Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Ο ΙΣΑ ζητά άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει με την αποστολή του φυσικού αρχείου των παραπεμπτικών μηνός Ιουνίου 2020


Προς τον
κο. Βασίλειο Πλαγιανάκο
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Αποστόλου Παύλου 12
Αμαρούσιο Αττικής

Αθήνα, 29.07.2020

Α.Π. 14477

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει με την αποστολή του φυσικού αρχείου των παραπεμπτικών μηνός Ιουνίου 2020.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13985/06.07.2020 επιστολής μας, σχετικά με την αναστολή της αποστολής φυσικού αρχείου των ιατρών που αφορά τις υποβολές μηνός Ιουνίου 2020, δεν υπάρχει έως και σήμερα καμία ενημέρωση από πλευράς του Οργανισμού.

Αντιλαμβάνεστε ότι οι ιατροί – μέλη μας, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς έχουν απομείνει μόλις δυο ημέρες έως τις 31.07, οπότε είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του φυσικού αρχείου.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα ώστε να επιλυθεί το ζήτημα, είτε δίνοντας παράταση στην προθεσμία της υποβολής, με την ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι τούτο δεν θα συνιστά οιοδήποτε νομικό κώλυμα κατά την πληρωμή των συγκεκριμένων παραπεμπτικών, είτε να ανακοινώσετε την δυνατότητα αποστολής έως της 31.07.2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου