Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Οι δύο πυλώνες της Επιτροπής Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης


Επίσημη πρώτη για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, η οποία αναμένεται να έχει ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για το Φάρμακο από τις προηγούμενες.

Μάλιστα, τις εργασίες της άνοιξε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας που υποστήριξε ότι το Υπουργείο στοχεύει σε διαρθρωτικές αλλαγές, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και κάνοντας λόγο για «μια πιο δίκαιη και βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική». Κυρίως, όμως, «είναι η καθολική κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού και η εξάλειψη των ανισοτήτων και όχι απλώς η συγκράτηση της δαπάνης», όπως αναφέρθηκε.

Η πολυπλοκότητα του έργου που αναλαμβάνει η Επιτροπή φαίνεται πως είναι η αιτία που ο Ανδρέας Ξανθός αποφάσισε την επανασυγκρότηση της, με διευρυμένο αριθμό ατόμων και φορέων.

Μάλιστα, η Αριστοτέλους επιδιώκει η Επιτροπή να αποτελέσει τον «σύμβουλο» της για τη διαμόρφωση μια εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο, «αξιοποιώντας τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία για την παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, την κατάρτιση/ επικαιροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Χρονίων Παθήσεων».

Ωστόσο, πριν ξεκινήσει την προσεχτική εξέταση των πολλαπλών θεμάτων, με βασικότερο για τη φαρμακοβιομηχανία το νέο rebate (διαβάστε εδώ), αποφασίστηκε ο διαχωρισμός της σε 2 υποεπιτροπές.

Η πρώτη υποεπιτροπή θα έχει ως έργο την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, και πιο συγκεκριμένα:
Την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης ειδικότερα (όπως αυτή αναλύεται σε σύνολο αγορών, clawback, rebate κ.λπ.).
Την εξέλιξη της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης.
Την εξέλιξη της δαπάνης ανά κατηγορία (on patent, off patent με γενόσημα, off patent χωρίς γενόσημα, γενόσημα, Φ.Υ.Κ.)
Την εξέλιξη της δαπάνης ανά θεραπευτική κατηγορία (ATC4 και ATC5).
Την διατύπωση προτάσεων που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο της τιμολόγησης του φαρμάκου.
Την διατύπωση πρότασης για το ενδεχόμενο ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού φαρμάκου για την επόμενη 3ετία (2019-2021).

«Το πλαίσιο που καθορίζει την πολιτική μας συγκροτείται αφενός από την ανάγκη να υπάρξει καθολική πρόσβαση στην κάθε φορά κατάλληλη φαρμακευτική (και όχι μόνο) αγωγή για κάθε κάτοικο αυτής της χώρας και αφετέρου από την πεποίθηση ότι ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελεί όρο για την οικονομική επιβίωση του συστήματος υγείας», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Γιώργος Γιαννόπουλος.

Στη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκαν και τα μέλη των δύο υποεπιτροπών.

Στην πρώτη υποεπιτροπή αυτή, προτάθηκε να συμμετέχουν οι κ.κ.:
Αποστολίδης Πασχάλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Ε.Ε.
Βασιλόπουλος Γεώργιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ε.Φ.
Βοστιτσάνου Ζαφειρούλα, Δ/ντρια Επιστημονικών & Κυβερνητικών Θεμάτων ΣΦΕΕ
Γιαννόγλου Ηλίας, Β΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ.
Κούβαρης Κωνσταντίνος, Μέλος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.
Λίτσα Παναγιώτα, Προϊσταμένη Δ/νσης Φαρμάκου του ΕΟ.Π.Υ.Υ.
Λουράντος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.
Μακριδάκη Δέσποινα, Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι., Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ.
Πάνου Αντιόπη, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρ/κής Συνταγ/σης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Πανταζής Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Φ.Ε.Τ.
Παπαθανασίου Αγγελική, Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας
Παππάς Αναστάσιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας Υ.Υ.
Πενταφράγκας Βασίλειος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ε.Φ.
Ποδηματάς Ιωάννης, Ειδικός Σύμβουλος του Γεν. Γραμματέα του Υ.Υ.
Πόραβος Στέργιος, Οικονομολόγος, Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας
Σιακωτού Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τιμών & Πολιτικής Φαρμάκου της Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας του Υ.Υ

Η δεύτερη υποεπιτροπή προτάθηκε να έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση/ επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων χρονίων παθήσεων .

Η προτεινόμενη επιλογή για τη δεύτερη υποεπιτροπή είναι η παρακάτω:
Αντωνίου Αικατερίνη, Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ.
Θηραίος Ελευθέριος, Δ/ντής ΕΣΥ, Γεν. Γραμματέας της Ι.Ε.Α.
Κανή Χαρίκλεια, Προϊσταμένη Τμήματος Φαρμακευτικού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Π.Υ.
Καρανίκας Χαράλαμπος, Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Υγείας της Ι.Ε.Α.
Κορωνιώτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ.
Κούβελας Δημήτριος, Καθ. Φαρμακολογίας, Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής «Κατάρτισης καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων & Εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».
Ντουνιάς Γεώργιος, Δ/ντής του Τομέα Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής της Ε.Σ.Δ.Υ., Μέλος του ΚΕ.Σ.Υ.
Πατσουράκος Φώτιος, Εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ.
Στεφανόπουλος Γεώργιος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Υπ. Υγείας
Tοδούλου Ουρανία, Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Τσουκαλάς Δημήτριος, Συνεργάτης του Γεν.Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.
Υφαντής Γεώργιος, Δ/ντής Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Μέλος του ΚΕ.Σ.Υ.
Φωτιάδου Ελπίδα, Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Στο πλαίσιο της δεύτερης υποεπιτροπής θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας που θα απαρτίζεται από γιατρούς, Πανεπιστημιακούς και μη, με αποδεδειγμένη εμπειρία και συνεισφορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Όπως διευκρινίζει ανακοίνωση του Υπουργείου, «κάθε Επιστημονική Ομάδα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα έχει ως έργο να καταρτίσει τον αλγόριθμο διάγνωσης – παρακολούθησης – θεραπείας (πρωτόκολλο) για την παθολογική κατάσταση στην οποία έχει ως αντικείμενο και να μεθοδεύσει τη διαδικασία δημιουργίας του μητρώου/registing (φορέας διαχείρισης, καταχωρητές, παράμετροι παρακολούθησης, εκβάσεις, θεραπευτικές στρατηγικές).
Η Επιτροπή θα αποφασίζει σε Ολομέλεια πάνω στις εισηγήσεις των υποεπιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, θα εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και θα ενσωματώνονται μέσω της ΗΔΙΚΑ στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Κάθε φορά που ένα νέο φάρμακο εγκρίνεται για ένταξη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, η αντίστοιχη υποεπιτροπή ενημερώνει την Επιστημονική Ομάδα για να καθορίσει τη θέση του φαρμάκου στο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Στη συνέχεια η ΗΔΙΚΑ θα ενσωματώνει το φάρμακο στο θεραπευτικό πρωτόκολλο με την συγκεκριμένη ένδειξη.

Θυμίζουμε ότι στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου