Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.: Παράταση χρόνου παραμονής ιατρών ΕΣΥ στην υπηρεσία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.)
ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 34 Τ.Κ. 10431 ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103845732
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: poseyppfy@gmail.com

Αθήνα, 21-9-2022
ΑΠ 99

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με την υπ. αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.52554/13-09-22 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, διακόπτεται η παράταση παραμονής στην Υπηρεσία έως τις 31/12/22 πολλών ιατρών του ΕΣΥ, η οποία είχε δοθεί τον Ιούλιο του 2022, χωρίς να είναι σαφή τα κριτήρια της απόλυσης των συναδέλφων.

Δεδομένου ότι οι συνάδελφοι αυτοί, προσφέρουν σημαντικά στη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την ΚΥΑ. Θεωρούμε ότι σε αντίθεση περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια παραμονής ή όχι των συναδέλφων, κλονίζονται οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των διοικουμένων. Βεβαίως, η λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων θα επηρεαστεί αρνητικά μετά την αποχώρηση των συναδέλφων.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η πρόωρη διακοπή της σύμβασής τους δεν έχει κανένα έρεισμα στο νόμο, και ως εκ τούτου, δεν επιφέρει τη λύση της σύμβασης της εργασίας τους.

Συνεπώς, το Ελληνικό Δημόσιο κινδυνεύει να υποχρεωθεί να πληρώσει μισθούς υπερημερίας, ενώ το Σύστημα Υγείας θα έχει απωλέσει τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΓΑΒΡΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ

Ο ΤΑΜΙΑΣ Σ. ΠΡΟΒΑΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου