Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Χρέη επιχειρήσεων: Haircut και κεφαλαιοποίηση των κόκκινων δανείων

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - imerisia.gr

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών σε συνδυασμό με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα είναι ο οδηγός για τη ρύθμιση των δανείων

Στην τελική ευθεία περνούν οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με την Τράπεζα της Ελλάδος, τις τράπεζες και βέβαια την τρόικα, η οποία αν και έχει ενημερωθεί από τις 14 Αυγούστου μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει.

Χθες αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για το θέμα, ενώ την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί με τον υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Δένδια, προκειμένου να ενημερωθεί για τις νέες ρυθμίσεις.

Το σχέδιο φέρνει διαγραφές προσαυξήσεων και προστίμων από δάνεια τραπεζών και χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και πολλές δόσεις αποπληρωμής που μπορεί να υπερβαίνουν και τις 100, απαιτεί όμως προηγούμενη συναίνεση των οφειλετών με τους πιστωτές, με τις τράπεζες να είναι εκείνες που θα καθορίσουν τα «εργαλεία» που θα χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση. Ο ρόλος των δικαστηρίων περιορίζεται, παρότι η δικαστική απόφαση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ρύθμισης.


Στόχος είναι το μέτρο να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε να διασωθούν οι υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις και να επανεκκινήσει η οικονομία.

Στις προθέσεις του υπουργείου είναι να πλαισιώσει το μέτρο και με άλλες δράσεις, όπως η αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων με κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αφορά ουσιαστικά στην επιδότηση επιτοκίου, που για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός της Ε.Ε. που απαγορεύει τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων για τον σκοπό αυτό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Γερμανία έθεσε το θέμα στον υπουργό Οικονομικών Β. Σόιμπλε, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα, ενώ ανάλογη στάση έδειξε και Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Γ. Χαν. Η στήριξή τους μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της Ελλάδας για να αλλάξει ο ευρωπαϊκός κανονισμός.

Το μέτρο αυτό πάντως, αν υλοποιηθεί, δεν προβλέπεται να αφορά τις επιχειρήσεις με προβληματικά δάνεια, αλλά εκείνες που είναι ενήμερες και πληρώνουν υψηλό επιτόκιο, μία επιβάρυνση που θα πρέπει να μειωθεί για να γίνουν ανταγωνιστικές.

Ορος η συμφωνία

Για τα κόκκινα δάνεια η πρόταση του υπουργείου προβλέπει τη συμφωνία των δύο μερών, πιστωτών και οφειλετών για τη ρύθμιση του επιχειρηματικού χρέους, με τον όρο ότι το σχέδιο εξυγίανσης φέρνει την έγκριση του 60% των πιστωτών, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Η συμφωνία αυτή θα δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της επιχείρησης, ακόμα και εκείνων που δεν είναι συμβαλλόμενοι.

Προβλέπεται πάντως και η δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων, χωρίς δεσμευτική ισχύ για το σύνολο των πιστωτών με την προϋπόθεση ότι στη ρύθμιση συναινεί το 50% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται το 30% των τυχόν εμπράγματων απαιτήσεων, καθώς και ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι τράπεζες είναι εκείνες που θα κρίνουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης και το είδος της ρύθμισης, αν δηλαδή θα αφορά κεφαλαιοποίηση χρεών, ρύθμιση δανείου σε συνδυασμό με διαγραφή των προσαυξήσεων ή μέρους της οφειλής, τον αριθμό των δόσεων για την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού κ.λπ.

Μόλις τα δύο μέρη έλθουν σε συμφωνία η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νέου νόμου, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας - η 30ή Ιουνίου 2015 είναι η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία, αλλά μπορεί να μεταβληθεί. Η αίτηση θα πρέπει να συζητηθεί στο Δικαστήριο εντός διμήνου και η απόφαση να εκδοθεί σε ένα μήνα από τη συζήτηση. Το Δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση, ενώ έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί εντός τριάντα ημερών. Στη δεύτερη περίπτωση, της ρύθμισης που δεν είναι δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών, προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, ως τις 31 Μαρτίου 2015.

Διαγραφή προστίμων

Τέλος προβλέπεται «Εκτακτη Διαδικασία Ειδικής Διαχείρισης» για την ταχεία εκκαθάριση των μη βιώσιμων κατά τα τραπεζικά κριτήρια επιχειρήσεων.

Το 40% των πιστωτών (το ποσοστό είναι υπό διαβούλευση με τις τράπεζες) θα μπορεί να προχωρήσουν με την καθοδήγηση ειδικού διαχειριστή, ο οποίος θα είναι ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, στην πώληση ή την εκκαθάριση εν λειτουργία της επιχείρησης. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται δικαστική απόφαση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η δημοσίευση της απόφασης που κάνει δεκτή την αίτηση προβλέπει και την αναδιάρθρωση των οφειλών (εφόσον υφίστανται) προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, και τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό διαγράφονται πάσης φύσεως προσαυξήσεις και πρόστιμα για υπερήμερες οφειλές από 1/1/2010 ως 31/12/13, εξόφληση των οφειλών σε ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις σε περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια.

Για τα χρέη προς τους εργαζομένους η περίοδος αποπληρωμής δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες, ενώ από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές από τη μη απόδοση ΦΠΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η πρόταση του υπουργείου για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια έχει ισχύ δύο ετών.

Οδηγός της ΤτΕ για τα στεγαστικά

Εργαλείο στα χέρια των τραπεζών για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων στεγαστικών-καταναλωτικών δανείων

Tην ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώσει τον επικαιροποιημένο, πλήρη και τελικό Κώδικα Δεοντολογίας για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια με μέριμνες για τους ιδιώτες δανειολήπτες. Ο κώδικας αυτός, ως γνωστόν, προτείνει ένα πλήθος εργαλείων που οι τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου επίσης εξωδικαστικά να ρυθμίσουν τα υπερήμερα δάνεια των ιδιωτών δανειοληπτών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών σε συνδυασμό με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα είναι ο οδηγός για τη ρύθμιση των δανείων αυτών από το 2015. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους έχει καθορίσει τις εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχονται στα 1.347 ευρώ καθαρά (δηλαδή χωρίς δαπάνες για φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια ή δόσεις δανείου). Το ποσό που απομένει ως εισόδημα στον δανειολήπτη θα μπορεί να διατεθεί για αποπληρωμή των δόσεων.

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής.

Η τράπεζα θα δημιουργεί «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», όπου ο οφειλέτης θα δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού, τα οποία θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ώστε να αξιολογηθούν: η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του, η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής, το ιστορικό της οικονομικής συμπεριφοράς του και η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητά του αποπληρωμής λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

Σημειώνεται πως ο οφειλέτης αν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την παρεχόμενη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής του στον ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το νν.4161/2013 όπου δικαστικά θα προσδιοριστεί η διευθέτηση της οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου