Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

«Φρένο» στην κακοποίηση ψυχικά πασχόντων βάζει το υπουργείο Υγείας – Τι προβλέπει απόφαση για τις Μονάδες νοσηλείας

«Φρένο» στην κακοποίηση ψυχικά πασχόντων βάζει το υπουργείο Υγείας – Τι προβλέπει απόφαση για τις Μονάδες νοσηλείας

Το υπουργείο Υγείας φέρεται αποφασισμένο να βάλει τέλος στην κακοποίηση των ψυχικά πασχόντων

Μαρία Γλένη HR

Stop στην κακοποίηση των ψυχικά πασχόντων βάζει το υπουργείο Υγείας ακόμη και σε περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν απλά ενδείξεις.

Μάλιστα ο υφυπουργός Ψυχικής Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δηλώνει αποφασισμένος να μην επιτρέψει εφεξής να παρατηρούνται τα φαινόμενα αυτά εις βάρος των ψυχικά ασθενών.

Βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαία η απόφαση αυτή του αρμόδιου υφυπουργού Υγείας, καθώς υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου εντοπίζονταν παραβίαση των κανόνων νοσηλείας ασθενών με ψυχικά νοσήματα και οι αρμόδιες αρχές αδυνατούσαν να παρέμβουν.

Λουκέτο στη Μονάδα

Ειδικότερα έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Ψυχικής Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των νοσηλευόμενων ή ότι κακοποιούνται, αυτομάτως αίρεται η άδεια λειτουργίας της Μονάδας και η διαχείριση ανατίθεται σε άλλη ιδιωτική ή σε ακραίες περιπτώσεις και στη ΑΕΜΥ που είναι Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας του δημοσίου.

Θα πρέπει βέβαια να έχει προηγηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, αλλά και σχετικό πόρισμα από τα ελεγκτικά όργανα.

Μάλιστα στην απόφαση Βαρτζόπουλου προβλέπεται ακόμη και μεταφορά των ασθενών σε άλλη ιδιωτική μονάδα.

Τι προβλέπει η απόφαση

Αναλυτικότερα η απόφαση του υπουργείου Υγείας προβλέπει:

«Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ή διαπιστώσεις παραβίασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι οποίες αποτυπώνονται σε πορίσματα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και από τις οποίες προκύπτει κίνδυνος της υγείας των ωφελούμενων ή κακοποίησή τους, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, προβαίνει σε άμεση ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και είτε προβαίνει στην προσωρινή ανάθεση της μονάδας σε ΝΠΙΔ μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσει Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον ίδιο ή όμορο Το.Ψ.Υ. ή στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα της προσωρινής ανάθεσης, είτε προβαίνει στην μεταφορά των ωφελούμενων που περιθάλπονται σε ανάλογη μονάδα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου