Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

Κάντο όπως η Σουηδία στον έλεγχο του καπνού-Νέα μελέτη δείχνει τα οφέλη

Συντάκτης:
Virus

Η γενικευμένη εφαρμογή στις χώρες της Ευρώπης του Σουηδικού μοντέλου για την μείωση της βλάβης του καπνού θα μπορούσε να αποτελέσει την κατάλληλη λύση για τη μείωση της θνησιμότητας, που συνδέεται με τη χρήση καπνού, σύμφωνα με νέα μελέτη. Αν η Ελλάδα εφάρμοζε το μοντέλο, θα είχαμε 170.000 λιγότερους θανάτους σε διάστημα 20 ετών!

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες απέχουν σημαντικά από το στόχο που έχουν θέσει παγκόσμιοι φορείς για τη μείωση του καπνίσματος και της χρήσης προϊόντων καπνού έως το 2040. Κάθε χώρα θα πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε ποσοστό μικρότερο του 5% του ενήλικου εγχώριου πληθυσμού να κάνει χρήση του καπνού.

Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία, η οποία θα πετύχει το στόχο 17 χρόνια νωρίτερα! Ακολουθώντας μια διαφορετική πολιτική, σε διάστημα μικρότερο των 15 ετών, το ποσοστό των καπνιστών συρρικνώθηκε από το 15% στο 5,6%, ενώ προβλέπεται περαιτέρω πτώση εντός του 2023.

Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι η Σουηδία πλέον διαθέτει το μικρότερο ποσοστό ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η «συνταγή» της επιτυχίας του Σουηδικού μοντέλου είναι απλή: Πρόσβαση και αποδοχή προϊόντων που είναι εναλλακτικά στο κάπνισμα. Ειδικότερα, το εν λόγω μοντέλο περιλαμβάνει τον συνδυασμό ελέγχου του καπνού και εφαρμογής στρατηγικής για τη μείωση της βλάβης.

Σε μία νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέπτυξαν μοντέλο που υπολογίζει τα οφέλη και για άλλα κράτη από την εφαρμογή του Σουηδικού μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε και η περίπτωση της Ελλάδας λόγω του υψηλού ποσοστού Ελλήνων καπνιστών.

Στη χώρα μας, η κατάσταση παραμένει σοβαρή: Το 42% του πληθυσμού συνεχίζει και καπνίζει και περισσότεροι από 24.000 θάνατοι τον χρόνο αποδίδονται στο κάπνισμα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα είχε το ίδιο ποσοστό θανάτων και περιστατικών νόσησης με την Σουηδία κατά την περίοδο 2000 – 2019, δυνητικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί σχεδόν 170.000 θάνατοι σε διάστημα περίπου 20 ετών εάν ακολουθούσε το ίδιο στρατηγικό μοντέλο απέναντι στα παραδοσιακά και στα νέα προϊόντα

Συνολικά, υπολογίστηκε από τους ειδικούς ότι εάν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μοντέλο ελέγχου του καπνού θα μπορούσαν να σωθούν 3,5 εκατομμύρια ζωές σε βάθος δεκαετίας, Το Σουηδικό μοντέλο, κατά την ερευνητική ομάδα μπορεί να καταδειχθεί ευρύτερα πολύτιμο εργαλείο ελέγχου του καπνού, καθώς προσφέρει στους ενήλικες καπνιστές εναλλακτικές λύσεις μειωμένου κινδύνου και στα κράτη επιτυχημένες στρατηγικές μείωσης της βλάβης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου