Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Βγήκε η προκήρυξη για τον νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ! Όλα τα κριτήρια

Γράφει: Μαρία Γλένη 
Ηealth Report.gr

Αναζητείται νέος πρόεδρος ΕΟΠΥΥ από το υπ. Υγείας

Προθεσμία 20 ημερών έχουν όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ!

Στη σχετική πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προχώρησε το υπουργείο Υγείας όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο νέος πρόεδρος θα έχει πενταετή θητεία, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης .

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοςτης ημεδαπής ή να έχουν ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.


Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
α. Αίτηση
β. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής.

Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.
γ. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος

δ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:

Υπουργείο Υγείας
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
(Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Νομικών Προσώπων
Τμήμα Β΄)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες εργάσιμες) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο πανελλαδικής εμβέλειας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

2 σχόλια:

  1. Αφού η Νοτοπούλου από "καθαρίστρια" έγινε Υφυπουργός, τη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ θα μπορούσε κάλλιστα να αναλάβει κι ένας αλλοδαπός λιμενεργάτης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πρεπει να ειναι βλακας, ανικανος να παραμυθιαζει τους ασφαλισμενους να κλεβει τους γιατρους να κρυβει τα καταστροφικα αποτελεσματα των ανοησιων του και να πανηγυριζει για ανυπαρκτους θριαμβους! Σαν τον ......προηγουμενο δηλαδη που βλεπει το καραβι να βυθιζεται και την κοπανησε! Απορω πως δεν εκαναν προεδρα τον.... ..κλοουν Τακη!

    ΑπάντησηΔιαγραφή