Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Κορωνοϊός- half face shield: Μισή προσωπίδα = Μισή προστασία (αν όχι μηδενική)


Έχω ξανά αναφερθεί στις μισές πλαστικές μάσκες προσώπου (Half face shields), οι οποίες κυριαρχούν στους σερβιτόρους των εστιατορίων και των καφέ.

Μάλιστα οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων σε περίπτωση που τους εξηγήσεις την ανεπαρκή προστασία που παρέχουν, πλέον σου αναφέρουν (και με το δίκιο τους) πως με τέτοια μάσκα προστατευόταν πολιτικό πρόσωπο που διαχειρίζεται, αλλά και βγάζει οδηγίες, για την πρόληψη του Covid 19. Άντε μετά το ιατρικό προσωπικό να δώσει οδηγίες για σωστή χρήση μέτρων και μέσων προστασίας.

Μπήκα λοιπόν στο κόπο αναζήτησης των οδηγιών για χρήση αυτής της μάσκας στο διαδίκτυο, επίσης των χαρακτηριστικών αυτής της μάσκας αλλά και μελετών όπου να περιγράφεται το επίπεδο προστασίας που παρέχουν σαν μοναδικό μέσο ΜΑΠ (μέσο ατομικής προστασίας).

Αρχικά όσο αφορά τις οδηγίες οι εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να χρησιμοποιούν τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ. Όντως οι εργαζόμενοι που τις χρησιμοποιούν έχουν δίκιο ότι περιγράφεται σαν ΜΑΠ( χρήση μάσκας ή ασπίδας προσώπου).

Μισό δίκιο όμως αφού στις οδηγίες αναφέρεται σαν ασπίδα ΠΡΟΣΩΠΟΥ(προσωπίδα) ή οποία είναι στα ΜΑΠ( η μισή ασπίδα δεν αναφέρεται πουθενά σαν ΜΑΠ, τουλάχιστον στη βιβλιογραφία). Η διαφορά της από την μισή πλαστική ασπίδα προσώπου είναι τεράστια. Η προσωπίδα εκτείνεται από το μέτωπο μέχρι και κάτω από το πηγούνι καλύπτοντας έτσι μάτια, μύτη και ολόκληρο το στόμα με μόνο σημείο διαφυγής ή εισόδου σταγονιδίων τις περιφερικές (πλάγιες) επιφάνειες τις. (Η κάτω ανοικτή επιφάνεια δεν παίζει ρόλο για αυτόν που τη φοράει μιας και τα σταγονίδια αιωρούνται και πέφτουν)


Αυτό που δεν έχει διευκρινισθεί από τις οδηγίες είναι αν η προσωπίδα επιβάλλεται για τη προστασία του εργαζόμενου ή για την προστασία του πελάτη ή για τη προστασία και των δύο. Γιατί να διευκρινισθεί κάτι τέτοιο; Γιατί η προσωπίδα παρέχει διαφορετικό επίπεδο προστασίας στον εργαζόμενο που τη φορά από τον πελάτη που σερβίρετε.

Αν ο πελάτης βήξει, φταρνισθεί, μιλήσει τότε ο σερβιτόρος είναι όντως σε κάποιο επίπεδο προστατευμένος (μικρότερο όμως από το επίπεδο που παρέχει η όποια σωστά φορεμένη μάσκα) αφού τα σταγονίδια θα σταματήσουν στο πλαστικό της προσωπίδας και είσοδος μπορεί να γίνει μόνο από την περιφέρεια αυτής(πλάγια). Αυτή η προστασία ακυρώνεται με τη μισή μάσκα όσο αφορά το βλεννογόνο των ματιών.adv

Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης έχει μηδενική προστασία στις ίδιες συνθήκες. Ο σερβιτόρος συνήθως είναι σε πιο ψηλό επίπεδο από τον πελάτη που κάθεται (διαφυγή σταγονιδίων από το κάτω μέρος της προσωπίδας πέρα από τις πλάγιες επιφάνειες) και επίσης τα προϊόντα που σερβίρονται είναι κάτω από τη μάσκα με αποτέλεσμα την εύκολη επιμόλυνση του καφέ ή φαγητού σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος του σερβιτόρου. Ακόμη χειρότερα με τη μισή προσωπίδα σε περίπτωση φταρνίσματος που τα σταγονίδια εκτινάσσονται παντού.
Τα χαρακτηριστικά της προσωπίδας

Βάζω ενδεικτικά δύο δεσμούς (τυχαία επιλεγμένους) που περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της half face shield αλλά και της full face shield.

Στα χαρακτηριστικά του ενός δεσμού όπου αναφέρεται η half face shield, θα δούμε ότι υπάρχει αναφορά σε προστασία που αφορά μικρόβια και βακτήρια και όχι ιούς και σίγουρα δε διευκρινίζει ποιόν προστατεύει(αυτόν που τη φοράει ή τον πελάτη;)


Βλέποντας τώρα στον άλλο δεσμό, εταιρεία προωθεί και τα δύο είδη προσωπίδας. Εκεί είναι εμφανής η διαφορά όσο αφορά τα χαρακτηριστικά των 2 προϊόντων. Στην προσωπίδα (full face shield ) 1ον αναφέρεται ότι τη προμηθεύονται νοσοκομεία της Ιαπωνίας και 2ο και ποιο σημαντικό στη περιγραφή του προϊόντος υπάρχει το παρακάτω :


Περιγράφεται σαν ΜΑΠ(μιας και είναι και ιατρικώς χαρακτηρισμένο σαν τέτοιο) και μάλιστα γίνετε αναφορά, ώστε να μην χρησιμοποιείται μόνη αλλά σε συνδυασμό με μάσκα για μεγαλύτερη προστασία.

Δύο χαρακτηριστικά που στη περιγραφή της half face shield, της ίδιας εταιρείας ΔΕΝ υπάρχουν.

Και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της αναζήτησης μελετών που να αναφέρεται το επίπεδο προστασίας της half face shield και αν μπορεί να καταταγεί σαν ΜΑΠ.

Όπως πιστεύω ότι περιμένετε, όντως δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία καμία αναφορά στην half face shield σαν Μέσο Ατομικής Προστασίας. Οι μόνες αναφορές που υπάρχουν αφορούν την full face shield και δικαίως κατά τη γνώμη μου.

Αναφορές όμως που την κατατάσσουν σαν πρόσθετο μέσο προστασίας και όχι μοναδικά χρησιμοποιούμενο.

Σε άρθρο του 2016 βλέπουμε πως υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεγέθους ακόμη και για την full face, ώστε να παρέχει προστασία. Όπως : « Για βελτιωμένη προστασία από μολυσματικούς παράγοντες, οι ασπίδες προσώπου πρέπει, τουλάχιστον, να είναι μεγέθους του πλήρους μήκους προσώπου με τις εξωτερικές άκρες της ασπίδας προσώπου να φτάνουν τουλάχιστον στο σημείο του αυτιού, να παρέχουν προστασία στο πηγούνι και μέτωπο και να καλύπτουν το μέτωπο.» (3)

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται : «Οι ασπίδες προσώπου δεν προορίζονται να λειτουργήσουν ως πρωτεύουσα αναπνευστική προστασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνες τους επειδή τα αερολύματα μπορούν να ρέουν πίσω από το προστατευτικό κάλυμμα, έτσι ώστε μια προστατευτική μάσκα προσώπου (ιατρική / χειρουργική μάσκα, N95 FFR, κ.λπ.) πρέπει να φοριέται ταυτόχρονα.»(3)

Και τέλος στα συμπεράσματα αναφέρεται : «Λόγω της έλλειψης καλής στεγανοποίησης προσώπου περιφερειακά που μπορεί να επιτρέψει διείσδυση αερολύματος, οι ασπίδες προσώπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική προστασία προσώπου / ματιών, αλλά ως συμπληρωματικά με άλλα ΜΑΠ (προστατευτικές μάσκες, γυαλιά κ.λπ.).»(3)

Σε συμπέρασμα άρθρου του 2014 με πειραματική μελέτη : «Η χρήση (face shields) προστατευτικών προσώπου μπορεί ουσιαστικά να μειώσει τη βραχυπρόθεσμη έκθεση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε μεγαλύτερα μολυσματικά σωματίδια αερολύματος και μπορεί να μειώσει τη μόλυνση του αναπνευστικού τους. Είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι μικρότερων σωματιδίων, τα οποία μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για παρατεταμένες περιόδους και μπορούν εύκολα να ρέουν γύρω από μια ασπίδα προσώπου και να γίνει εισπνοή τους. Έτσι, οι ασπίδες προσώπου μπορούν να παρέχουν ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στην αναπνευστική προστασία για εργαζόμενους που φροντίζουν ασθενείς με αναπνευστικές λοιμώξεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο της αναπνευστικής προστασίας όταν χρειάζεται.»(4)

Και τέλος και κλείνοντας για αυτό το θέμα. Σε άρθρο του Μαΐου 2020 όπου γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τα ΜΑΠ και την προσωπίδα σαν ένα από αυτά, στο συμπέρασμα του έχουμε : «Οι ασπίδες προσώπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική προστασία, αλλά ως συμπλήρωμα στις αυτοσχέδιες μάσκες.»(5)
(*) Ο κ. Σ. Γαλάνης είναι Ιδιώτης Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, MSc Διαχείριση Νοσημάτων Γήρανσης. Εκλέκτορας Π.Ι.Σ για τον Ι.Σ.Κέρκυρας. Ειδικός Γραμματέας ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ για τη περιφέρεια. Πρώην Γεν. Γραμματέας Ι.Σ.Κέρκυρας. Πιστοποιημένος ιατρός για Covid-19 από W.H.O. Πιστοποιημένος Ιατρός για την AXA ασφαλιστική( Βρετανικό κομμάτι). Favored provider for Corfu from SOS Denmark Insurance. Certified provider for Falk, Gouda Scandinavian insurances.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου