Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Οι business του κορωνοϊού [γράφημα]

Μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές σημειώθηκε στα ιατρικά αναλώσιμα και στον εξοπλισμό διαγνωστικών δοκιμών.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - IATRONET

Σε ευκαιρία μετέτρεψαν την υγειονομική κρίση με τον κορωνοϊό πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής υγειονομικού υλικού.

Οι εξαγωγές τους κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, όπως προκύπτει από σημερινή ανάλυση της Eurostat.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφεται και αξιοσημείωτη μείωση στις εισαγωγές του εν λόγω υλικού.

Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, τον Ιανουάριο οι εισαγωγές υλικού που σχετίζεται με την CoViD-19 σημείωσαν αύξηση 8% και 1% οι εισαγωγές λοιπών σχετικών προϊόντων.

Τον ίδιο μήνα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9% και μειώθηκαν κατά 2% οι εξαγωγές λοιπού υλικού.

Η προσαρμογή ήταν άμεση τον Φεβρουάριο. Οι εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον Ιανουάριο (αύξηση 9%), αλλά οι εξαγωγές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση (14%) και ελάχιστη μείωση οι εξαγωγές παρόμοιου υλικού.

Η εικόνα ανατράπηκε πλήρως τον Μάρτιο. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελάχιστα (+2%), ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν θεαματική αύξηση κατά 18%.

Στην ανάλυση των ειδικών της Eurostat επισημαίνεται πως, για να αποφευχθεί η εξάπλωση της πανδημίας, οι χώρες σε όλο τον κόσμο έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία επηρέασαν αρνητικά το διεθνές εμπόριο, με μερικές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην πανδημία: υλικό αποστείρωσης (συμπεριλαμβανομένων απολυμαντικών), ιατρικά οχήματα και εξοπλισμός, προστατευτικά ενδύματα, εξοπλισμός διαγνωστικών δοκιμών, ιατρικές συσκευές, εξοπλισμός οξυγόνου και ιατρικά αναλώσιμα.

Οι εξαγωγές προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν με υψηλότερο συντελεστή τον Μάρτιο, ενώ οι εισαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Αυτό αποδίδεται στο ότι τα κράτη - μέλη είχαν, στο μεταξύ, αποκτήσει αρκετά μεγάλα αποθέματα ή επειδή η τοπική παραγωγή είχε αυξηθεί, μειώνοντας τις ανάγκες εισαγωγών.


Αποστείρωση

Οι ειδικοί της Eurostat υπογραμμίζουν πως τα προϊόντα αποστείρωσης σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση στις εισαγωγές.

Η αύξηση των εισαγωγών τους ήταν της τάξης του 46% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώθηκε στα ιατρικά αναλώσιμα (+18%) και στον εξοπλισμό διαγνωστικών δοκιμών (+17%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου