Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Επιστολή του ΙΣΑ στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του


Δημοσιεύθηκε 30 Ιουνίου 2020

Ο ΙΣΑ ζητά τη σύσταση μεικτής Επιτροπής με τη συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων για τις πιθανές παραβάσεις στη συνταγογράφηση.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Β. Πλαγιαννάκο με την οποία του εκθέτει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στην επιστολή, με τη μορφή της χιονοστιβάδας καλούνται ιατροί για εξηγήσεις γιατί από έλεγχο που διενεργήθηκε προκύπτει, κατά την άποψη της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, υπερυσνταγογράφηση.

Πλην όμως, είναι σαφές ότι στο πλαίσιο αυτό δεν λαμβάνεται υπ' όψη η σχετική απόφαση του ΣΤΕ. «Την σαφή θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας παραβλέπουν τα όργανα του ΕΟΠΥΥ και πολλές φορές εγκαλούν τους ιατρούς μέλη μας αδίκως. Ειδικά για τα φάρμακα και τις εργαστηριακές εξετάσεις που συνταγογραφούνται μέσω των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, θα πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής ιατρικής πρακτικής, αλλά και κατά τους κανόνες της κοινής λογικής και πείρας, να προβλεφθεί ρητή εξαίρεση και πάντως να μην μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, άλλως αναιρείται ο ίδιος ο λόγος που δημιουργήθηκαν τα θεραπευτικά πρωτοκόλλα. Φαίνεται μάλιστα να «τιμωρούν» επιλεκτικά τους κατά τεκμήριο καλύτερους ιατρούς που εξαιτίας της γνώσης και της εμπειρίας τους επιλέγονται ως θεράποντες από μεγαλύτερο αριθμό ιατρών. Είναι δε αμφίβολο αν εξετάζονται στην ουσία οι εξηγήσεις τους, ιδίως αν εξετάζονται από ιατρούς της αυτής ειδικότητας και με βάση τα θεραπευτικά πρωτόκολλα όπου υπάρχουν. Ακόμη πιο ομιχλώδες είναι το τοπίο όσον αφορά στα γενόσημα», τονίζεται στην επιστολή.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει επίσης, ότι με τα δεδομένα αυτά είναι προφανές ότι εγκαλούνται και διασύρονται ιατροί, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αδιακρίτως, ενώ ασκούν ευόρκως το επάγγελμά τους με ελλιπή πολλές φορές ενημέρωση είτε από τους προϊσταμένους τους είτε από τον ΕΟΠΥΥ, ενόψει του ότι το σύστημα ΗΔΙΚΑ δεν παρέχει τις αναγκαίες κατά περίπτωση ασφαλιστικές δικλείδες. Από την άλλη πλευρά το ίδιο το σύστημα αποτελεί αναιτιολόγητα τροχοπέδη στη συνταγογράφηση με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνταγογράφηση σε χρονίως πάσχοντες.

Καθώς μάλιστα η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ καθυστερεί ιδιαίτερα στην εκδίκαση των ενστάσεων, δημιουργώντας μία χρόνια αβεβαιότητα στην έκβαση της υπόθεσης ο ΙΣΑ επανέλαβε το αίτημα που επανειλημμένα έχει διατυπώσει:

Να δημιουργηθεί μία μικτή επιτροπή από τον ΕΟΠΥΥ, την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και εκπρόσωπο της αντίστοιχης του ελεγχόμενου ιατρού, ιατρικής εταιρείας ώστε να ελέγχεται ενδελεχώς κάθε πιθανή παράβαση προ πάσης αποστολής σημειώματος ελέγχου.

Τέλος τέθηκε το θέμα των πορισμάτων του ΕΟΠΥΥ και της ΥΠΕΔΥΦΚΑ που κοινοποιούνται κατά δεκάδες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στο πλαίσιο της συντρέχουσας πειθαρχικής του αρμοδιότητας. Πλην όμως τις περισσότερες φορές τα πορίσματα ελέγχου είναι εντελώς αόριστα και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία έγγραφα ενώ πολλές φορές κοινοποιούνται στον ΙΣΑ μετά την πάροδο τριετίας ώστε το πειθαρχικό αδίκημα να έχει παραγραφεί.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου