν στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, προσαρμόζουμε το ΕΣΥ στα δεδομένα της πανδημίας σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος.

Συγκεκριμένα, δίνουμε τη δυνατότητα στις ιδιωτικές κλινικές να νοσηλεύουν ασθενείς με Covid-19 που διαγνώστηκαν θετικοί είτε κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους, είτε κατά την εισαγωγή τους στην ιδιωτική κλινική.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περισσότεροι συμπολίτες μας, όπως για παράδειγμα οι έγκυες γυναίκες, θα μπορούν να παραμένουν στις ιδιωτικές κλινικές με ασφάλεια και χωρίς ανώφελες διακομιδές, προσθέτει.

Παράλληλα, συνεχίζει, «στα δημόσια νοσοκομεία δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται η νοσηλεία ασθενών που έχουν διαγνωσθεί θετικοί στη λοίμωξη covid-19 στην κλινική που νοσηλεύονται, εφόσον φυσικά μπορούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις απομόνωσης που θέτει η τελευταία εγκύκλιος του ΕΟΔΥ.

Με αυτήν τη σημαντική προσθήκη, αναβαθμίζουμε τη φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από άλλα νοσήματα και ταυτόχρονα βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό αλλά δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Επισημαίνεται ότι παραμένουν σε λειτουργία οι Μονάδες covid-19 που θα συνεχίσουν να παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες στους νοσούντες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου