Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

Νέες αυξήσεις στις συμμετοχές για την αγορά των φαρμάκων θα φέρει ο νόμος με τα προαπαιτούμενα

Νέες συμμετοχές και επιβαρύνσεις στην αγορά φαρμάκων θα ….δουν άμεσα οι ασφαλισμένοι με την ενεργοποίηση του πρόσφατου νόμου για τα προαπαιτούμενα {ν.4549/2018 (Α’ 105), άρθρο 26}. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ:

Healthview.gr

· Το ποσοστό συμμετοχής για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, για τους κάθε φορά δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, το ποσοστό της συμμετοχής τους μηδενίζεται, εφόσον επιλέξουν να προμηθευτούν γενόσημα φάρμακα. Συνεπώς οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ και οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ασθένειες που δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10 %, δεν καταβάλουν συμμετοχή όταν επιλέγουν τη χρήση γενοσήμου φαρμάκου για τη θεραπεία τους.

· Με την Υπουργική Απόφαση υπ ́ αρίθμ . Δ3(α) 46628 (Β’ 2308) καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων που εντάσσονται στον θετικό κατάλογο και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ που επηρεάζουν και τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι στις περιπτώσεις διαφοράς λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι «Στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. Για τις ειδικές περιπτώσεις όπου επιλέγεται φάρμακο που δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική δραστική ουσία χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου».

· Τέλος, στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι «Στις περιπτώσεις που η τιμή αποζημίωσης των φαρμάκων, όπως έχει προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, είναι μεγαλύτερη από τη λιανική τιμή, η τιμή αποζημίωσης μειώνεται στο επίπεδο της λιανικής τιμής. Στις περιπτώσεις που η τιμή αποζημίωσης των γενοσήμων φαρμάκων όπως έχει προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, είναι μικρότερη από τη λιανική τιμή, η τιμή αποζημίωσης αυξάνεται στο επίπεδο της λιανικής τιμής».

Παράλληλα, για τους φαρμακοποιούς, καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών και συμψηφίζεται με οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο για την εκτέλεση των συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα.

Επιπρόσθετα, με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.

2 σχόλια:

  1. Τεμπελομικροβιολόγας : όλα γίνονται για το καλό των .....ασφαλισμένων στα πλαίσια μιας ολιστικής εντελώς ......ανθρωποκεντρικής προσέγγισης !!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το ιλπίντα.......έρκετι !

    ΑπάντησηΔιαγραφή