Κυριακή 2 Ιουλίου 2023

Η κυβέρνηση παίρνει "προκαταβολή" από την επενδυτική βαθμίδα

Του Τάσου Δασόπουλου - Capital.gr

Έχοντας πια κλείσει το δανειακό πρόγραμμα του 2023 ως τις 21 Ιουνίου με το δημόσιο να έχει αντλήσει συνολικά 6,9 από τα τα 7 δις του ετήσιου δανειακού προγράμματος, το υπουργείο Οικονομικών έχει σχεδιάσει τα επόμενα βήματα του.

Το πρόγραμμα των τεσσάρων επανεκδόσεων ομολόγων, το οποίο ανακοίνωσε από τον Ιούλιο μέχρι και τον Νοέμβριο ο ΟΔΔΗΧ μέσα στην εβδομάδα, είναι μέρος του σχεδιασμού που γίενται έχοντας προεξοφλήσει την επενδυτική βαθμίδα. Έχοντας αντλήσει 900 εκατ. ευρώ από τις αγορές με επανεκδόσεις ομολόγων από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, εκτός από ισόποση αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του δημοσίου, ο ΟΔΔΗΧ κράτησε "ζεστούς" τους επενδυτές οι οποίοι έψαχναν αλλά δεν έβρισκαν ελληνικά ομόλογα στην αγορά.

Εκμεταλλευόμενη το θετικό κλίμα για την Ελλάδα και την προσδοκία της επενδυτικής βαθμίδας, η Αθήνα συμπληρώνει σταδιακά την πολύ χαμηλή ρευστότητα των ελληνικών ομολόγων σε κυκλοφορία η οποία υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά σήμερα τα 20-25 δις ευρώ. Τούτο με δεδομένο ότι από τα δάνεια που έγιναν από το 2019 μέχρι και σήμερα, περίπου 38 δις ευρώ, έχει συγκεντρώσει μέσω PEPP και διακρατεί στο χαρτοφυλάκιο της η ΕΚΤ. Μάλιστα, αυτό το κάνει σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά ομόλογα, ευνοούνται από αποδόσεις σταθερά πτωτικές οι οποίες έχουν αφήσει πίσω τους τις αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων και πλησιάζουν τις αποδόσεις των ισπανικών και των πορτογαλικών.

Η προετοιμασία για τη νέα αγορά

Πέρα από την ευνοϊκή συγκυρία, οι πρόσθετες αυτές στοχευμένες απανεκδόσεις, έχουν ως στόχο να υπάρχουν στην αγορά διαθέσιμοι τίτλοι για τους επενδυτές που θα εμφανιστούν μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Με την επισημοποίηση της επενδυτικής βαθμίδας, η "βεντάλια" των επενδυτών θα ανοίξει, περιλαμβάνοντας και αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα λόγω του non investment grade. Για να γίνει αυτό, εκτός από το ενδιαφέρον, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα σε όλη της καμπύλη των διαρκειών, ώστε να μπορεί κάποιος να ανοίξει νέες θέσεις άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει κάποια νέα κοινοπρακτική έκδοση η οποία παρόλα αυτά θεωρείται πιθανή.

Διπλή κίνηση το φθινόπωρο

Στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης της επενδυτικής βαθμίδας εξετάζεται μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή δύο δόσεων (το κόστος είναι 5,3 δις) του διμερούς δανείου του 2010 (GLF). Η κίνηση αυτή, εκτός από τη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στις αγορές θα έχει ως αποτέλεσμα και της ισόποση μείωση του δημόσιου χρέους αφού στην ουσία η Αθήνα θα πληρώσει παλιό χρέος με χρήματα τα οποία έχει αντλήσει από τις αγορές, δηλαδή με χρέος. Βεβαίως και αυτή η πρόωρη αποπληρωμή, θα πρέπει να επκοινωνηθεί έγκαιρα στους εταίρους μας ώστε να προχωρήσει κοντά στο τέλους του χρόνου ή στις αρχές του επομένου. Η αναγγελία της νέας πρόωρης αποπληρωμής θα πρέπει να γίνει αν όχι μέσα στον Ιούλιο το αργότερο τον Σεπτέμβριο ώστε να έχει και την αναμενόμενη θετική επίδραση στην διεκδίκηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου