Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Ο ΙΣΑ επέτυχε να καταστεί κομβικός συνομιλητής, με Ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς άσκησης πολιτικής , και να λάβει χρηματοδότηση 103.000 Ευρώ απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να συμβάλει στη χάραξη πολιτικών και στη διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων


Δημοσιεύθηκε 19 Οκτωβρίου 2018

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επέτυχε να καταστεί κομβικός συνομιλητής, με Ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς άσκησης πολιτικής, για τη διαμόρφωση πολιτικών καινοτόμων πανευρωπαϊκών λύσεων, στο χώρο της διαλειτουργικότητας του ψηφιακού φακέλου ασθενούς και να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 103.000 Ευρώ που θα διατεθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου ΙnteropEHRate.

Πρόκειται για ένα έργο εμβληματικής σημασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που έχει στόχο τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών και του θεσμικού πλαισίου ανταλλαγής δεδομένων, με παρεμβάσεις για τις όποιες, ο ρόλος του ΙΣΑ είναι ουσιώδης .

Ειδικότερα ο ΙΣΑ, θα συμμετάσχει στη διαμόρφωση καινοτόμων πανευρωπαϊκών λύσεων, για την ανταλλαγή δεδομένων ασθενών, θα ενταχθεί σε διεθνές δίκτυο ερευνητικών και υγειονομικών φορέων, διεκδικώντας επάξια ρόλο μεταξύ των «παικτών» που υποστηρίζουν την καινοτομία διεθνώς στο χώρο της υγείας ,με επακόλουθο την προβολή του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ,ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, διεκδίκησε και κέρδισε επάξια μια σημαντική θέση, στη χάραξη των πολιτικών, για την υγεία σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με συστηματική προσπάθεια πετύχαμε να καταστήσουμε το Σύλλογο ,κομβικό συνομιλητή ,με τους Ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς άσκησης πολιτικής και πρωταγωνιστή στην πρωτοπορία και την καινοτομία. Η χρηματοδότηση του με το σημαντικό αυτό ποσό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη δυναμική που έχει αναπτύξει σε διεθνές επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι η κατάληξη συστηματικής προσπάθειας και οργανωμένης στρατηγικής που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια ,για να χτίσουμε ένα ισχυρό προφίλ του Συλλόγου, σε διεθνές επίπεδο».

Το έργο διακρίθηκε και εγκρίθηκε μεταξύ 27 έργων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση, με συνολικό προϋπολογισμό 7.192.592 Ευρώ και η συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με το ποσό των 103.000 Ευρώ, είναι κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του και την προώθηση της εφαρμογής τους στα συστήματα των Ευρωπαϊκών χωρών. 

Συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι να ορίσει, και να επικυρώσει μια σειρά καινοτομικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, για την απλούστευση και την εξασφάλιση της ασφαλούς ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικών επιστημόνων, και ασθενών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον θα συμβάλει στην διάχυση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα, με παρουσιάσεις στα μέλη του, σε νοσοκομεία, σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και διαφόρους λοιπούς ενδιαφερομένους επαγγελματίες και οργανισμούς.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• Την υλοποίηση δυνατοτήτων και μηχανισμών ελέγχου για τους ασθενείς πάνω στα προσωπικά τους δεδομένα.

• Την παροχή δυνατοτήτων ασφαλούς αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων στις συσκευές των ασθενών καθώς και την ασφαλή ανταλλαγή τους από και προς υποδομές νέφους (cloud).

• Την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας, για ανταλλαγή δεδομένων με απομακρυσμένα συστήματα (π.χ. ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής της υγείας).

• Την επίδειξη της χρηστικότητας των νέων πρωτοκόλλων σε εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης αλλά και κλινικής έρευνας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου