Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

Νέες θέσεις εξειδικευμένων ιατρών στα νοσοκομεία της χώρας

Συντάκτης: Virus

Δυνατότητα να διεκδικήσουν μια από τις 83 θέσεις που προκηρύσει το Υπουργείο Υγείας θα έχουν εξειδικευμένοι γιατροί του κλάδου του Ε.Σ.Υ. Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες και σε νοσοκομεία και στις 7 ΥΠΕ της χώρας.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύσσονται κατανέμονται ως εξής:1Η ΥΠΕ 24 θέσεις
2η ΥΠΕ 11 θέσεις
3η ΥΠΕ 5 θέσεις
4η ΥΠΕ 15 θέσεις
5η ΥΠΕ 2θέσεις
6η ΥΠΕ 18 θέσεις
7η ΥΠΕ 8 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr από τις 10 Ιουλίου ώρα 12.00 (μεσημέρι) έως τις 31 Ιουλίου ώρα 12.00 (μεσημέρι). Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται οι υπό πλήρωση θέσεις ανά ειδικότητα, βαθμό και τμήμα, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

2 σχόλια: