Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Γενικοί Ιατροί προς Υπουργό Υγείας για όρια και ελέγχους συνταγογραφούμενων εξετάσεων.

Προς
Μάκη Βορίδη,
Υπουργό Υγείας
Αριστοτέλους 17, Αθήνα

Θέμα: «Όρια και έλεγχοι συνταγογραφούμενων εξετάσεων. Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

με έκπληξη λάβαμε γνώση της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2243/ 18-8-2014) και ειδικότερα του άρθρου 3  «Όρια και έλεγχοι συνταγογραφούμενων εξετάσεων. Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων».

Είμαστε υπέρμαχοι της ανάγκης εξορθολογισμού και αποδοτικής κατανομής των πόρων στις υπηρεσίες υγείας και της άσκησης ιατρικής βασισμένης σε τεκμήρια (Evidence Based Medicine). Συνηγορούμε απόλυτα στην ανάγκη ελέγχου της συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων που οι ασθενείς δεν χρειάζονται. Στα πλαίσια αυτά, τόσο ως Eπιστημονική Εταιρεία, όσο και σαν Επαγγελματική Ένωση απαντήσαμε στα αιτήματα του ΕΟΠΥΥ, αποστέλλοντας κατευθυντήριες οδηγίες για τον επιστημονικά τεκμηριωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο του πληθυσμού (με ικανοποίηση είδαμε πως σχεδόν στο σύνολο τους υιοθετήθηκαν), όσο και τις θέσεις μας για το ποιες εξετάσεις κατά την άποψη μας δεν θα έπρεπε σαν γενικοί γιατροί να συνταγογραφούμε.

Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι με τη θέσπιση αριθμητικού ορίου για κάθε ιατρική ειδικότητα, συνταγογραφούμενων εξετάσεων ανά παραπεμπτικό σε κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων, που περιλαμβάνεται στην απόφαση σας. O κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός και τέτοιες είναι και οι ανάγκες του και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Ασθενείς με πολλαπλή συνοσηρότητα είναι φυσικό να έχουν ανάγκη πολλαπλάσιες εξετάσεις από τα όρια που έχουν τεθεί και είναι μη αποδεκτό ιατρικά και κοινωνικά να στερείται ο ασφαλισμένος εξετάσεων που έχει ανάγκη ή να μεταφέρεται σε αυτόν το κόστος τους. Έτσι, η συνταγματικότητα της απόφασης αμφισβητείται, καθώς στον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο υπ’ αριθ. 4238 σχετικά με το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ρητά πως «Το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία»


Επιτρέψτε μας ένα παράδειγμα από την καθημερινή κλινική πρακτική για να αντιληφθείτε την αντίφαση της απόφασης: η παρακολούθηση μιας ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο μαστού υπό ΧΜΘ απαιτεί παρακολούθηση 3 καρκινικών δεικτών και όχι ενός, που επιτρέπεται από την απόφαση και διενέργεια 3 αξονικών και όχι μιας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η ασθενής να επισκεφτεί τον γιατρό της 3 διαδοχικές φορές ανά πέντε ημέρες (το οριζόμενο αριθμητικό όριο εξετάσεων ανά παραπεμπτικό ισχύει για όλα τα παραπεμπτικά που θα εκδοθούν την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο ΑΜΚΑ και μέχρι 4  ημερολογιακές ημέρες μετά…) για να λάβει το ολοκληρωμένο πακέτο των εξετάσεων που χρειάζεται… Είναι σαφές πως ο έλεγχος πρέπει να αφορά, όχι τον αριθμό των εξετάσεων, αλλά αποκλειστικά και μόνο την αναγκαιότητα τους! Βέβαια μπορείτε να αντιτείνετε πως αν ο ασθενής επιλέξει να διενεργήσει τις εξετάσεις σε δημόσια δομή, δεν θα έχει συμμετοχή και στις επιπλέον εξετάσεις που θα του συστήσει ο γιατρός του. Υπάρχουν όμως δημόσιες δομές- εργαστήρια στην κοινότητα, που να καλύπτουν γεωγραφικά τη χώρα, κατάλληλα εξοπλισμένα και στελεχωμένα, για να ανταποκριθούν στη ζήτηση; Μήπως τελικά θα πρέπει ο ασφαλισμένος να υποστεί το κόστος του χρόνου αν επιλέξει να αποφύγει το οικονομικό κόστος; Σαφέστατα η επιστροφή σε ένα σύστημα τύπου ΙΚΑ, που για να υποβληθεί κανείς σε μια εξέταση και να λάβει τα αποτελέσματα έπρεπε να αναμένει 2 έως 3 μήνες, μόνο με πισωγύρισμα μπορεί να θεωρηθεί…

Επίσης είναι απορίας άξια η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στον προσδιορισμό των αριθμητικών ορίων ανά ειδικότητα. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται στους παθολόγους η παραπομπή 6 προληπτικών εξετάσεων και στον γενικό/ οικογενειακό γιατρό, που σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο υπ’ αριθ. 4238  που καθιερώνει τον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού και στην δέσμη υπηρεσιών που αυτός παρέχει περιλαμβάνει την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, μόλις 3; Πρακτικά, πόσες φορές θα πρέπει να φέρουμε έναν υγιή ασφαλισμένο στο ιατρείο μας για να του συστήσουμε τον πλήρη προσυμπτωματικό έλεγχο που δικαιούται, βάση της ηλικίας και των χαρακτηριστικών του; Σε αντιδιαστολή σας αναφέρουμε πως σε άλλες χώρες, οι γιατροί έχουν κίνητρα οικονομικά και όχι τεχνικά εμπόδια, στο να  έχουν καλυμμένο τον πληθυσμό ευθύνης τους σύμφωνα με το εθνικό τους πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η επόμενη απορία μας, πως είναι δυνατόν στους παθολόγους να δίνεται το δικαίωμα παραπομπής σε φυσικοθεραπείες (αυτοί δεν έχουν εκπαιδευθεί στην ορθοπεδική κατά την εξειδίκευση τους) και να μην δίνεται στους γενικούς/ οικογενειακούς γιατρούς (έχουν εκπαιδευθεί στην ορθοπεδική);  Την απορία μας αυτή την ενστερνίζεται πρώτος απ’ όλους ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, που σε επιστολή του προς τους φορείς μας, παρατηρεί εύστοχα: «Με το Νόμο 4238 για την ΠΦΥ καθιερώνεται ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Οι οικογενειακοί γιατροί παρέχουν δέσμη υπηρεσιών υγείας μεταξύ των οποίων “την παραπομπή των ασφαλισμένων σε ειδικούς γιατρούς, σε άλλα επίπεδα περίθαλψης” και σημειωτέον ο φυσικοθεραπευτής ανήκει στην ομάδα επαγγελματιών υγείας που απαρτίζει την ομάδα της Π.Φ.Υ (αρ.4).

Ο νόμος αυτός προσδιορίζει με σαφήνεια πως η πρώτη επαφή του ασθενούς θα είναι με τον οικογενειακό ιατρό. Η διεθνής πρακτική σε χώρες που έχει καθιερωθεί ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού και εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κλπ.) θεωρεί αυτονόητη την παραπομπή του ασθενούς από τον οικογενειακό γιατρό στον Φυσικοθεραπευτή, ο οποίος ανήκει στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.»

Τέλος στις κατευθυντήριες οδηγίες που συνοδεύουν το νόμο, αναφέρεται πως εξέταση για την παρακολούθηση της θυρεοειδικής λειτουργίας σε διαγνωσθέντα υποθυρεοειδισμό μπορούν να ζητούν μόνο οι ειδικοί ενδοκρινολόγοι…Κι αυτό, όταν ο υποθυρεοειδισμός  αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα, στη δέσμη υπηρεσιών υγείας του Οικογενειακού Ιατρού είναι η διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων (Ν4238), καθώς και η διαχείριση του αποτελεί αντικείμενο των ιατρών ΠΦΥ παγκοσμίως. Χαρακτηριστικά η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικών Ενδοκρινολόγων στις τελευταίες οδηγίες (Δεκ 2012) της για την διαχείριση του υποθυρεοειδισμού https://www.aace.com/files/hypothyroidism_guidelines.pdf συστήνει πως «ιατροί που δεν είναι ενδοκρινολόγοι, αλλά που είναι εξοικειωμένοι με τη διάγνωση και τη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να φροντίζουν τους περισσότερους από τους ασθενείς με πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό» (αριθ. σύστασης 28)  παραθέτοντας παράλληλα τις ενδείξεις παραπομπής ασθενών με υποθυρεοειδισμό προς τους ειδικούς.

Κύριε υπουργέ,

σας καλούμε να επανεξετάσετε τα παραπάνω θέματα και να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις. Τα διαγνωστικά πρωτόκολλα και οι κατευθυντήριες οδηγίες που προτείνουν οι επιστημονικές εταιρείες, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, που θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων τους (αποφυγή άχρηστων επαναλήψεων…), καθώς και ο κλινικός έλεγχος (audit) των παραπομπών για την αναγκαιότητα τους, αποτελεί το μονόδρομο για να μπορεί ο ασφαλισμένος να υποβάλλεται στις εξετάσεις που αυτός έχει ανάγκη και μόνο αυτές. Σε ένα μεταβατικό στάδιο και μέχρι τα παραπάνω να είναι εφικτά, δυνατόν να αντικατασταθεί η παραπάνω απόφαση από τη θέσπιση ενός μηνιαίου πλαφόν κόστους εργαστηριακών εξετάσεων, ανά επίσκεψη ασφαλισμένων, ανά ειδικότητα, στα πρότυπα του τρέχοντος πλαφόν για τη φαρμακευτική δαπάνη, ώστε να μπορεί ο γιατρός να προσαρμόζει τις παραπομπές του για εργαστηριακές εξετάσεις, ανάλογα με τον ασθενή που έχει απέναντι του και τις ανάγκες αυτού.

Τέλος σας καλούμε να επιταχύνετε την ενεργοποίηση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και της πορείας στη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ, καθώς όπως εύστοχα παρατηρεί ο WHO, τώρα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ!


Με εκτίμηση,
για τα Διοικητικά Συμβούλια

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΓΕΙΑ,
Μποδοσάκης- Πρόδρομος Μερκούρης

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης  Γενικής Ιατρικής,

Ανάργυρος Μαριόλης  

13 σχόλια:

 1. Υπάρχει πρόβλημα με τους γενικούς γιατρούς να αντιληφθούν το ρόλο τους... Πρέπει να καταλάβουν καλά ότι δεν είναι παν-γιατροί ούτε έχουν τις γνώσεις να αντιμετωπίσουν ειδικά θέματα και νόσους, όπως η παρακολούθηση του μεταστατικού καρκίνου, που γίνεται από ειδικού ογκολόγους! Γενικά ο ρόλος τους είναι της πρώτης αντιμετώπισης (της πρώτης επαναλαμβάνω), της πρόληψης και της επικουρικής ενίσχυσης, όπου χρειάζεται (και φυσικά όχι κατά τη δική τους κρίση) των άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχει νομικό κενό και κενό εκπαίδευσης για να αντιληφθούν σωστά το ρόλο τους, πρώτα οι ίδιοι και μετά όλοι οι υπόλοιποι γιατροί και ασθενείς... Φυσικά αυτό δεν έχει σχέση με τις σωστές αιτιάσεις τους στην τελευταία πραγματικά απαράδεκτη υπουργική απόφαση, που θα στερήσει βασικές εξετάσεις από τους ασθενείς και το μόνο που θα καταφέρει είναι να μετακυλίσει κόστος και ταλαιπωρία στις πλάτες τους...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με 6 μήνες ορθοπαιδική κάνουνε διάγνωση νευρολογική εξέταση και δίνουν και θεραπεία.
  Εμείς οι ορθοπαιδικοι γιατί κάνουμε 6 ΧΡΟΝΙΑ .....
  Φ/Θ Δινονται και για αναπνευστική γυμναστική και για Α.Ε.Ε (παθολόγοι)
  Να μην μπερδευόμαστε.....
  Όποιος έχει κάνει αγροτικό 3 μήνες σε νοσοκομείο και 12 σε περιφερικό ιατρείο ή κέντρο υγείας σημαίνει ότι είναι το ίδιο με έναν Γενικό ιατρό ?
  Οι χώρες που αναφέρονται αντλούν ιατρούς ειδικούς απο Ελλάδα και έχουν προσαρμόσει το σύστημα τους λόγω της έλλειψης που έχουν σε ειδικούς , όχι για καλό από ανάγκη.
  Τα εργαστήρια πάσχουν γιατί όλοι γράφουν εξετάσεις και εκτός της ειδικότητας τους για να πάρουν το δεκάρικο ( κάνε μωρέ καμιά φ/θ- μασάζ να σου περάσει ο πόνος και βλέπουμε ή πλήρης ελεγχος καθε 2 μηνες στο πελατάκι ) και μετά ο ΕΟΠΥΥ λέει δεν πληρώνω δεν πληρώνω , υπερσυνταγογραφηση .
  Και να ζητούν όλα αυτά σε άγονες περιοχές ναι αλλά όχι εκεί που υπάρχουν όλες οι ειδικότητες....
  Μην τρελαθούμε.....

  Ορθοπαιδικος Αττικής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συμφωνω για τους ογκολογους ομως ξεχνατε κατι κυριοι οτι οι ογκολογοι ειναι μετρημενοι στα δαχτυλα στην Ελλαδα και βρισκονται μονο σε μεγαλα νοσοκομεια οταν λοιπον ο ασθενης ζει μακρυα απο αυτα δεν ειναι δυνατον να τρεχει στον ογκολογο για να του γραψει τις εξετασεις αλλα μονο για να τις δει κατανοητο ελπιζω .Οσο αφορα τις φυσιοθεραπειες ( Δινονται και για αναπνευστική γυμναστική και για Α.Ε.Ε) οπως πολλυ ωραια γραφει ο συναδερφος και δεν ειναι προνομιο των παθολογων μονο αυτο...Επισης οι ορθοπεδικοι καλο ειαι να ασχολουνται με κανα χειρουργειο που οι αναγκες ειναι τεραστιες στη χωρα και οι αναμονες μεγαλες.Συμφωνα επισης με αυτον θα πρεπει να χωρισουμε τη χωρα σε ζωνες οπου σε καποιες απο αυτες οι Γ.Ι. θα εχουν δικαιωμα να γραφουν καποιες εξετασεις ενω σε καποιες αλλες οχι?????Στο εξωτερικο λοιπον εχουν ελειψη ειδικων γιατρων και κανουν το συστημα ετσι ωστε να εξυπηρετουν τον κοσμο, δεν εχω ακουσει πιο απλοποιημενη αναλυση απο Ελληναρα πρεπει να εχεις φαντασια το ομολογω, και μαλλον πρεπει να εισαι ειδικος για να εχεις τετοια.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάντε και κανενα χειρουργείο λοιπόν να τελειώνουμε κι όταν προκύπτει για συγγενή σας ή φίλο σας ξέρετε σε καποιον καλο ορθοπαιδικο για σιγουριά τους άλλους δεν πειραζει ... ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει....
   Ο καλός γενικός ιατρός έχει πολύ σοβαρό ρόλο στην κοινωνία και νομίζω οτι ευτελίζεται σε ρόλο συνταγογραφου . Σήμερα που εκτός απο ειδικότητες υπάρχουν και εξειδικευσεις καθώς ο όγκος πληροφοριών και δεξιοτήτων είναι πάνω από τις δυνατότητες ενός ιατρού είναι άδικο για τον κόσμο να λαμβάνει υπηρεσίες 6 μηνών εκπαίδευσης.

   Διαγραφή
 4. το παραξενο με τους γενικους γιατρους δεν ειναι οι απαιτησεις τους , αλλα η ημιμαθεια... Πως ειναι δυνατο να πιστευουν καν οτι ειναι γιατροι , οταν η ειδικοτητα τους ειναι τριμηνα τουρισμου στις διαφορες κλινικες ενος νοσοκομειου; Μαλιστα οσοι εκαναν πληρη ειδικοτητα σε περιφερικα νοσοκομεια δεν εκαναν ουτε αυτον τον τριμηνο τουρισμο, αφου δε λειτουργουν αναλογες κλινικες. Η ημιμαθεια ειναι χειροτερη της αμαθειας εν τελει....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπα!! Εγώ νομίζω ότι η ασχετοσύνη η δική σου περί της εκπαίδευσης των ΓΙ είναι ανώτερη όλων!

   Διαγραφή
  2. Τελικα στην Ελλαδα το κομπλεξ και το μισος καποιων "ειδικευμενων" γιατρων για τους γενικους γιατρους ειναι αμετρητο....Το εζησα προσωπικα ως γενικος γιατρος στη διαρκεια της ειδικοτητας και με λυπη παρατηρω οτι γιγαντωνεται με το περας του χρονου.
   Προφανως και η εντονη φοβια που εχετε μερικοι "ειδικευμενοι" οτι οι γενικοι γιατροι σας "τρωνε" τη δουλεια χρηζει ψυχιατρικης εκτιμησης & θεραπειας.
   Οντως η εκπαιδευση των γενικων γιατρων θα μπορουσε να ειναι καλυτερη, παρολα αυτα το επιπεδο των περισσοτερων (ΟΧΙ ΟΛΩΝ, οπως και στις αλλες ειδικοτητες) γενικων γιατρων ειναι αρκετα καλο σε σχεση με την εκπαιδευση τους.
   Και αυτο το βλεπω καθημερινα και απο τις δεκαδες αιτησεις απο recruitment managers απο Ηνωμενο Βασιλειο κατα προτεραιοτητα σε ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ να εργαστουν στη χωρα τους (προφανως και οι ξενοι ειναι τοσο ηλιθιοι να μη γνωριζουν οτι οι ελληνες γενικοι ιατροι ειναι ημιμαθεις οπως ισχυριζεσαι)
   Τωρα εσυ "συναδελφε" πως ειναι δυνατον να πιστευεις οτι εισαι γιατρος, εαν η υπεροψια & η μνησικακια σου,σε οδηγει στο λανθασμενο συμπερασμα οτι αξιολογωντας ενα μικρο μη αντιπροσωπευτικο δειγμα "κακων" γενικων γιατρων στην ειδικοτητα (και τετοιοι γιατροι υπαρχουν σε ΟΛΕΣ τις ειδικοτητες) σου δινει το δικαωμα να απαξιωνεις εναν ολοκληρο κλαδο ειδικευμενων γιατρων που αντικειμενικα προσφερει τα μαλα στην ΠΦΥ.
   Και οντως, η ημιμαθεια ειναι χειροτερη της αμαθειας,κατι που ισχυει και για σενα συμφωνα με τα λεγομενα σου....

   Διαγραφή
 5. ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ .
  ΑΝΑΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΦΡΟΥΣ , ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ !
  ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΥΠΕΡΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΕΤΣΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. πρεπει να εχει πεσει πολύ πείνα απ΄το συναδερφο ορθοπεδικό.θα σε συμβουλευα να πας σε επαρχια να δουλεψεις γιατι το καθηγητιλίκη πεθανε πλεον.εχεις δει ουρολογο να γράφει ΜRI εγκεφαλου- αυχενα για ...ζάλη ή συντ/ση γαστρεντερολογου για υπερταση υπερλ/μια σακχ. διαβ?εχεις δει ειδικους να μην περνουν εξετασεις? γιατι στους γενικους περνά ενας στους τρεις.ο ασθενης πλέον ξερει καλυτερα απ΄τον καθένα που θα πάει και την ποιοτητα υπηρεσιας που θα δεχτει.στην ειδ/τα σε πανεπιστ. νοσοκ. ο ειδικος π.χ την κριση πανικου την οσφυαλγια την κεφαλαλγια την επιγαστραλγια δεν καταδέχεται κάν να την δει ενώ στο μαγαζάκι του ειναι ο μόνος αρμόδιος.συναδ. άλλαξε ρότα γιατι μόνο μέσα απο συνεργασία των ειδικοτητων θα εχουν οφελος ολοι γιατροί και ασθενείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπραβο προεδρε Μποδοσακη, καλα τα αναφερεις στον υπουργο και ας ανεβαζουν πυρετο καποιοι κομπλεξικοι!!! Στο φιναλε ας παρουν το logbook (βιβλιαρακι εκπαιδευσης) και ας διαβασουν σε τι εκπαιδευτήκαμε και τι μπορουμε να κανουμε παντα στα πλαισια της Πρωτοβαθμιας φροντιδας υγειας!! Ουτε ορθοπεδικοι, ουτε ογκολογοι, ουτε παντιατροι το παιζουμε!! Τοσα χρονια που οι παθολογοι, μια καθαρα νοσοκομειακη ειδικοτητα, εκαναν την δουλεια του Γενικου γιατρου δεν σας πειραζε, τωρα ξυπνησατε και αντιδρατε? Ντρεπομαι για λογαριασμο σας! Την ειδικοτητα κυριοι συναδελφοι λασπολογοι την επελαξα, δεν μου ξεμεινε και την πηρα οποτε απ'το να κατηγορειτε συνεχως ολοκληρη ειδικοτητα και ολοκληρο συνολο συναδελφων δεν σας τιμα και ειναι απλα φθονος, τιποτα αλλο!! Δηλαδη συναδελφε της ορθοπεδικης πρεπει να αρχισω να μιλω για τα περιστατικα ρευματοειδους αρθριτιδος που καταστρεφετε πριν τα φτασουν στον ρευματολογο τους γιατι δεν το καταλάβατε εγκαιρως??? Οποτε εισαι και εσυ ενας απο αυτους τους ασχετους!!!! Ασχολεισου λοιπον με κανενα χειρουργειο, από εκει θα ζησεις οχι απο μια επισκεψη γιαγιας καυμενης που κοντα στα τοσα νοσηματα εχει και αυχενικο συνδρομο, αν περιμενεις απο αυτην κλειστο και φύγε συναδελφε!!! Όσο για τα επαρχιακα νοσοκομεια το ψησιμο και η εμπειρια που μου προσφεραν οι πανω απο 10 εφημεριες το μηνα που εκανα δεν συγκρινονται με καμμια αλλη εκπαιδευση, ουτε με τις 3 ή 4 πανεπιστημιακου νοσοκομειου που κανετε μονο λαντζα απο το πρωι εως το βραδυ!! Καλη συνεχεια στο εργο σας συναδελφοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ¨(που κοντα στα τοσα νοσηματα εχει και αυχενικο συνδρομο, αν περιμενεις απο αυτην κλειστο και φύγε συναδελφε!!! )
   Όλα τα συμπτώματα στον αυχένα ανεξάρτητα από το αίτιο ονομάζονται αυχενικό σύνδρομο και η αιτιολογία τους ποικίλει από περιστατικό σε περιστατικό, αλλά η συχνότερη αιτία είναι η κήλη δίσκου αυχένος και ακολουθούν άλλα 80-100 αίτια. Σε μια σειρά 18.000 ασθενών ορθοπεδικού ιατρείου, καταχωρημένων επί 23 χρόνια σε βάση δεδομένων υπολογιστή, φάνηκε ότι η αυχεναλγία είναι το δεύτερο - στατιστικώς – αίτιο προσέλευσης στον ορθοπεδικό, μετά την οσφυαλγία. Στους 100 περίπου ασθενείς που απευθύνονται σε ορθοπεδικό, το 40% έχουν πρόβλημα οσφυαλγίας, το 20% έχουν πρόβλημα αυχεναλγίας και οι υπόλοιποι 40% μοιράζονται σε 3.000 παθήσεις της Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας. Πάντως το συχνότερο αίτιο πόνου στον αυχένα είναι η κήλη δίσκου αυχένος Α5-Α6. Σε άτομα 30 ετών έχει ήδη δισκοκήλη το 20%, σε άτομα 50 ετών έχει δισκοκήλη το 90%, και από εκεί και πάνω έχουν σχεδόν όλοι. Το ευχάριστο είναι, ότι οι έχοντες δισκοκήλη αυχένος ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις των δίσκων δεν πονούν όλοι, ή έστω δεν πονούν όλες τις μέρες του έτους.
   ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ, ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΞΥΠΝΙΟ.

   Διαγραφή
 8. Μπράβο κι από μένα στα όργανα της ΓΙ που μιλάνε κι αντιδρούνε κάπως σ' αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο μας και στην ΠΦΥ γενικότερα.
  Λυπάμαι αφάνταστα για τους συναδέρφους (ο Θεός να τους κάνει) μ' αυτά που λένε, αλλά απ' την άλλη, ο καθένας όσα ξέρει και μπορεί κι όπως έχει μεγαλώσει... Έχω να κάνω τα εξής σχόλια:
  1. Σε καμιά ειδικότητα, τουλάχιστον στην Ελλάδα (έχω δουλέψει στο εξωτερικό και μπορώ να έχω γνώμη) δε βγαίνει ειδικός και να τα ξέρει όλα. Μπορεί όμως άμα θέλει να τα μάθει με τον καιρό. Άμα θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τους ΓΙ και μάλιστα πολύ παραπάνω. Δε νομίζω να υπάρχει άλλη ειδικότητα να έχει τόσα "νέα" στα διάφορα med forums, τα οποία να έχουν αντίκτυπο και στην καθημέρα πράξη. Και οι άλλοι έχουν, αλλά τα περισσότερα αφορούν πιο πολύ σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
  2. Κάφροι, άχρηστοι, κομπλεξικοί και ηλίθιοι γιατροί υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι όχι (αυτοί που το ξέρουν, συνήθως πετάνε τα δηλητήριά τους ανώνυμα!). Δεν ασχολούμαι μαζί τους γιατί απλά δε θέλω να λερώσω τα χέρια μου με σκατά όταν ξέρω πως έτσι κι αλλιώς δε θα καταφέρω τίποτα. Δε θα τους κάνω εγώ ούτε ανθρώπους, ούτε γιατρούς.
  3. Καλά κάνουν όλοι (σχεδόν) και φοβούνται τους ΓΙ. Κι εγώ θα τους φοβόμουν αν ήμουν στη θέση τους. Τι καλά που είναι να υπάρχει Γ. Χειρουργός εκεί έξω που έχει να κάνει χειρουργείο από την ειδικότητα. Ή ορθοπεδικός που ασχολείται μόνο με ενδοαρθρικές και οστεοπόρωση. Ή ενδοκρινολόγος που ασχολείται μόνο με διαβήτη και υποθυρεοειδισμό (αν του στείλεις καμιά υπονατριαιμία τον πιάνει ταράκουνο και τους στέλνει με ασθενοφόρο). Όταν λοιπόν όλα αυτά κι άλλα πολλά μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο ΓΙ σε μία συνεδρία, κατανοώ απόλυτα την αγωνία τους. Θα μου πείτε μπορεί να έχει κάτι πιο πολύπλοκο. Συμφωνώ. Σε επίπεδο ΠΦΥ όμως οφείλω να προσπαθήσω να δώσω ότι ξέρω. Αν δεν τα καταφέρω, υπάρχουν και οι παραπομπές. Δε φταίω εγώ όμως, ούτε η ειδικότητά μου αν ο συγκεκριμένος συνάδερφος έχει να διαβάσει από την ειδικότητα.
  4. Μιλάνε κάποιοι συνάδερφοι για γνώση. Ούτε "ερασιτέχνης" παθολόγος είμαι (καθαρά νοσοκομειακή ειδικότητα ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!!!), ούτε παιδίατρος, ούτε ορθοπεδικός, ούτε χειρουργός, ούτε ψυχίατρος κοκ. Τις τρολλιές που έχω δει όμως από "ειδικευμένους" συναδέρφους δε λέγεται: τι θεραπεία απλής βρογχιολίτιδα με αντιβίωση; τι παραρρίνιους κόλπους ακτινογραφίες επειδή τρέχει η μυτούλα τους; τι αξονικές και μαγνητικές; τι διπλή θεραπεία άξονα για ΑΥ; Τι κιλά οξυζενέ και betadine σε καθαρές κατακλύσεις; ... μπορώ να γράφω σεντόνια. Και φυσικά τις ίδιες τρολλιές τις έκανα κι εγώ απ' την ειδικότητα ακολουθώντας τα χνάρια των "σοφών". Έπρεπε να κάτσω το κώλο μου να διαβάσω λίγο για να δω για τι επίπεδο μιλάμε. Θέλω να πω, καλά θα κάνουν οι παραπάνω "συνάδερφοι" που λένε αυτά που λένε για το επίπεδο των ΓΙ να δουν λίγο τον καθρέπτη γιατί κάθε ειδικότητα έχει τα "αστέρια" της.
  5. Δε θα μου φανεί καθόλου παράξενο οι ίδιοι "συνάδερφοι" που λένε αυτά που λένε για τους ΓΙ, να είναι οι ίδιοι που παρακαλάνε για παραπομπές όταν ανοίξουν "μαγαζί" (είτε εντός είτε εκτός ΕΣΥ). Έχω λοιπόν σε όλους τους συναδέρφους αυτούς να τους πω το εξής: όσο θα με σέβεσαι κι εμένα και την ειδικότητά μου, και όσο κάνεις καλά τη δουλειά σου, τόσο θα έχεις κι από μένα ψωμί, όταν κάπου τα βρω σκούρα. Όσο το παίζεις γιατράρα και υπεργιατρός, θα πεινάσεις. Κι όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις τόσο πιο καλά θα περάσεις. Εδώ που είμαι με κάποιους συνεργάζομαι άψογα και με κάποιους απλά δεν συνεργάζομαι.
  Αυτά τα ολίγα συνάδερφοι. Καλή δύναμη σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νίκος Καλαϊτζόγλου7 Σεπτεμβρίου 2014 στις 8:19 μ.μ.

   Απλά συγχαρητήρια συνάδελφε! Με κάλυψες πλήρως!!!

   Διαγραφή