Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

Ανασυγκρότηση ΟΚΑΝΑ: Νέες υπηρεσίες για νέες ουσίες και διευρυμένο ωράριο – Όλες οι αλλαγές

Iatropedia newsroom
|
Νέες υπηρεσίες για νέες ουσίες, διευρυμένο ωράριο και ισότιμη πρόσβαση των ωφελουμένων προωθεί στις Μονάδες του, ο ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης.

Ο ΟΚΑΝΑ ο μεγαλύτερος φορέας απεξάρτησης στη χώρα υλοποιεί ένα σχέδιο ανασυγκρότησης με απώτερο στόχο την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης της εξάρτησης από νέες ουσίες, αλλά με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, συμβάλλοντας στην ισότιμη πρόσβαση από όλους τους ωφελούμενους.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, με ανακοίνωσή του ο ΟΚΑΝΑ διευκρινίζει ότι υλοποιεί σχέδιο ανασυγκρότησης και κάλυψης νέων, αλλά χρόνιων και πάγιων αιτημάτων των ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα:

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, πρόσφατα ο Οργανισμός ενημερώθηκε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάζει μεταξύ άλλων τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Με την ολοκλήρωσή της ανέγερσης, και πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει μία ΜΟΘΕ, θα παραχωρηθεί και πάλι χώρος για τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ στο νέο κτίριο, προκειμένου το προσωπικό να συνεχίσει να παράσχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του προς τους ωφελούμενούς του στο ΓΝΑ Ευαγγελισμός.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ Γ.Ν Νικαίας-Αγ. Παντελεήμων, το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει την επαναφορά της λειτουργίας της ως Μονάδα Υποκατάστασης με μεθαδόνη.


Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η ΜΟΘΕ Γ.Ν Νικαίας-Αγ. Παντελεήμων λειτουργούσε επί σειρά ετών ως Μονάδα Υποκατάστασης με μεθαδόνη και τα τελευταία χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα των ωφελουμένων, η δημιουργία, μιας επιπλέον ΜΟΘΕ με μεθαδόνη εντός των γεωγραφικών ορίων της 2ης ΔΥΠΕ, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε -στην εν λόγω μονάδα- η αλλαγή χορήγησης του υποκατάστατου από βουπρενορφίνη σε μεθαδόνη για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της περιοχής και των ωφελουμένων.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ Στρ. Βαρύτη-Γουδί, ο ΟΚΑΝΑ δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να κάνει χρήση του χώρου και των εγκαταστάσεων του εν λόγω στρατοπέδου και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του σε άλλες όμορες ΜΟΘΕ, με βάση τα κριτήρια εγγύτητας τόπου διαμονής ή και εργασίας των ωφελουμένων, καθώς και των εν γένει θεραπευτικών τους αναγκών.

Ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει στον παρόντα χρόνο, στο Νομό Αττικής έξι (6) Μονάδες χορήγησης μεθαδόνης, πέντε (5) στα γεωγραφικά όρια της 1ης ΔΥΠΕ και μία (1) στη 2η ΔΥΠΕ, η οποία χορηγεί και τα δύο υποκατάστατα και οι οποίες μπορούν να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν τους ασθενείς της συγκεκριμένης Μονάδας.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΜ Αμαλία Φλέμινγκ θα γίνει μετεγκατάσταση των υπηρεσιών υποκατάστασης σε όμορες ΜΟΘΕ και το κτίριο θα αξιοποιηθεί για άλλου είδους παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Στην εν λόγω μονάδα θα ενταχθεί η αντιμετώπιση εξαρτήσεων από νέες ουσίες, όπως συνθετικά διεγερτικά, κοκαΐνη κ.ά., με βασικό στόχο την κάλυψη και αυτών των αναγκών.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει τη μετεγκατάσταση του Εξωτερικού Ιατρείου Συνταγοράφησης (ΕΙΣ) στην Αττική από το χώρο του ΠΝΑ Σπηλιοπούλειου στο χώρο της ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας, ενισχύοντας σημαντικά μία φάση της θεραπείας της εξάρτησης που έχει εξόχως θετικό αποτύπωμα στην επανένταξη των ωφελουμένων.
Μεταφορές και μετεγκατάσταση υπηρεσιών

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα Εξωτερικά Ιατρεία Συνταγοράφησης αποτελούν επανενταξιακές δομές του ΟΚΑΝΑ, καθώς σε αυτές, ως επί τω πλείστω, παρακολουθούν το πρόγραμμα, ωφελούμενοι, οι οποίοι έχουν μεγάλα διαστήματα αποχής από τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, συχνά εργάζονται, παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης ή και επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν δημιουργήσει οικογένειες.

Η περαιτέρω ενδυνάμωση των επανενταξιακών δομών του ΟΚΑΝΑ αποτελεί, από πλευράς του, τόσο επιλογή, όσο και υποχρέωση.

Μέχρι σήμερα, το Εξωτερικό Ιατρείο Συνταγοράφησης, στεγαζόταν σε μικρό χώρο, ο οποίος, κατά κοινή παραδοχή, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει πλέον τις θεραπευτικές ανάγκες των ωφελουμένων. Επομένως, το ΕΙΣ μεταφέρεται σε σαφώς μεγαλύτερο χώρο, με περισσότερο θεραπευτικό προσωπικό, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να υποστηρίξει περισσότερους ωφελούμενους.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΘ Παπανικολάου βρίσκεται σε απόσταση 15km από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι θεραπευόμενοι χρειάζεται να αλλάξουν δύο και τρεις συγκοινωνίες για να προσεγγίσουν το χώρο της Μονάδας. Αποτελεί πάγιο αίτημα των θεραπευομένων και του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ (έχει υποβληθεί σχετική πρόταση-εισήγηση των υπευθύνων των ΜΟΘΕ Θεσσαλονίκης) η μετεγκατάσταση της Μονάδας στον αστικό ιστό, σε πιο κεντρικό σημείο.

Με το σχέδιο ανασυγκρότησης, η Διοίκηση του Οργανισμού ανταποκρίνεται υλοποιώντας το εν λόγω αίτημα, μεταφέροντας τη δομή σε κεντρικό σημείο της πόλης συμβάλλοντας παράλληλα σε λιγότερη ταλαιπωρία των ωφελουμένων. Η εν λόγω μονάδα ΓΝΘ Παπανικολάου θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ.

Σε ότι αφορά στη ΜΟΘΕ Νοσοκομείου Ειδικών Λοιμώξεων Θεσσαλονίκης έχει αποφασιστεί η απόδοση του Νοσοκομείου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ιταλικό Κράτος και μάλιστα υπάρχει σχετική απόφαση αναστολής λειτουργίας του Νοσοκομείου από το 2013.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο χώρο του Νοσοκομείου, δεν λειτουργεί πλέον καμία ιατρική υπηρεσία, παρά μόνο κάποια εναπομείναντα τμήματα διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. Ως συνέπεια αυτού του γεγονότος, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών σε όμορες ΜΟΘΕ, καθώς επίσης και η μεταφορά του μικρού αριθμού ωφελουμένων σε άλλες παράπλευρες μονάδες, υποστηρίζοντας πλήρως τους ωφελούμενους και με πλήρη σύνθεση θεραπευτικής ομάδας.

Η διαδικασία ανασυγκρότησης των ΜΟΘΕ στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 2-3 μηνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το παρελθόν τόσο το 2009, όσο και το 2011 αποφασίστηκε και ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση μεγάλων μονάδων, σε διάστημα λίγων ημερών, χωρίς να παρατηρηθεί η διατάραξη της θεραπευτικής πορείας των ωφελουμένων.
Διεύρυνση ωραρίου

Ένα εξίσου σημαντικό και πάγιο αίτημα των ωφελουμένων είναι και η λειτουργία των μονάδων του ΟΚΑΝΑ με διευρυμένο ωράριο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ανασυγκρότηση αυτών των μονάδων, υλοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διεύρυνση του ωραρίου και λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των ωφελουμένων (π.χ. εργασία), ούτως ώστε να μπορέσουν αυτές να καλυφθούν και να εξυπηρετηθούν.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί, ότι το εν λόγω σχέδιο ανασυγκρότησης διασφαλίζει πως δεν πρόκειται να χαθεί καμία θέση θεραπείας και δεν πρόκειται να μείνει ανικανοποίητο κανένα αίτημα που να αφορά για ένταξη σε θεραπεία. Από τα ανωτέρω, προκύπτει πως μέσω του σχεδίου ανασυγκρότησης θα πραγματοποιηθεί η βέλτιστη και ορθολογικότερη κατανομή των ωφελουμένων στις ΜΟΘΕ.

Σε ότι αφορά στη συνέχεια της θεραπευτικής πορείας των ωφελουμένων, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το σύνολο των ΜΟΘΕ του Οργανισμού παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες προς τους ωφελούμενούς του, όπως περιγράφονται στο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΟΘΕ.

Καθώς το φαινόμενο της εξάρτησης δεν είναι στατικό, αλλά εξελίσσεται διαρκώς δυναμικά, αλληλοεπιδρώντας με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αποτελεί προτεραιότητα για τον ΟΚΑΝΑ η προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυτές τις μεταβολές και τις νέες προκλήσεις, έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη για παροχή υψηλής ποιότητας βιοψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς το σύνολο των ωφελουμένων μας.

Επομένως, με την ανασυγκρότηση αυτή διευρύνονται στο βέλτιστο βαθμό οι δυνατότητες θεραπείας, προσφέρονται με καλύτερη κάλυψη, σε περισσότερες περιοχές, με περισσότερες δυνατότητες χορήγησης και των δύο υποκαταστάτων, με διευρυμένο ωράριο και με ακόμη καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα με γνώμονα πάντα την βέλτιστη κάλυψη των ωφελουμένων και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου