Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Φοροελαφρύνσεις λόγω ενιαίου rebate προτείνουν οι ορκωτοί

Newsroom Healthmag.gr

Με βάση τις επισημάνσεις του ΣτΕ, clawback και rebate θα πρέπει να έχουν την ίδια επίδραση στον τρόπο φορολόγησης των φαρμακευτικών εταιρειών.

Tην ισότιμη φορολογική αντιμετώπιση του rebate με το clawback για τις φαρμακευτικές εταιρείες, όπως προκύπτει και από τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, θα πρέπει να εφαρμόζουν οι φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την ανάλυση του καταξιωμένου οίκου ελεγκτών ΕΥ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την κα Νικολέττα Μερκούρη, Senior Manager στο Φορολογικό Τμήμα τηςΕΥ Ελλάδος, σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Athens Law Forum on Taxation, θα πρέπει πλέον να προβλεφθεί η μείωση της φορολογητέας βάσης για σκοπούς Φ.Π.Α. στο Ενοποιημένο Rebateπρος τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα Νοσοκομεία του Δημοσίου, όπως ισχύει για το claw-back. Μάλιστα υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

Κατά την ανάλυσή της η κα Μερκούρη σημείωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 έχει τεθεί σε ισχύ η ενοποίηση των ποσών επιστροφής (Ενοποιημένο Rebate) που υποχρεούνται να χορηγούν οι φαρμακευτικές εταιρείες για τις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα Νοσοκομεία του Δημοσίου. Το ποσό αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών πωλήσεων του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος σε όλες του τις μορφές – στη βάση της τιμής παραγώγου και εισαγωγέα – με ένα ποσοστό, που υπολογίζεται με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, το «Πολυώνυμο».

Όπως σημείωσε η κα Μερκούρη, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έχει κρίνει παρεμπιπτόντως ως προς τη φύση του rebate ότι πρόκειται για μία υποχρεωτική έκπτωση. «Η Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο, συνεχίζει, μέχρι και σήμερα, να αντιμετωπίζει τα rebates ως ‘εισφορά’ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)», συμπλήρωσε. 

Ο δε «Μηχανισμός Αυτόματης Επιστροφής», ευρέως γνωστός ως clawbackεισήχθη ως μέτρο προσωρινής ισχύος από το έτος 2012 και ήδη έχει παραταθεί να ισχύσει έως και το 2022. «Πρόκειται για μία επιπρόσθετη έκπτωση, πέραν του συστήματος rebate, που αποσκοπεί στη συγκράτηση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης εντός των ορίων του εκάστοτε προϋπολογισμού των Φ.Κ.Α.», ανέφερε η κα Μερκούρη. «Επί της ουσίας, σε περίπτωση υπέρβασης, αυτή επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ως ποσοστό επί του συνολικού τζίρου τους ανά μερίδιο αγοράς προς τους Φ.Κ.Α., το οποίο υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση», συμπλήρωσε.

Το ΣτΕ έχει κρίνει ομοίως ως προς τη φύση του claw-back ότι αποτελεί υποχρεωτική έκπτωση. Σε αντίθεση με το rebate, η Φορολογική Διοίκηση, από την πλευρά της, αντιμετωπίζει το claw-back –ενιαία με το ΣτΕ, ως περίπτωση υποχρεωτικής έκπτωσης για την οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες / Κ.Α.Κ. εκδίδουν πιστωτικό τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως εκ τούτου μειώνεται η φορολογητέα βάση για σκοπούς Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου