Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Ο ΙΣΑ ζητά την αναθεώρηση του ετήσιου ορίου δαπάνης για το νομό Αττικής


Προς τον
κο. Μάκη Βορίδη 
Υπουργό Υγείας 
Οδός Αριστοτέλους αρ.17

Αθήνα, 29.08.2014

Θέμα: «Ο ΙΣΑ ζητά την αναθεώρηση του ετήσιου ορίου δαπάνης για το νομό Αττικής»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια έκδοσης της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β’2243/18.18.2014) Υπουργικής Απόφασης, καθώς και της υπ΄αριθμ. πρωτ. 46191/20.08.2014 επιστολής του ΙΣΑ, δυνάμει της οποίας είχαμε επισημάνει τις απαραίτητες διορθώσεις που οφείλουν να πραγματοποιηθούν σχετικά με τα προβλεφθέντα στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, δια της παρούσης επιθυμούμε να τονίσουμε εκ νέουτην αναγκαιότητα τροποποίησης προς τα επάνω του ετήσιου ορίου δαπάνης για το Νομό Αττικής.

Είναι δεδομένο ότι το προβλεφθέν ετήσιο ορίο δαπάνης για το Νομό Αττικής είναι δυσανάλογο του πληθυσμού του και του μεγέθους του. Ιδίως δε από την στιγμή που στον ήδη καταμετρηθέντα πληθυσμό έρθουν να προστεθούν και να συνυπολογισθούν και οι ασθενείς που μεταβαίνουν στην Αττική από άλλους νομούς για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εξετάσεων, γίνεται σαφώς αντιληπτό ότι η προαναφερθείσα δυσαναλογία αυξάνεται.

Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση του ετήσιου ορίου για το Νομό Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά στοιχεία, άλλως θα καταστεί αδύνατη η επιβίωση των ιατρών.

Προσβλέπουμε στην κατανόηση του ανωτέρω ζητήματος από πλευράς σας και κατά συνέπεια των ενεργειών σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου