Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

Υπουργείο Υγείας: Δρομολογούνται οι Ψηφιακοί Φάκελοι Ασθενών, η Τηλεϊατρική και η ψηφιακή διασύνδεση των νοσοκομείων

Γιάννα Σουλάκη - IATROPEDIA

Σημαντικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό των 5,2 δισ. της Υγείας και του 1,5 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται να κατευθυνθούν προς την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ και την Τηλεϊατρική.

Στον σχεδιασμό για την ψηφιοποίηση του συστήματος Υγείας, η οποία δρομολογείται άμεσα εντός του 2023, περιλαμβάνεται -εκτός από την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Φακέλου Ασθενούς- η δημιουργία Ογκολογικού Ηλεκτρονικού Φακέλου, αλλά και την ηλεκτρονική διασύνδεση των νοσοκομείων.

Σύμφωνα μάλιστα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, απώτερος στόχος είναι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πλήρους συστήματος Τηλεϊατρικής, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί με 800 νέους σταθμούς κυρίως σε απομακρυσμένα νησιά και παραμεθόριες περιοχές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ομιλία του στο 4th Pharma & Health Conference, με τίτλο “Η Υγεία στο επίκεντρο αλλαγών”, ο σχετικός διαγωνισμός για το σύστημα Τηλεϊατρικής έχει ολοκληρωθεί.

«Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες, αλλά θα επέλθει και σημαντική βελτίωση στο έργο των επαγγελματιών υγείας», δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Η κυβέρνηση έδωσε βαρύτητα στο έργο της αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των νοσοκομείων από τις προεκλογικές της κι όλας δεσμεύσεις.

Στις προγραμματικές δηλώσεις, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα αυτά και τη χρηματοδότησή τους:

“Τα έργα περιλαμβάνουν την ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ολοκλήρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία, την επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών”, όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας.

Ατομικός Φάκελος Υγείας: Πλεονεκτήματα για τον ασθενή

Σύμφωνα με την “Κοινωνία της Πληροφορίας”, η Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Μονάδων Υγείας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωματώνει ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο με έμφαση στα ακόλουθα:την άμεση απεικόνιση ηλεκτρονικά,
τη μόνιμη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση,
τη διάσωση υπερπολύτιμων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών),
την άμεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός των Νοσοκομείων,
τη γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης πληροφοριών Νοσηλείας Ασθενών.

Οι φάκελοι αυτοί έχουν στόχο την ενοποίηση όλων των ιατρικών πληροφοριών κάθε ασθενή σε έναν ψηφιακό φάκελο, με έμφαση:την ασθενοκεντρική προσέγγιση στο υπάρχον σύστημα πρόσβασης,
την αξιοποίησή του από την επιστημονική κοινότητα για τη διευκόλυνση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης,
τη διαλειτουργικότητα μεταξύ, επιμέρους συστημάτων,
την παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
Πλεονεκτήματα της Ψηφιοποίησης των ιατρικών φακέλων

Η ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών, περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση:157.000.000 σελίδων & Εξετάσεων Απεικόνισης Διάφορα Μεγέθη
20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών
20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεις ΗΚΓ/ΗΕΓ,
την ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων.

Σαν αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο, έτσι και η ποιοτική εξυπηρέτηση του ασθενή θα είναι εφικτή σε πολύ σύντομο χρόνο.

Τελικός σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή ψηφιακών, διαδικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο Ιατρικό Ιστορικό που προέκυψε κατά τη νοσηλεία ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας.

Ως τελικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών κρίνονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας αλλά και εξουσιοδοτημένο προσωπικό των μονάδων υγείας στο πλαίσιο παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς.

Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά και θα μειώσει τις δαπάνες υγείας λόγω της άμεσης πρόσβασης σε στοιχεία ιστορικού και της αποφυγής επανάληψης εξετάσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλες μονάδες υγείας.
Τηλεϊατρική στο ΕΣΥ: 800 νέα σημεία αρχίζουν να δημιουργούνται εντός του 2023

Η Τηλεϊατρική, αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο τον οποίο λαμβάνουμε ιατρική βοήθεια και συμβουλές από επαγγελματίες υγείας. Η μετάβαση αυτή τροφοδοτείται από την πρόσβασή μας σε ολοένα και πιο εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα και πλατφόρμες.

Ήδη, η πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μας έδωσαν μια πρώτη πρόγευση αυτών των υπηρεσιών, αφού η διά ζώσης επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας αντικαταστάθηκε από την επικοινωνία μέσω διαδικτύου.

Τα εξ’ αποστάσεων ιατρικά ραντεβού δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες της πανδημίας, όμως, είναι γεγονός ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ιατρικών συμβουλών σε άτομα που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχουν περιορισμένη κινητικότητα ή πάσχουν από σοβαρή ασθένεια.

Αν και τα ηλεκτρονικά συστήματα τηλεϊατρικής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως την δια ζώσης κλινική εξέταση, ωστόσο, δύνανται να προσφέρουν την ευκαιρία παροχής ιατρικών υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

Ειδικότερα, το έργο της Τηλεϊατρικής, το οποίο δημοπράτησε η Κοινωνία της Πληροφορίας, προβλέπει την επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) σε συγκεκριμένες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει:σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς (ΣΤΙΑ) σε συγκεκριμένες Υγειονομικές Δομές σε όλη τη χώρα.
σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού συμβούλου (ΣΤΙΣ) που θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες υγειονομικές δομές
ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών ΣΤΙΣ-Τ.
συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης (ΣΚΟΠ) με άμεση διασύνδεση με το ΕΔΙΤ κι αντίστοιχο λογισμικό κ.α.

3 σχόλια:

  1. Δρομολογουνται...μονα τους .Τουλαχιστον γελαμε με την καρδια μας ,ειναι σημαντικο

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Όλα αυτά, να φανταστώ, με τις υπηρεσίες του γιατρου ΔΩΡΕΑΝ όπως πάντα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Έχει πολύ πλάκα το ιατρικό <>

    ΑπάντησηΔιαγραφή