Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Σαμπάνης: Η συνεργασία Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα στον Ιατρικό Τουρισμό και ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

Sofokleousin.gr

Τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας που μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας και ευεξίας, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, για τον Τουρισμό Υγείας που διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών και εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους, στην Κω.

Στο συνέδριο με θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξη», ο Γρηγόρης Σαμπάνης οικονομολόγος, κατά την διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε την ανάγκη του ρόλου που θα πρέπει να έχουν οι stakeholders (ενδιαφερόμενοι φορείς), στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και η σημασία της συνεργασίας τους στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, που θα προσφέρει και μια βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.

Παράλληλα, τόνισε και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ειδικά ο ΕΟΠΥΥ στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού, καθώς ήδη εδώ και 2,5 χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα portal με στόχο να αποτελέσει μια πύλη εισόδου στον ελληνικό Ιατρικό Τουρισμό και να δημιουργήσει μια βάση συνεργασίας των παρόχων της Ελλάδας με τα ασφαλιστικά ταμεία των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, project για το οποίο, όπως τόνισε, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον.

Βασικές υπηρεσίες του portal, όταν αναπτυχθεί στην τελική του μορφή, θα είναι η ενημέρωση για τις επιχειρήσεις των παρόχων, για τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση για αεροπορικές συνδέσεις, οδικές συνδέσεις, τουριστικά γραφεία και δυνατότητες διαμονής. Επίσης, θα παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ παρόχων, θα παρουσιάζονται νομοθετικά και διοικητικά θέματα σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό, καθώς και οι δυνατότητες εγγυήσεων από τους ίδιους τους παρόχους αλλά και από τον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, τόνισε πως αυτή τη στιγμή λείπει ακόμη και μια σοβαρή ρυθμιστική παρέμβαση της Πολιτείας, ώστε να προστατευθεί η ποιότητα του Ιατρικού Τουρισμού και να αποφευχθεί η δυσφήμισή του στο διεθνή χώρο από κακούς επαγγελματίες που θα ακολουθήσουν το γνωστό δρόμο της «αρπαχτής».

‘’Δυστυχώς, το θεσμικό έργο που έχει παραχθεί σε αυτό τον τομέα ανάγεται στο 2013, χωρίς έκτοτε να έχουν γίνει πρόσθετα βήματα. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού», τα υπουργεία Υγείας και Τουρισμού έκαναν τότε ένα πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.’’

Έκτοτε, σχολίασε ‘’έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά δεν έχουμε δει τις σημαντικές και απολύτως αναγκαίες πρωτοβουλίες του υπουργείου Υγείας για τη θεσμοθέτηση ρυθμιστικού πλαισίου, μέσω του οποίου θα γίνει η ορθή καταγραφή και πιστοποίηση όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παροχή των υπηρεσιών τους σε ξένους επισκέπτες.’’

Στο τέλος της ομιλίας του, ο κ. Σαμπάνης, παρέθεσε και τρεις προτάσεις προς αξιολόγηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς και την Πολιτεία στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού.

Να δημιουργηθεί θέση Ειδικού Γραμματέα Ιατρικού Τουρισμού στο υπουργείο Υγείας, ώστε να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να υποστηρίξει την ολοκλήρωση του θεσμικού/νομοθετικού πλαισίου.

Να συσταθεί Εθνικό Συμβούλιο Προώθησης Ιατρικού Τουρισμού, με τη συνεργασία των φορέων και παρόχων του ιδιωτικού τομέα, του ΕΟΠΥΥ και των υπουργείων Υγείας και Τουρισμού για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής και την αποτελεσματικότερη διεθνή προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού.

Να δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, των δράσεων μάρκετινγκ και πιστοποίησης ποιότητας και συστημάτων πληροφορικής της Υγείας.

Κλείνοντας επεσήμανε πως στο μέλλον θα πρέπει να μιλάμε για μια ευκαιρία που κερδήθηκε και όχι για μια ακόμη ευκαιρία που απλώς χάθηκε.

1 σχόλιο: