Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

«Clawback Α’ & Β’ Εξάμηνο 2019 όλων των υπηρεσιών υγείας (πλην φαρμάκου)»

Μαρούσι 21/7/2020
Αρ.Πρωτ.ΔΒ3Ε/742ΟΙΚ20367
Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού
Τμήμα Επιχειρησιακού. Σχεδ. & Προγρ. Αναπτυξιακών Έργων
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
MEDISPIN: Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για νέα διαδικασία αποστολής των υποβολώνΤηλ.: 2108110842- 844
E-mail: d8.t5@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «Clawback Α’ & Β’ Εξάμηνο 2019 όλων των υπηρεσιών υγείας (πλην φαρμάκου)»

Σας ενημερώνουμε ότι:

Α. Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ -Ενημέρωση Συναλλασσομένων, έχουν αναρτηθεί οι Βεβαιώσεις Ποσών Αυτόματης Επιστροφής Α΄& Β΄εξάμηνο 2019 και εν συνεχεία θα αναρτηθούν οι αναλυτικοί πίνακες, για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ΣΕΔ.

Β. Ενστάσεις επί αυτών μπορούν να υποβάλλονται τεκμηριωμένα έως και 31-8-2020, στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Έργων, ηλεκτρονικά στο d8.t5@eopyy.gov.gr ή εγγράφως στην ως άνω ταχυδρομική Διεύθυνση.

Ο Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου