Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

Το σκεπτικό της απόφασης για το πλαφόν συνταγογράφησηςΜε γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την αποτροπή πιθανολογούμενης βλάβης της υγείας των πολιτών, η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας «πάγωσε» προσωρινά τις αποφάσεις για το πλαφόν στη συνταγογράφηση των δραστικών ουσιών ανά ιατρό, κ.λπ., κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπουν τον καθορισμό μηνιαίων ανά ιατρό ελαχίστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών («off-patent» και γενόσημα).

Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 274/2014 απόφασή της που καθαρογράφηκε σήμερα Τρίτη. Η απόφαση αναστολής της Ολομέλειας του ΣτΕ ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί των προσφυγών που έχουν καταθέσει δυο ιατρικοί φορείς.

Αντίθετα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι εξακολουθεί να ισχύει η επίμαχη υπουργική απόφαση ως προς το σκέλος εκείνο που καθορίζει τα όρια στην φαρμακευτική δαπάνη εκάστου γιατρού που συντα­γογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον οι σύμβουλοι Επικρατείας ξεκαθαρίζουν ότι παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση των γιατρών και φαρμακοποιών «να εφαρμόζουν απαρεγκλίτως τις διατάξεις για τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία».

Ήδη, από 28 Ιουνίου 2014 είχαν «παγώσει» με προσωρινή διαταγή του πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Ρίζου οι επίμαχες αποφάσεις για το πλαφόν στη συνταγογράφηση.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ζητούν να ανασταλούν και να ακυρωθούν τόσο η απόφαση του υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη όσο και η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για «τον καθορισμό ελαχίστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων».

Με τις δύο αυτές αποφάσεις τίθενται συγκεκριμένα όρια δαπάνης των φαρμάκων που μπορεί να γράφει ένας γιατρός ανά ασφαλισμένο κάθε μήνα και τα οποία εξαρτώνται από την ειδικότητά του και την περιφερειακή ενότητα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν εν μέρει δεκτές τις αιτήσεις αναστολών των φορέων των γιατρών.

Αναλυτικότερα, αναφέρουν οι δικαστές ότι ο καθορισμός με την παράγραφο 1 της επίμαχης απόφασης (Υ9/οικ.53768/18.6.2014) του κ. Βορίδη «των μηνιαίων ανά ιατρό ελαχίστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προ­στασίας («off-patent» και γενόσημα), ανεξαρτήτως του αν αποτελεί πρό­σφορο μέτρο για την ταχεία αύξηση του μεριδίου αγοράς των γενοσήμων φαρμάκων και μάλιστα σε ποσοστά αντίστοιχα με τον μέσο όρο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται πάντως να οδηγήσει σε υποβιβασμό του επιπέδου παροχής των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες». Κι αυτό, διότι προβλέπεται ότι «το σύστημα της ηλεκτρονικής συ­νταγογράφησης ... δεν επιτρέπει στον ιατρό να συνταγογραφεί φάρμακα που τον κατατάσσουν κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό συντα­γογράφησης φαρμάκων με δραστική ουσία εκτός προστασίας», με αποτέ­λεσμα την έστω και για μικρό χρονικό διάστημα (δηλαδή για το υπόλοιπο διά­στημα του μηνός, εφ' όσον με την επίμαχη ρύθμιση καθορίζονται, εντός των θεραπευτικών κατηγοριών, «μηνιαία» ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγο­γράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών εκτός προστασίας) αδυναμία των ιατρών να προβαίνουν στην ενδεικνυόμενη για την περίπτωση ορισμένου ασθενούς, κατά τους κανόνες της επιστήμης, συνταγογράφηση φαρμάκου εντός προστασίας («on-patent»), συγκεκριμένης θεραπευτικής κατηγορίας».

Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών και κατόπιν σταθμίσεως «αφ' ενός του δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στη μείωση και τον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης για την υγεία και αφ' ετέρου του δημοσίου συμφέρο­ντος που επιβάλλει την αποτροπή πιθανολογούμενης βλάβης της υγείας των πολιτών», η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας έκρινε ότι πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της παραγράφου 1 και του παραρτήματος 1 της προσβαλλομένης αποφάσεως Υ9/οικ.53768/18.6.2014 του υπουργού Υγείας.

Παράλληλα, οι δικαστές απέρριψαν αίτημα των φορέων των γιατρών να ανασταλεί η δεύτερη παράγραφος της επίμαχης υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται όρια στην φαρμακευτική δαπάνη κάθε γιατρού που συντα­γογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι με την επίμαχη ρύθμιση δεν περιο­ρίζεται υπέρμετρα το δικαίωμα ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και άρα δεν προκαλείται στους γιατρούς «υλική ή ηθική βλάβη δυσχερώς επα­νορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως των κρινομένων αιτήσεων ακυρώ­σεως».

Πηγή: newsbomb

1 σχόλιο:

  1. Μεταφρασμένο σκεπτικό. Ποιός σκέπτεται σήμερα στην Ελλάδα ; . Αν υπήρχε σκέψη και σκεπτικό τότε κάποιοι θα κολυμπούσαν ανοικτά στην θάλασσα, για να γλυτώσουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή