Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2019 στη θητεία των επικουρικών στα νοσοκομεία, πλην γιατρώνΠαρατείνεται και η ισχύς των συμβάσεων των νοσηλευτών που υπηρετούν στις ΜΕΘ και οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.

ΙΑΤRONET

Νέες συμβάσεις με ισχύ έως τις 31 Μαΐου 2019, θα υπογράψουν οι επικουρικοί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, πλην γιατρών, η θητεία των οποίων λήγει έως το τέλος του έτους.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας “Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου” (παρατίθεται πιο κάτω).

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, το θέμα των γιατρών θα λυθεί με προκήρυξη 730 θέσεων, τις οποίες θα μπορούν να διεκδικήσουν οι υπηρετούντες επικουρικοί.

Η κινητικότητα στο θέμα ξεκίνησε έπειτα από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν άκυρες οι νέες συμβάσεις για παράταση της θητείας επικουρικού προσωπικού.

Η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει από τις Υγειονομικές Περιφέρειες να μην προχωρήσουν σε απόλυση ή λύση σύμβασης επικουρικού προσωπικού εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης.

Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:

“Δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο και τη Δημόσια Υγεία η πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου που ο πληθυσμός της χώρας υπερπολλαπλασιάζεται λόγω των εκατομμυρίων τουριστών, η προτεινόμενη ρύθμιση, με την οποία διασφαλίζεται για συγκεκριμένο και κρίσιμο χρονικό διάστημα η αδιάλειπτη κάλυψη των οργανικών αναγκών η εύρυθμη λειτουργία και η ακώλυτη παροχή των υπηρεσιών των φορέων προς το κοινωνικό σύνολο, είναι απολύτως αναγκαία”.

Το υπουργείο Υγείας κρίνει ως απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων.

Οι νέες συμβάσεις θα έχουν ειδικά προσδιοριζόμενο απώτατο χρονικό όριο, που είναι η ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων για το διοριστέο τακτικό προσωπικό, και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019.
ΚΕΕΛΠΝΟ

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων υπαλλήλων, που υπηρετούν στις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στις Μονάδες Εντατικές Θεραπείας και οι οποίοι προσελήφθησαν μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η παράταση αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εφαρμογής του νέου συστήματος πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου