Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 19-6-2020 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας συμφωνούν χωρίς υπεκφυγές και δεύτερες σκέψεις στην αναγκαιότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια αγαστή συνεργασία συνοδευόμενη από θεσμική θωράκιση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

Κρίνουμε σκόπιμο, απευθυνόμενοι προς την Ελληνική Πολιτεία, να θέσουμε ορισμένες βασικές γραμμές οι οποίες θα αποτελούν θεμέλιες λίθους για την αναγέννηση του Συστήματος Υγείας της χώρας μας. 

· Κανένα φάρμακο της κατηγορίας των υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων δεν πρέπει να δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή η οποία θα προκύπτει μετά από εξέταση του ασθενούς και καταγραφή των παραμέτρων. 

· Κανένα φάρμακο δεν θα πρέπει να δίνεται χωρίς αυτόματη ηλεκτρονική καταχώρηση στα συστήματα του Υπουργείου Υγείας και στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς (είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε πρόκειται για ζώο). Εδώ δεν χωράει καμία εξαίρεση, είτε αφορά ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ είτε όχι, είτε αφορά Δημόσια δομή υγείας είτε όχι, είτε αφορά Έλληνα πολίτη είτε επισκέπτη, μετανάστη, τουρίστα κλπ. 

· Η λύση στην υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών δεν είναι η φύλαξη επί διετίας ενός ακόμη χαρτιού από τα φαρμακεία. Η λύση είναι η απόλυτη καταγραφή των περιστατικών, η μετά από λεπτομερή εξέταση συνταγογράφηση και η χορήγηση μόνο με ηλεκτρονική συνταγή και καταχώρηση στα φαρμακεία με δυνατότητα ιχνηλάτησης του φαρμάκου. 

· Απολύτως απαραίτητη είναι η πρόσβαση στο φάκελο υγείας του ασθενούς από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία καθώς επίσης και η δημιουργία σχετικών φίλτρων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για την αποφυγή υπερδοσολογίας, αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, δημιουργία κινδύνων σε πιθανή εγκυμοσύνη κλπ. Το φαρμακείο θα πρέπει να μπορεί να γνωρίζει πιθανά θεραπευτικά σχήματα που λαμβάνει ο ασθενής πριν εκτελέσει οποιαδήποτε συνταγή για την αποφυγή αλληλεπιδράσεων όπως επίσης και ο συνταγογράφος γιατρός ή οδοντίατρος και η διαδικασία ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αυτόματη χωρίς περιθώριο λάθους. 

· Στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς θα πρέπει να καταχωρούνται και όλα τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα και να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης (όχι υποχρεωτικά) των λοιπών φαρμακευτικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής. 

· Τα κτηνιατρικά φάρμακα καθώς και τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που χορηγούνται σε ζώα, όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο κτηνιατρικό σκεύασμα (όπως πχ ορισμένα χημειοθεραπευτικά ή ηρεμιστικά), θα πρέπει επίσης να χορηγούνται με ηλεκτρονικές συνταγές (είτε πρόκειται για ζώα συντροφιάς είτε για παραγωγικά ζώα) που θα συνταγογραφεί ο κτηνίατρος και θα εκτελούνται στα νόμιμα σημεία πώλησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η ζητούμενη ιχνηλασιμότητα φαρμακευτικών ουσιών στην τροφική αλυσίδα(καταγραφή και έλεγχος κάθε φαρμακευτικής ουσίας που χορηγείται σε ζώο που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο). 

· Οι ιατρικές συνταγές (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως προβλέπει ο νόμος) δεν θα πρέπει επ ουδενί να αναφέρουν συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία. Η συνταγογράφηση αφορά κατά κανόνα μόνο τη δραστική και τη διάρκεια της θεραπείας. 

· Όλα τα φάρμακα διακινούνται νομίμως με αυστηρότατους ελέγχους μόνο από τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία. Κάθε άλλη πρόσβαση στο φάρμακο είναι απολύτως αναγκαίο να τερματιστεί. Καλούμε τους πολίτες να μην εμπιστεύονται οποιαδήποτε άλλη πηγή για την προμήθεια των φαρμάκων τους, ακόμη και των πιο φαινομενικά ακίνδυνων, των εμβολίων καθώς και των φαρμακευτικών παρασκευασμάτων. Ο κίνδυνος κακής μεταφοράς, μη ορθής φύλαξης και ελλιπούς ελέγχου κατά τη χορήγηση είναι πολύ σοβαρός πέρα από την παράνομη διακίνηση. 

· Το σύστημα υγείας της χώρας πρέπει να γίνει πιο προσιτό στον πολίτη, τόσο οικονομικά όσο και από άποψη ποιότητας υπηρεσιών και προσβασιμότητας, ενώ οι επιστήμονες υγείας της χώρας, οι οποίοι συχνά υποαμείβονται θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν αξιοκρατικά αναλόγως της σπουδαίας προσφοράς τους. Το ασφαλιστικό σύστημα έχει τη δυνατότητα αν εξυγιανθεί και απεγκλωβιστεί από τις νοοτροπίες του παρελθόντος να προσφέρει τόσο σ’ αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες όσο και στους ασθενείς πολύ περισσότερα. 

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στη Δημόσια Υγεία αλλά και με ειλικρινή διάθεση για εκσυγχρονισμό, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργαστούν για τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή όσον αφορά τον τομέα υγεία και θεραπεία. Η υγεία μας δεν είναι παιχνίδι. Αποτελεί μια πολύ σοβαρή υπόθεση και έτσι την αντιμετωπίζουμε πρώτοι εμείς οι Σύλλογοι των επιστημόνων υγείας. Παραμερίζουμε τα όποια μικροσυμφέροντα της στιγμής και κοιτάζουμε μπροστά για να συμβάλλουμε όσο αυτό είναι δυνατό από την πλευρά μας στις καλύτερες, πιο προσιτές, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς λύσεις που αξίζουμε για το μέλλον. 

Με εκτίμηση. 

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας 

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος 


Ο Πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Λάρισας 

Λυτροκάπης Ιωάννης 


Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας 

Κουτσογιάννης Ευστάθιος 


Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας 

Κουτσούκης Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου